პარასკევი, დეკემბერი 8, 2023
8 დეკემბერი, პარასკევი, 2023

8 კრიტიკული უნარი თანამედროვე განათლებისათვის

მოხსენებაში “სწავლის მრუდის კვლევა”, რომელიც დაფუძნებულია კოგნიტური უნარებისა და განათლებაში მიღწევების გლობალურ ინდექსზე (Global Index of Cognitive Skills and Education Attainment), ნათქვამია:

“კოგნიტური უნარებისა და განათლებაში მიღწევების გლობალური ინდექსი განათლების ორ კატეგორიაში ერთმანეთს ადარებს 39 ქვეყნისა და ერთი რეგიონის (ჰონკონგი) მონაცემებს: კოგნიტურ უნარებსა და განათლებაში მიღწევებში. ინდექსი წარმოგვიდგენს ქვეყნების შედარებას მათში განათლების შედეგებზე დაყრდნობით”.

მოკლედ, აღნიშნული კვლევა შეგვიძლია დავიყვანოთ 6 გაკვეთილსა და 8 უნარზე, რომელთაც ქვემოთ ჩამოვთვლით:

გაკვეთილი 1

OECD (ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია – ეთგო) აფასებს, რომ განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის ნახევარზე მეტი ბოლო ათწლეულის განმავლობაში გაუმჯობესებული უნარების დამსახურებაა.

გაკვეთილი 2

ბოლო წლებში უფრო ნათელი გახდა, რომ საბაზო კითხვა, წერა და არითმეტიკა საკმარისი არ არის. საუბარია 21-ე საუკუნის არაკოგნიტური უნარების – სოციალური ინტერაქციისათვის მნიშვნელოვანი უნარ-ჩვევების  საჭიროებაზე.

გაკვეთილი 3

სწორი უნარების სწავლა ადრეულ ბავშვობაში გაცილებით ეფექტურია, ვიდრე იმ ზრდასრულების უნარების გამოსწორების მცდელობა, რომლებზეც სასკოლო სისტემამ თავის დროზე არ იზრუნა. მაგრამ მაშინაც კი, როცა დაწყებითი  განათლება მაღალი დონისაა, ზრდასრულობაში უნარები ქვეითდება, თუ მათ რეგულარულად არ იყენებენ.

გაკვეთილი 4

მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლა, თუნდაც უბრალოდ სახლში კითხვა და მათემატიკური გამოთვლები სამსახურში, ამცირებს უნარების ასაკობრივ დაქვეითებას, მაგრამ უმეტესწილად მათთვის, ვისაც უკვე აქვს მაღალგანვითარებული უნარები. ზრდასრულთა სწავლება დიდად ვერ მოახდენს ცუდი სასკოლო სისტემის კომპენსირებას.

გაკვეთილი 5

ტექნოლოგიებმა შეიძლება ახალი ბილიკები გაკვალოს ზრდასრულთა განათლებაში, კერძოდ – განვითარებად ქვეყნებში, მაგრამ ეს პანაცეა არ არის. ცოტაა იმის მტკიცებულება, რომ მხოლოდ ტექნოლოგიას შეუძლია დაეხმაროს ინდივიდებს ახალი უნარების განვითარებაში.

გაკვეთილი 6

განვითარებად ქვეყნებში უფრო ეფექტურად უნდა ისწავლებოდეს საბაზო უნარები, სანამ ისინი უნარების არეალის გაზრდაზე დაიწყებენ ზრუნვას. 21-ე საუკუნის უნარების ხელშესაწყობად პედაგოგიკასა და ტექნოლოგიებში ინვესტირება ბევრს ვერაფერს მოგვცემს, თუ საბაზისო წიგნიერება და რაოდენობრივი წიგნიერება არ გვაქვს“.

მომავალი მოსწავლის 8 უნარი 

ქვემოთ მოყვანილია თანამედროვე მოსწავლის 8 თანამედროვე უნარი:

  1. ლიდერობა;
  2. ციფრული წიგნიერება;
  3. კომუნიკაცია;
  4. 4. ემოციური ინტელექტი;
  5. მეწარმეობა;
  6. გლობალური მოქალაქეობა;
  7. პრობლემების გადაწყვეტა;
  8. გუნდური მუშაობა.

წყარო: https://www.teachthought.com/the-future-of-learning/8-critical-skills-modern-education/

 

აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული უნარები თითქმის სრულად არის მოცემული ახალ (2018 წლის) ეროვნულ სასწავლო გეგმაში, კერძოდ მე-7 მუხლის პირველ ნაწილში, სადაც მოსწავლისათვის განსავითარებელ გამჭოლ კომპეტენციებსა და ღირებულებებზეა საუბარი:

https://ncp.ge/files/ESG/NC%202018-2024/%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%92%20-%202018%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%207%20%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C.pdf

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ორნახადის სიყვარულით

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი