ოთხშაბათი, აპრილი 24, 2024
24 აპრილი, ოთხშაბათი, 2024

,,პირადი მრჩეველი“-ერთი სასწავლო მეთოდის შესახებ

 როგორ მოვაგვაროთ პერსონალური კომპიუტერის სიმცირის გამო წამოჭრილი ქცევის წესების დარღვევის პრობლემა?

   დამეთანხმებით, რომ კლასის ეფექტური მართვა და დისციპლინის შენარჩუნება აუცილებელი პირობაა სწავლა-სწავლების პროცესის წარმატებით განხორციელებისათვის.

მოსწავლეთა არასასურველ ქცევას შეიძლება განაპირობებდეს ყურადღების დეფიციტი, ჰიპერაქტიურობა, სოციალური პრობლემა, ძალადობა, არასწორი საკლასო მენეჯმენტი, მასწავლებლის საუბრის მონოტონურობა,  ფიზიკური გარემო, რესურსების სიმწირე და ა.შ.   არასასურველი ქცევის პრევენციისთვის აუცილებელია ვიცოდეთ მისი გამომწვევი მიზეზი.

მინდა ყურადღება გავამახვილო  ფიზიკურ გარემოზე, რომელიც დიდ გავლენას ახდენს მოსწავლეთა ქცევაზე და შესაბამისად სწავლა-სწავლების ხარისხზე.

აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ არის თუ არა რესურსები სწორად განაწილებული და რამდენად არის  ხელმისაწვდომი ყველა მოსწავლისათვის, არის თუ არა სკოლაში  კომპიუტერის, ფიზიკის, ქიმიის ლაბორატორიები და თუ არის, რამდენად აკმაყოფილებს ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებს.

შევეცდები მოკლედ და ლაკონურად ავღწერო ჩემს პედაგოგიურ პრაქტიკაში წამოჭრილი პრობლემები. დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი თქვენგანი აღმოჩენილა მსგავს სიტუაციაში.

სკოლაში პერსონალური კომპიუტერის სიმცირის გამო იძულებული ვარ მოსწავლეები დავაწყვილო პრაქტიკული საქმიანობის დროს. ამ დროს ხშირია მოსწავლეთა ქცევის წესების დარღვევა. თითქმის ყველა ცნობილი მეთოდი გამოვიყენე: დავაწყვილე მოსწავლეები მათი უნარებისა და ცოდნის მიხედვით, შევურჩიე საინტერესო დავალებები, შემოვიღე წესის დარღვევისთვის სანქციები, ყოველ გაკვეთილზე დავაწესე ,,საუკეთესო წყვილი“-ს დაჯოლდოება. მაგრამ, გარკვეული ეტაპის შემდეგ ეფექტურობა დაკარგა ყველა ზემოთ ჩამოთვლილმა მეთოდმა.  დილემის წინაშე აღმოვჩდი და  საკუთარ თავს დავუსვი კითხვა- პერსონალური კომპიუტერის სიმცირის გამო, როგორ შეიძლება ქცევის წესების დარღვევის აღმოფხვრა?

პასუხად კი შევიმუშავე  – ,,პირადი მრჩევლის ფორმა“.

 

შევიტანე გაკვეთილზე, გავაცანი მუშაობის პრინციპები მოსწავლეებს  (წყვილში ერთი-ერთი მოსწავლე ასრულებს საკლასო დავალებას, ხოლო მეორე მოსაწვლე აკვირდება მეწყვილის მუშაობას, ავსებს ,,პირადი მრჩევლის ფორმას“ და შემდგომ ცვლიან  როლებს).

მეთოდმა, რომელიც მე გამოვიყენე წყვილებში, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პრაქტიკული მუშაობის დროს, მომცა დადებითი შედეგი. წყვილში თითოეული მოსწავლე აქტიურად იყო ჩართული დავალების შესრულების პროცესში ისე, რომ ხელს არ უშლიდნენ ერთმანეთს მუშაობაში, პირიქით, რჩევებს აძლევდნენ მეწყვილეებს, აკვირდებოდნენ მუშაობის პროცესს და ასახავდნენ მოცემულ ფორმაში.

ვფიქრობ, რომ ეს მეთოდი ხაზს უსვამს თითოეული მოსწავლის უნიკალურობას. მოსწავლეს უმაღლდება თვითშეფასება, ხდება უფრო მოტივირებული, გრძნობს პასუხისმგებლობას. ასეთი ტიპის აქტივობა  მათში დიდ ინტერესსა და ენთუზიაზმს იწვევს.  წყვილებში მუშაობის დროს მასწავლებელს შეუძლია აქტიურად დააკვირდეს პროცესს- სად არის  პრობლემა, რა არის მარტივი ან რთული მოსწავლეებისთვის.

აუცილებელია მასწავლებელმა სწორად შეარჩიოს წყვილები – ზედმეტად ლოიალური ან ზედმეტად კრიტიკული მეწყვილეები ობიექტურად ვერ შეძლებენ თანამეწყვილის შეფასებას, ამიტომ  ლოიალური დამოკიდებულების შემთხვევაში წყვილები შევარჩიოთ შემთხვევითობის პრინციპით, ხოლო კრიტიკული დამოკიდებულების შემთხვევაში ჩვენ თვითონ მივიღოთ გადაწყვეტილება წყვილების შერჩევისას.

„პირადი მრჩევლის ფორმა“ ერთერთი მეთოდია მსგავსი პრობლემის მოსაგვარებლად.  მასწავლებელი მოსწავლეებს მუდმივად უნდა სთავაზობდეს სიახლეებს. მეთოდი საშუალებას მისცემს მასწავლებელს სწავლების პროცესი გახდეს სახალისო და საინტერესო.

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი