პარასკევი, სექტემბერი 22, 2023
22 სექტემბერი, პარასკევი, 2023

მოკლე დროში უცხო ენის შესწავლის ტექნიკები

უცხო ენების შესწავლას დღეის მოცემულობით აღსაზრდელები იწყებენ პირველი კლასის მეორე სემესტრიდან. ფაქტობრივად, მშობლიური ენის ანბანის შესწავლის პარალელურად აღსაზრდელები შეიმეცნებენ უცხო ენის ანბანსა და ენობრივ თავისებურებებს, რაც წარმატებული სასწავლო პროცესისათვის შემოქმედებით მიდგომასა და საინტერესო მეთოდოლოგიას საჭიროებს. ამ ეტაპზე სასწავლო მიდგომები ძირითადად თამაშის პრინციპზეა აგებული, ასევე აქტიური გამოყენება აქვს სიმღერებს, რაც აღსაზრდელებს სხვა აქტივობებს შორის ყველაზე მეტად მოსწონთ. მსგავსი სასწავლო მუშაობის პრინციპები გამოყენებულია მეორე უცხო ენის გაკვეთილზეც, რომლის არჩევანსაც მოსწავლე აკეთებს უკვე დაწყებით საფეხურზე, ასევე საშუალო საფეხურზე არჩევითი მეორე უცხო ენის სტატუსით.

მეორე უცხო ენის სწავლების პროცესში დიდ დახმარებას მიწევს ის ფაქტი, რომ აღსაზრდელებს უკვე აქვთ ცოდნა ინგლისური ენის ანბანის შესახებ, ლათინურენოვანი ფუძის მატარებელი ენები ასო-ბგერების ოდენობით ერთნაირია, თუმცა კითხვის თვალსაზრისით მათ შორის დიდი სხვაობაა. ის ფაქტი, რომ ასო- ბგერები ერთნაირად იწერება, ბავშვებს უმარტივებს გერმანულ ენაში ანბანის შესწავლას. ამ საკითხს განსაკუთრებული სენსიტიურობით აღვიქვამ. შესაძლოა, ინტერფერენციის პრობლემამ ენობრივი მსგავსების სიმარტივის პარალელურად იჩინოს თავი, ამიტომ საპრეზენტაციო პროგრამაში, თითოეულ სლაიდზე  გამოვსახავ ასოებს სათანადო სიტყვებით, დავურთავ ჩემს ხმოვან მითითებებს და ნებისმიერ დროს აღსაზრდელებს საშუალება აქვთ, პედაგოგისაგან საჭირო ინსტრუქტაჟი მიიღონ, ისე, რომ აღსაზრდელებისთვის საჭირო არ გახდეს მშობლის ან ვინმე კომპეტენტური პირის ჩარევა.

ამ მიდგომის აქტიურმა გამოყენებამ მოსწავლეებს საშუალება მისცა,  ,,ჩემთან ერთად“ ესწავლათ ანბანი, იგივე პრინციპით შევიმუშავე კითხვის წესების ამსახველი სლაიდი სათანადო ხმოვანი ჩანაწერებით, რამაც, მოკლე დროში, გაუმარტივა ტექსტების სწორად წაკითხვის უნარები. საილუსტრაციოდ გთავაზობთ ფოტოს (დანართიN1)

მეორე უცხო ენის გაკვეთილზე ინტენსიურად ვიყენებდი ოთხივე კომპონენტის-წერის, კითხვის, საუბრისა და მოსმენის შემცველ დავალებებს, რომელთა მეშვეობით გაკვეთილი უფრო შინაარსიანი, ნაკლებად მოსაწყენი და პროდუქტიული ყოფილიყო  უფროსი სასკოლო ასაკის აღსაზრდელებისათვის, რომლებიც გერმანულს ეუფლებოდნენ, როგორც მეორე უცხოურ ენას. რამდენიმე თვის ნაცვლად, მხოლოდ ერთთვიანი მუშაობით, კვირაში ორსაათიანი დატვირთვით ამ მიდგომამ აღსაზრდელებს საშუალება მისცა, დაუფლებოდნენ მეორე უცხოური ენის სიტყვის დონეს.

წინადადების დონეზე გადასასვლელად გადავწყვიტე, დიალოგი ჩამეწერა საპრეზენტაციო პროგრამაში და გამეხმოვანებინა, ამ ფორმატში შესრულებული ვიდეო შევთავაზე მოსწავლეებს დავალებად პიროვნებათა გაცნობისა და გასაუბრების მიზნით, სადაც მათ თავიანთი მონაცემებიც უნდა წარმოედგინათ და ესაუბრათ თავიანთ თავზე. ჩემ მიერ შედგენილი ეს სასწავლო რესურსი -,,თვითმასწავლებელი“- საკმარისი აღმოჩნდა, მოსწავლეებს თავიანთი მონაცემები უცხო ენაზე დიალოგის ფორმატში წარმოედგინათ. ეს აქტივობა დაეხმარა აღსაზრდელებს, გასცნობოდნენ წინადადების დონეს და მოამზადა ნიადაგი ტექსტის დონისათვის.

აღსაზრდელთა ეს შესაძლებლობები გერმანულში ჩემთვის მიმართულების მომცემი აღმოჩნდა, რა მიდგომა და თემატიკა უნდა გამომეყენებინა წარმატებით და როგორ. ამისათვის, აქტიურად გამოვიყენე ჩემ მიერ შედგენილი ტექსტები სათანადო თემატიკის ფარგლებში. კერძოდ, იმ თემატიკიდან, რომელსაც ითვალისწინებს საგნის სტანდარტი ამ ასაკობრივი ჯგუფისათვის და შევეცადე, თემის შინაარსი მათი საჭიროებებისათვის მომერგო, ამ მიდგომამ საჭირო ლექსიკის შესწავლის საჭიროება გამოკვეთა, თუმცა ეს არ იყო სიტყვების იძულებით დასწავლა-დაზეპირების ფორმატი, არამედ, პირიქით, ,,ალაპარაკებისათვის“ მასტიმულირებელი ფაქტორი. თემის შინაარსი სრულიად პასუხობდა მათ სურვილებსა და საჭიროებებს, ამდენად, საჭიროდ ჩათვალეს წარმოდგენილი ლექსიკის დასწავლა.

ამ ფაზაზე აღსაზრდელებს ვაწვდიდი სხვადასხვა პრინციპზე აგებულ ტექსტებს. კერძოდ, პირველი ვარიანტი გულისხმობდა შემდეგს –  თემატიკის ფარგლებში, აღსაზრდელებს მშობლიურ ენაზე უნდა ეთარგმნათ  მასწავლებლის მიერ შედგენილი ტექსტი. მეორე ვარიანტის დავალება მოიაზრებდა აღსაზრდელების ფანტაზიის მიხედვით ტექსტის შედგენას, ხოლო მესამე ვარიანტის დავალება აღსაზრდელებს სთავაზობდა მზა ტექსტებს თემატიკის ფარგლებში, რომელიც უნდა დაემუშავებინათ  ლექსიკურ და გრამატიკულ დონეზე.

ამ პრინციპით შედგენილმა ტექსტებმა აღსაზრდელებს მისცა საშუალება, მოკლე დროში საჭირო ლექსიკური და გრამატიკული ცოდნა მიეღოთ. ამ ფაზაზე სხვა უფრო საინტერესო მიდგომა გამოვიყენე მოსწავლეებთან სამუშაოდ, კერძოდ, ისინი უკვე ინტერვიუირების საშუალებით ცდილობდნენ, ერთმანეთისათვის დიალოგის ფორმატში მოეთხროთ უკვე შესწავლილი თემატიკა. ამ ფორმატში  აღსაზრდელებმა შესძლეს გაბმული დიალოგის ფორმატში ინტერვიუირება, რაც მასტიმულირებელი აღმოჩნდა მოსწავლეებისათვის. ისინი დარწმუნდნენ, რომ მოკლე დროში შეძლეს მარტივად დაუფლებოდნენ მეორე უცხოურ ენას. ამ მიდგომის ფარგლებში სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას ინტერფერენციის პრობლემას ადგილი არ ჰქონია.

აღნიშნულ მიდგომას ხშირად ვიყენებ ყველა ასაკობრივ საფეხურზე, რადგან ის წარმატებული მიდგომაა.

 

  1. შათირიშვილი შ. გერმანული ენის გრამატიკა : V-X კლასებისათივს (ავტორი). – თბილისი, ცოდნა, 1964.
  2. Eva-Maria Jenkins- Krum, Coleen Clement, Wir Neu, თბილისი, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა,  2018

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი