პარასკევი, დეკემბერი 8, 2023
8 დეკემბერი, პარასკევი, 2023

სასწავლო მენიუ

დიფერენცირებული სწავლება დაიან ჰიქოქსის განმარტების თანახმად ნიშნავს: “სწავლების ტემპის,სირთულის ან მეთოდის ცვლას თითოეული მოსწავლის საჭიროების, სწავლის სტილის ან ინტერესების მიხედვით “, შესაბამისად ეს ისეთი დავალებების შეთავაზებაა მოსწავლეებისთვის, რომლითაც ყველა მოსწავლე იქნება დაინტერესული და ჩართული. დიფერენცირებული სწავლების ინსტრუმენტები მასწავლებელს ეხმარება გაკვეთილის სწორად გაგეგმვაში, სწორად დაგეგმილი გაკვეთილი კი ნიშნავს მოსწავლეების მაღალ ინტერესს გაკვეთილის მიმართ, რაც ბუნებრივია გამოიწვევს მოსწავლეების მაღალ ჩართულობას საგაკვეთილო პროცესის განმავლობაში .

დიფერენცირებული სწავლის ინსტრუმენტებია :

 1. სასწავლო მენიუ
 2. სასწავლო გაჩერებები
 3. შეარჩიე საკითხავი მასალა
 4.  აირჩიე პროექტი
 5. კითხვები ინტერესების მიხედვით
 6. წერითი დავალება “რაფთ”

სასწავლო მენიუ – ეს არის მოსწავლეებისთვის არჩევანის შეთავაზება, რომლის მიხედვითაც მასწავლებელი სასწავლო მენიუში არსებული დავალებების საფუძველზე ახდებს მოსწავლეების დიფერენცირებას  მზაობის და ინტერესების მიხედვით.

სასწავლო მენიუ არის დავალებების ერთობლიობა რომელიც მოიცავს სამ ბლოკს:

 1. სავალდებულო დავალებების ბლოკი – ამ ბლოკში შემავალი დავალებების შესრულება ყველასთვის თანაბრად არის სავალდებულო.
 2. არჩევითი დავალებების ბლოკი – ამ ბლოკში შემავალი დავალებებიდან მოსწავლეს შეუძლია შესასრულებლად სეარჩიოს დავალებები თავისი სურვილებისა და ინტერესების გათვალისწინებით.
 3. არასავალდებულო – მოსწავლეს შეუძლია თავის სურვილისამებრ ან არ შეასრულოს საერთოდ დავალება , ან ერთი დავალება შეასრულოს და ა.შ.

საგანი : ბიოლოგია

თემა: ორგანული ნივთიერებები-ცილები

კლასი : X

სასწავლო მიზანი: მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს  უჯრედში მიმდინარე პროცესებზე და დაასაბუთოს მათი  მნიშვნელობა   ორგანიზმისათვის; მოსწავლემ შეძლოს გაანალიზოს  ცილების მოლეკულური აგებულება, ერთმანეთისგან გამოარჩიოს ცილის სტრუქტურები.

 სავალდებულოდ შესასრულებელი დავალებების ბლოკი.

 1. სად არის ნაჩვენები დიპეპტიდში პეპტიდური ბმა

2.ილუსტრაციაზე ცილის ერთ-ერთი სტრუქტურის მოდელია . Როგორ ფიქრობ:

ა. ცილის რომელ სტრუქტურას ასახავს ილუსტრაცია?

ბ. რას ასახავს სპირალთან დაკავშირებული სხვადასხვა ფორმისა და შეფერილობის ფიგურები ?

3. უპასუხე შეკითხვას წერილობით – როგორია ამინომჟავას სტრუქტურა?

არჩევითი დავალებების ბლოკი  ( უნდა იყოს შესრულებული ერთი დავალება  მაინც)

 1. რა პროცესს ასახავს ილუსტრაცია ? დაასახელე ამ პროცესში მონაწილე ბმები

 

 1. რამდენ პეპტიდურ ბმას შეიცავს 20 ამინომჟავისგან წარმოქმნილი პოლიპეპტიდური ჯაჭვი?
 2. Რა პროცესია ასახული ილუსტრაციაზე და რა ფაქტორებმა შეიძლება გამოიწვიოს იგი ?

 

არასავალდებულო ბლოკი  – მოსწავლეს შეუძლია შეარჩიოს ერთი, ორი ან არცერთს არ უპასუხოს

 1. https://ka.warbletoncouncil.org/priones-16135

ვიდეოს ყურების შემდეგ ინდივიდუალურად შეასრულეთ დავალება – განმარტეთ რა არის პრიონები და სად ხდება მათი დაგროვება კრისტალების სახით.

 1. აირჩიე სწორი პასუხი : წყალბადის დონორი ეწოდება ნივთიერებას, რომელიც

ა: გატუტიანების საშიშროებისას უჯრედში ათავისუფლებს პროტონს

ბ: გატუტიანების საშიშროებისას მიიტაცებს პროტონს

გ: გამჟავიანების საშიშროებისას უჯრედში ათავისუფლებს პროტონს

დ: გამჟავიანების საშიშროებისას მიიტაცებს ჰიდროქსილის იონს

 1. მოიყვანე არგუმენტები, რატომ განსაზღვრავს ცილის პირველადი სტრუქტურა ყველა დანარჩენს და როგორ ქმნის ეს ბიომრავალფეროვნების საფუძველს.

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ორნახადის სიყვარულით

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი