ხუთშაბათი, სექტემბერი 28, 2023
28 სექტემბერი, ხუთშაბათი, 2023

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება -მოსწავლეთა სწავლის გასაუმჯობესებლად

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება აუცილებელია მოსწავლეთა სწავლის გასაუმჯობესებლად. ქვემოთ მოცემულია სტრატეგიული და ინოვაციური მიდგომები აკადემიური პერსონალის განსავითარებლად. მოდულები შექმნილია სწავლების თანამედროვე მიდგომებისა და სტრატეგიების გათვალისწინებით, ფოკუსირდება სასწავლო ტექნოლოგიების ეფექტურ გამოყენებაზე და შეესაბამება უმაღლესი განათლების სტანდარტების ჩარჩოს.

 1. კურიკულუმის შედგენა

კურიკულუმის სწორად შედგენა პირველი ნაბიჯია მოსწავლეთა შედეგების გაუმჯობესებისთვის. ის უნდა ითვალისწინებდეს ისეთ კომპეტენციებს, როგორებიცაა – პრობლემების გადაჭრა, თანამშრომლობა, კრიტიკული აზროვნება და კომუნიკაცია. საგაკვეთილო აქტივობა უნდა შეესაბამებოდეს მოსწავლეების მომავალ პროფესიულ საჭიროებებს.

 • შეისწავლეთ სწავლების პრაქტიკის ეფექტურობა მომავალი სამუშაო ძალისთვის საჭირო უნარ-ჩვევებისა და ცოდნის გასაუმჯობესებლად;
 • შეიმუშავეთ გაკვეთილის გეგმა, რომელიც მორგებული იქნება მოსწავლეთა საჭიროებებზე;
 • განსაზღვრეთ სტრატეგიები, რათა კურსის მასალა და აქტივობები ხელმისაწვდომი იყოს თითოეული სტუდენტისთვის.
 1. გაუმარტივეთ სწავლა მოსწავლეებს

რამდენად ხშირად აფასებთ გაკვეთილებს მოსწავლეების გადმოსახედიდან? ინოვაციური სტრატეგიების შესაქმნელად მნიშვნელოვანია, გაკვეთილებს დააკვირდეთ მოსწავლეთა პოზიციიდან და გაიზიაროთ მათი გამოცდილება.

 • შეიმუშავეთ და დანერგეთ აქტივობები, რომლებიც წაახალისებენ მოსწავლეებს ურთიერთთანამშრომლობისკენ;

 

ურთიერთკავშირი საშუალებას მისცემს სტუდენტებს, ერთმანეთს დაუახლოვდნენ და სასწავლო გარემოში თავი უფრო კომფორტულად იგრძნონ.

 

 1. ციფრული ტექნოლოგიების ოპტიმიზაცია

 

როგორია თქვენი როლი მოსწავლეებთან ციფრული წიგნიერების უნარების პოპულარიზაციაში? მათ უნდა შეეძლოთ ტექნოლოგიების გამოყენება ინფორმაციის მისაღებად, პრობლემების გადასაჭრელად, კომუნიკაციისა და სწავლის გასამარტივებლად. გაიარეთ კონსულტაცია თქვენს მოსწავლეებთან და მიიღეთ ერთობლივი მიდგომა მათი ციფრული სწავლის საჭიროებების გასაუმჯობესებლად.

 • გამოცადეთ მოსწავლეების ციფრული უნარები და შესაძლებლობები;
 • შეიმუშავეთ სწავლების ისეთი დიზაინი, რომ ხელი შეუწყოთ მოსწავლეებში ციფრული უნარების განვითარებას;
 • გამოიყენეთ სწავლის ანალიტიკური პრინციპები, რათა შეაფასოთ სტუდენტების აკადემიური მოსწრება.
 1. შეფასებისა და უკუკავშირის გაძლიერება

 

რამდენად ნათელია შეფასების სისტემა თქვენი სტუდენტებისთვის? ეფექტურია თუ არა შეფასებები, რომლებსაც მოსწავლეებს აძლევთ?

 • ჩართეთ მოსწავლეები შეფასების პროცესში;
 • შეადგინეთ შეფასების სქემა თანამედროვე პრინციპებიდან გამომდინარე;
 • შექმენით რუბრიკა მოსწავლეთა შედეგების შესაფასებლად.

თქვენს საჭიროებებზე მორგებული რუბრიკის შემუშავება შეიძლება იყოს რთული და შრომატევადი პროცესი, მაგრამ ის დაეხმარება მოსწავლეებს იმის გაგებაში, თუ რას მოელიან მათგან.

 

 1. სტუდენტური გამოცდილების გაუმჯობესება

 

რა ფაქტორები ახდენს გავლენას სტუდენტების წარმატებაზე? როგორ შეგვიძლია მხარი დავუჭიროთ მათ უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის დაწყებამდე? გამოიკვლიეთ წარმატების ძირითადი ფაქტორები, დაფიქრდით, როგორ შეიძლება მათი გამოყენება მოსწავლეთა შედეგების გასაუმჯობესებლად და შეიმუშავეთ სტრატეგია, რომელიც დაეხმარება მოსწავლეებს ახალ ეტაპზე გადასვლაში.

 

 1. დაფიქრდით თქვენს სასწავლო პრაქტიკაზე

 

რამ გიბიძგათ გამხდარიყავით მასწავლებელი? შეგიძლიათ ჩამოაყალიბოთ თქვენი ღირებულებები, როგორც პედაგოგმა? შეესაბამება თუ არა თქვენი ამჟამინდელი პრაქტიკა თქვენს პროფესიულ მიზნებს? გააძლიერეთ თქვენი, მასწავლებლის იდენტობა, ისევე როგორც ფსიქოლოგიური ფაქტორები, რომლებიც ხელს შეუწყობენ თქვენს პროფესიულ განვითარებას.

 • შეაფასეთ თქვენი ვინაობა პროფესიული, სამართლებრივი და ეთიკური პასუხისმგებლობების გათვალისწინებით, რომლებიც დაკავშირებულია მასწავლებლობასთან;
 • ჩამოაყალიბეთ პირადი სწავლების ფილოსოფია.

აღნიშნული რჩევების გათვალისწინება ხელს შეუწყობს მოსწავლეების კეთილდღეობასა და პროგრესს.

წყარო : https://learningandteaching-navitas.com/articles/ten-pd-program/

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

გრიგოლ ორბელიანი

საუკეთესო   ექსკურსიისთვის

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი