ორშაბათი, მარტი 4, 2024
4 მარტი, ორშაბათი, 2024

სწავლება კლასკომპლექტში – გამოწვევები და მიდგომები

ალბათ, ყველა თანხმდება იმაზე, რომ მასწავლებლობა ურთულესი პროფესიაა. მასწავლებელს დიდი ძალისხმევა სჭირდება იმისათვის, რომ შედეგს მიაღწიოს და სწორად მიიტანოს მოსწავლემდე თავისი სათქმელი.

ცნობილი ფაქტია, რომ საქართველოში ფართოდაა გავრცელებული სწავლება კლას-კომპლექტში. კლას-კომპლექტი იქმნება ერთ საკლასო ოთახში ორი სხვადასხვა კლასის საფუძველზე ( შესაძლებელია იყოს მეტიც). კლას-კომპლექტში სწავლება განსაკუთრებით რთულია, რადგან მასწავლებელს ერთდროულად უწევს იზრუნოს სწავლის ხარისხზე. ალტერნატიულ მეთოდებსა და მიდგომებზე, კეთილგანწყობილი და საიმედო გარემოს შექმნაზე. პროცესს ისიც ართულებს, რომ არ არის საკმარისი რესურსები, რითაც სასწავლო პროცესი უფრო ეფექტური და სახალისო გახდება. ამიტომ მასწავლებელს თვითონ უწევს ახალი რესურსების შეძენა, შექმნა, მოძიება და სხვ.

კლას-კომპლექტში სწავლებისას იკვეთება პრობლემა – დროის დეფიციტი. საგაკვეთილო პროცესზე, ზოგჯერ არის შემთხვევები, როდესაც  დრო საკმარისი არ არის და რაოდენ დაგეგმილი გაკვეთილიც არ უნდა იყოს, მიზანი ნაწილობრივ ხორციელდება.

სამსახურის ძიების პროცესში სწორედ ამგვარ სკოლაში გამიღიმა ბედმა და დავიწყე მუშაობა- მოწვეულ მასწავლებლად, შემდეგ კი როდესაც საგნის გამოცდა დაწყებითი კომბინირებული (I-IV) ჩავაბარე, უკვე სრული დატვირთვით 18 სთ (დღემდე). უკვე მეოთხე წელია მასწავლებელი ვარ და კლას-კომპლექტში ვასწავლი. ამჯერად (3-4კლასი). მნიშვნელოვნად იმოქმედა ჩემზე კეთილგანწყობილმა გარემომ, როგორც დირექციისგან, ასევე სხვა მასწავლებლებისაგან. ისინი  ჩემთვის მოტივაციის და გამბედაობის მთავარი წყაროები აღმოჩნდნენ, რომ ყველაფერს გავართმევდი თავს და ამ მხრივ, სრულ მხარდაჭერას მიცხადებდნენ. მაგრამ უშუალოდ გაკვეთილი მაინც  სულ სხვაა.. და ისიც კლას-კომპლექტში, როცა მსგავს კლასში  მუშაობის  არანაირი გამოცდილება არა გაქვს. როცა პირველად გაკვეთილზე შევედი, არც კი ვიცოდი, როგორ წარმემართა საგაკვეთილო პროცესი ისე, რომ როდესაც ერთ კლასს ახალ მასალას ვუხსნიდი, ამ დროს მეორე კლასი დაკავებული  ყოფილიყო იმგვარი აქტივობით, რომელიც მათ საშუალებას მისცემდა, ყურადღების კონცენტრირება მოეხდინათ დავალებაზე და არა ჩემს საუბარზე.

ეს არის ის წყვილი აქტივობა, რომელსაც  პარალელურად ვატარებ.

საგანი – ქართული ენა და ლიტერატურა

3 კლასის აქტივობა 4 კლასის აქტივობა
თემა: ტარიელ ჭანტურიას სამშობლო

პროგრამა bookcreator-ის გამოყენებით ბავშვებს ვთხოვ, შევქმნათ წიგნი, სადაც მოკლედ იქნება აღწერილი საქართველოს კუთხეები თავისი მახასიათებლებითა და ნიშან-თვისებებით და დავურთოთ შესაბამისი ილუსტრაცია.

 

ამ აქტივობით მე ვახდენ როგორც წინარე ცოდნის გააქტიურებას, ასევე ახლის დაშენებასა და განმტკიცებას.

ეს კონკრეტული აქტივობა ემსახურება ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიებთან დაახლოებასა და ახალი უნარების გამომუშავებას.

 

g

Book Creator – საქართველო და მისი კუთხეები

 

მოცემულ ბმულზე არის ჩემი მოსწავლის მიერ განხორციელებული აქტივობა ,   დააკოპირეთ და ჩასვით ბრაუზერში

 

 

ილუსტრაცია აღებულია მოსწავლის დავალებიდან

 

 

 

 

თემა: ჯანსუღ ჩარკვიანის მოფრთხილება უნდა

ვიდრე ლექსს უშუალოდ წავუკითხავ ბავშვებს, ვსვამ კითხვებს, რა შეიძლება იყოს ისეთი, რასაც მოფრთხილება უნდა?

მოდით ილუსტრაციებსაც დავაკვირდეთ რაზე შეიძლება იყოს საუბარი ლექსში?

ბავშვები გამოთქვამენ მოსაზრებებს, შემდეგ ვუკითხავ ლექსს და ვაანალიზებთ, რამდენად გამართლდა ვარაუდები.

 

ამის შემდგომ ვსვამ კითხვას, რა კავშირშია თქვენ მიერ  მესამე კლასში შესწავლილი ლექსი “სამშობლო” ჩვენს ლექსთან? აქაც გამოთქვამენ მოსწავლეები მოსაზრებებს, ახდენენ საკუთარი ცოდნის ტრანსფერს.

შემდგომ ვაძლევ დავალებას, ლექსში დასახელებულ ფრინველებსა და ცხოველებზე გააკეთონ პრეზენტაცია power pointis  პროგრამაში, სადაც ილუსტრაციებთან ერთად წერილობით დაურთავენ მოკლე აღწერას დასახელებულ ფრინველებსა და ცხოველებზე

ეს აქტივობა დაეხმარება მოსწავლეებს წინარე ცოდნის გააქტიურებაში, ინფორმაციის მოძიებისა და დახარისხებაში, ასევე პრეზენტირების უნარის განვითარებაში.

 

მოსწავლის ნაშრომიდან.

პრეზენტირების დროს მოუსმენენ ერთმანეთს და დაუსვამენ შემაჯამებელ კითხვებს. ეს დავალება შესაძლებელია შეასრულონ როგორც საკლასო სივრცეში, ასევე სახლში.

პრეზენტაცია ლექსის მიხედვით მოფრთხილება უნდა.pptx

 

ყოველი დღე რაღაც ახლის მომცემი იყო, თანდათან აღმოვაჩინე მეთოდები და მიდგომები, რომელიც საგაკვეთილო პროცესის უკეთ წარმართვაში მეხმარება. ძირითადად ჩვენი სწავლება დიფერენცირებულ მიდგომებს ეფუძნება.

ზოგჯერ არის თემები, რომლებიც ერთმანეთთან კავშირშია, ამ დროს ყველა ერთდროულადაა ჩართული ერთ აქტივობაში და ამით ვახერხებ უფროსებისათვის განვლილი მასალის გახსენებას და უმცროსთათვის ახალი მასალის გაცნობას, ცნობისმოყვარეობის გაღვივებას. ბავშვებს ებადებათ კითხვა – „ აბა რა არის ისეთი, რაც ჩვენ ჯერ არ ვიცით და თქვენ უკვე ისწავლეთ“

ბუნებრივია, როგორც ყველა მოვლენას, კლას-კომპლექტში სწავლებასაც აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები:

  1. მაგ., ყველა ერთმანეთის ტოლი და სწორია. ვიყენებთ დევიზს „ ყველა ერთისთვის, ერთი ყველასთვის“.
  2. კლასი პატარა ოჯახივითაა, სადაც ყველა ერთმანეთზე ზრუნავს.
  3. მათ არ უჭირთ კომუნიკაცია შედარებით უფროს ან უმცროს ადამიანებთან.
  4. ასევე ხდება ნასწავლი მასალის გამეორება, გახსენება, განმტკიცება.
  5. კლას-კომპლექტში უფროსკლასელები ირგებენ მზრუნველი უფროსის, მასწავლებლის როლს, ხოლო უმცროსკლასელები აკვირდებიან მათ სამოდელო ქცევას.

მასწავლებელს, ჩვეულებრივ, ერთ კლასში წინასწარ უნდა ჰქონდეს აქტივობები მომზადებული, მაგრამ არის შემთხვევები, როცა რამდენიმე მოსწავლე უფრო ადრე დაასრულებს თავის დავალებას. ამიტომ  საჭიროების შემთხვევაში გამოვიყენებ დამატებით აქტივობას. მაგრამ თუ მოხდება ისე, რომ დამატებითი აქტივობა არ გვაქვს, მაშინ როგორ მოვიქცეთ?!  ვთხოვთ ასეთ მოსწავლეს ( მოსწავლეებს ), დახმარება გაუწიოს მეგობრებს  მითითებული აქტივობის შესრულებაში. ეს მათ უვითარებს აზრის გადაცემისა და კომუნიკაციის, მზრუნველობით, ურთიერთდახმარების და ურთიერთსწავლების უნარებს. ასევე მივმართავ ჯგუფურ მუშაობას. ჯგუფში  თანამშრომლობა კი წახალისებული უნდა იყოს, თითოეულ მოსწავლეს უნდა დააკისროს პასუხისმგებლობა.

სამწუხარო რეალობაა, რომ კლას-კომპლექტში სწავლებასთან დაკავშირებით ტრენერებს არ აქვთ ინფორმაცია. თუ აქვთ მწირი და ზედაპირულია. სასურველი იქნება მსგავს საკითხებზე რეკომენდაციები და მეთოდები, რომლებიც  უფრო საინტერესოს გახდის სწავლების პროცესს.

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი