პარასკევი, დეკემბერი 1, 2023
1 დეკემბერი, პარასკევი, 2023

კლასტერის მეთოდი,  მოსწავლის შემოქმედებითი თავისუფლებისთვის

რა არის კლასტერი?  ,,კლასტერი“ წარმოდგება ლათინური სიტყვისგან ,,cluster“, რაც ნიშნავს: ,,თავმოყრა-დაგროვება“, ,,კონა“, ,,თანავარსკვლავედი“.

კლასტერი-  მასალის გრაფიკული ორგანიზების  ფორმაა და გვეხმარება  თვალსაჩინო გავხადოთ და სქემის სახით დავაფიქსიროთ აზროვნების ყველა ის პროცესი, რომელიც ამა თუ იმ თემის განხილვის დროს წარმოიშობა.

რატომ უნდა გამოვიყენოთ ეს მეთოდი გაკვეთილზე? კლასტერი ხელს უწყობს კრიტიკული აზროვნების განვითარებას, კრიტიკული აზროვნება კი, თავის მხრივ,  სტიმულს აძლევს მოსწავლეთა ინტელექტუალურ განვითარებას.

ამ მეთოდს უნივერსალურად თვლიან- ის გამოიყენება და ერთნაირად  ეფექტურია გამოწვევის, გააზრებისა და რეფლექსიის ფაზაზე:

  • გამოწვევის ფაზაზე მოსწავლეები აფიქსირებენ არსებულ ცოდნას თემასთან დაკავშირებით, შესაბამისად, კლასტერი მათ ეხმარება არსებული ცოდნის სისტემატიზაციაში და ამა თუ იმ ნაწილში(სფეროში) არასაკმარისი, არაზუსტი, ბუნდოვანი, გასაუმჯობესებელი ცოდნის გმოვლენაში. მნიშვნელოვანია, რომ პროცესში ერთვება ყველა მოსწავლე, ისინი აფიქსირებენ ვარაუდებს, ასოციაციებს და სვამენ კითხვებს, რომლებზედაც სურთ პასუხების მოძებნა;
  • გააზრების ფაზაზე ხდება ახალი ინფორმაციის დაფიქსირება, აქ ხდება ტექსტის წაკითხვა, მიღებული ინფორმაციის, ფაქტების გააზრება და ანალიზი;
  • რეფლექსიის დროს კი ჯგუფდება ცნებები და დგინდება მათ შორის ლოგიკური კავშირები და კეთდება დასკვნები.

მეთოდის გამოყენების დადებითი მხარე:

  • შესაძლებელია დიდი მოცულობის ინფორმაციის დამუშავება;
  • იწვევს მოსწავლეთა დაინტერესებას და პროცესში ჩართვას;
  • ხელს უწყობს ისეთი უნარების განვითარებას, როგორიცაა: ვარაუდების გამოთქმა, კითხვების დასმა, პროგნოზირება, მნიშვნელოვანის გამოყოფა, მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების დადგენა, დასკვნების გაკეთება, ანალიზი, შეფასება.                       როდის გამოვიყენოთ კლასტერის მეთოდი? კლასტერის მეთოდის გამოყენება შესაძლებელია ყველა გაკვეთილზე, მუშაობის ფორმა შეიძლება იყოს როგორც ინდივიდუალური, ისე ჯგუფური. შესაძლებელია ამ მეთოდით მუშაობის შერეული ფორმაც გამოვიყენოთ. მაგალითად, გამოწვევის ფაზაზე მოსწავლეებმა შეიძლება იმუშაონ ინდივიდუალურად, ხოლო შემდეგ ორ ფაზაზე-ჯგუფურად.

გთავაზობთ კლასტერის მეთოდის გრაფიკული გამოსახულების ნიმუშს, თემა-,,ჩემი სკოლის ისტორია“

მწერლები
ჩემი სკოლის ისტორია
რეგიონი
დაარსება
მისამართი
ინფორმაც.წყაროები
ვინ?  სად?

როდის?

ცნობილი კურსდამთავრებულები
ლიტერატურა
საარქივო მასალა
ამგდარი პედაგოგები, კურსდამთავრებულები
მეცნიერები
მსახიობები
ატრიბუტიკა
დროშა
ლოგო
ჰიმნი

დაბოლოს, ყველა, ვინც კლასტერის მეთოდს იყენებს, აღიარებს, რომ ის  ამაღლებს მოსწავლეთა მოტივაციას  და ,,ჩუქნის მათ თავისუფალი შემოქმედების შეგრძნებას“.

გამოყენებული ლიტერატურა და წყაროები:

1.Ирина Калайтанова, 2015. Прием кластер на уроке. Что это такое и как его использовать?

https://pedsovet.su/metodika/priemy/5673_metod_klaster_na_uroke

  1. Коряковцева Елена Ивановна, Орёл, 2016г. Создание кластера на уроках русского языка

 

https://infourok.ru/sozdanie-klastera-na-urokah-russkogo-yazika-1337564.html

 

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი