ორშაბათი, აპრილი 22, 2024
22 აპრილი, ორშაბათი, 2024

4 აპრილი – ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის დაარსების დღე

4 აპრილი ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის დაარსების დღეა. სწორედ, 1949 წლის 4 აპრილს,  თორმეტმა დამფუძნებელმა ქვეყანამ ხელი მოაწერა ვაშინგტონის ხელშეკრულებას.  სტატია სწორედ ამ თარიღს ეხმიანება. გთავაზობთ ნატოს თემაზე აგებულ პრაქტიკულ დავალებებს, რომელიც  გამოგადგებათ დისტანციური სწავლებისას.  დღეს ყველა უცნაურ ვითარებაში ვიმყოფებით. არ გვაქვს ტრადიციული გაკვეთილების ჩატარების საშუალება. ვფიქრობ, რომ ეს დრო უნდა გამოვიყენოთ მოსწავლეებში კვლევა-ძიებისა და მედიაწიგნიერების უნარების განვითარებისათვისაც.

ჩვენი მოსწავლეები საერთაშორისო ორგანიზაციების შესახებ საბაზისო ცოდნას იღებენ გეოგრაფიის, ისტორიისა და სამოქლაქო განათლების გაკვეთილებზე. ასევე, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლები სკოლებში რეგულარულად ატარებენ შეხვედრებს. დღეს საქართველოს ისე სჭირდება ძლიერი, საიმედო პარტნიორი, როგორც არასდროს. ამიტომაც წარმოადგენს ნატოში ინტეგრაცია ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ უმთავრეს მიმართულებას. „ნატო-ში გაწევრიანებას საქართველო განიხილავს, როგორც ქვეყნის უსაფრთხოების, შემდგომი ინსტიტუციური განვითარების და კეთილდღეობის უზრუნველყოფის ერთ-ერთ ძირითად საშუალებას“  – ვკითხულობთ 2019-2022 წლების საქართველოს საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიაში. ქვეყნის  ევროპულ და ევროატლანტიკურ ორგანიზაციებში ინტეგრაციას საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი უჭერს მხარს. ვფიქრობ, რომ ჩვენი ქვეყნის მომავალი თაობა უფრო მეტად უნდა იყოს ინფორმირებული აღნიშნულის შესახებ. მზარდი ანტიდასავლური პროპაგანდის ფონზე, მნიშვნელოვანია ნატოს ცნობადობის გაზრდა ახალგაზრდებში. მათ შესაძლებლობა ექნებათ, კრიტიკული გააზრებით წინ აღუდგნენ დეზინფორმაციასა და პროპაგანდას.

მოსწავლეთა ინფორმირება სხვადასხვა გზით შეიძლება. ვინაიდან, ამ ეტაპზე არ გვაქვს პირდაპირი კომუნიკაციის საშუალება, გთავაზობთ აქტივობას, რომელიც თქვენს მოსწავლეებს დაეხმარება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ახლოს გაცნობაში, საქართველო-ნატოს ურთიერთობების შესაწავლასა და შესაბამისი დასკვნების გამოტანაში.

შინაარსობრივად პროცესი პირობითად სამ ნაწილად შეიძლება დაიყოს. პირველ ნაწილში, Teams-ის თუ სხვა ნებისმიერი პლატფორმის დახმარებით,  თქვენ ატარებთ მცირე პრეზენტაციას (პრეზენტაციის სანახავად დააჭირეთ აქ). პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ, მიეცით ინსტრუქციები და გაუგზავნეთ  ქვემოთ მოცემული დავალებები.

პირველი დავალება ეხმიანება ნატოს დაარსებისა და გაფართოების ისტორიას, ორგანიზაციის მიზნებს, ამოცანებსა და სტრატეგიას. მოსწავლეებს სთხოვეთ, უყურონ დოკუმენტურ ფილმს „ბერლინდიდან ბერლინამდე“ და შეავსონ ქვემოთ მოცემული ცხრილის I-IV სვეტი. სასურველია, V და VI სვეტების შესავსებად საჭირო ინფორმაცია  დამოუკიდებლად მოიძიონ.  თუ ფიქრობთ, რომ ამას ისინი ვერ შეძლებენ, მაშინ მიაწოდეთ ქვემოთ მოცემული ბმულები.

სტატია – ნატოს მიზნები, ამოცანები და სტრატეგია

ვიდეო – რას წარმოადგენს ნატო?

ნატოს გაფართოების ისტორია

 

მარშალის გეგმა;  სამხედრო გაერთიანების შექმნის წინაპირობები;

ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის შექმნა.

საბჭოთა კავშირის პოლიტიკა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან მიმართებით და დასავლეთის რეაქცია. ნატო და ბერლინის კედლის დანგრევა. ნატოს მიზნები, ამოცანები და სტრატეგია.

 

ნატოს სადამფუძნებლო დოკუმენტის მე-5 მუხლი და კოლექტიური თავდაცვა

ნატოს გაფართოების ისტორია და თანამშრომლობა პარტნიორ ქვეყნებთან.

 

 

მეორე დავალება ეხება საქართველო-ნატოს ურთიერთობის ისტორიას, ინტეგრაციის/გაწევრიანების ინსტრუმენტებისა და მექანიზმების მიმოხილვას.  მოსწავლეებს სთხოვეთ ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის, საქართველოს თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ-გვერდებზე მოიძიონ შესაბამისი ინფორმაცია და შეავსონ ცხრილი.

იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლეები ინფორმაციის მოძიების პროცესში წააწყდებიან სირთულეებს, გაუგზავნეთ დამხმარე რესურსებში მითითებული ბმულები.

ნატო-საქართველოს ურთიერთობის ისტორია მნიშვნელოვანი თარიღები გაწევრიანების მექანიზმები თანამშრომლობა ნატოსთან, ნატო-ს პროგრამები

 

ფაქტობრივი ინფრომაციის დამუშავების შემდეგ,  სასურველია, მოსწავლეებს მივცეთ საკუთარი აზრის გამოხატვის, კითხვების დასმისა და მოლოდინების დაფიქსირების საშუალება.

ნატოში ინტეგრაცია ქვეყანას მოუტანს…
ნატოში ინტეგრაცია ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ უმთავრეს მიმართულებას წარმოადგენს, რადგან…
ჩემთვის, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქისთვის, ნატო არის…
ვფიქრობ, რომ (თავისუფალი თემა)…
შეკითხვები…

 

როგორც ზემოთ აღვნიშნე, ნატოში ინტეგრაცია ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტია, მიუხედავად ამისა, სასწავლო პროგრამა არ იძლევა საკითხის სიღრმისული შესწავლის საშუალებას.  სწორედ ამიტომ, გადავწყვიტე, შემომეთავაზებინა აქტივობა და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი თქვენთვის აქტუალურ თემად მექცია. დისტანციური სწავლება იძლევა ინფორმაციის მოძიების მრავალგვარ საშუალებას, სასურველია, მოსწავლეებმა ეს დრო ნაყოფიერად გამოიყენონ. მოიძიონ, დაამუშაონ, გააანალიზონ, იმსჯელონ მოცემულ საკითხზე, დასვან შეკითხვები და გამოიტანონ შესაბამისი დასკვნები. ვფიქრობ, რომ კოლეგებისთვის შემოთავაზებული რესურსი მზა პროდუქტია პრაქტიკული თვალსაზრისით, ხოლო მისი გამოყენება საშუალო საფეხურის მოსწავლეებს დაეხმარება ცოდნის შეძენასა და ქვეყნის პრიორიტეტების გააზრებაში.

 

დამხმარე რესურსები:

საქართველო და ნატო – საგარეო საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

რა არის NATO – საგარეო საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო  – თანამშრომლობა ნატოსთან

კოლექტიური თავდაცვის პრინციპი

დოკუმენტური ფილმი – „ბერლინდიდან ბერლინამდე“

რას წარმოადგენს ნატო, რატომ აგრძელებს არსებობას და როგორ ფუნქციონირებს ის?

პრეზენტაცია

NATO ონლაინ რუკაზე

2019-2022 წლების საქართველოს საგარეო პოლიტიკის სტრატეგია

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი