ოთხშაბათი, მარტი 29, 2023
29 მარტი, ოთხშაბათი, 2023

შექმენი მომავლის საქართველოს სიმბოლიკა

26 მაისი თითოეული ქართველისთვის განსაკუთრებული დღეა…

განსაკუთრებულია სასკოლო საზოგადოებისთვის, რადგან  სკოლამ უნდა აღზარდოს მომავლის საქართველოს შვილები.

აღსანიშნავია, რომ საგან ,,მე და საზოგადოების’’  მე-4 კლასის სახელმძღვანელოში მოცემულია არაჩვეულებრივი მასალა, ,,ჩემი ქვეყნის სიმბოლოები’’.

 

წარმოგიდგენთ კომპლექსურ დავალებას: ,,შექმენი მომავლის საქართველოს სიმბოლიკა’’

(დავალების ავტორი – მაკა ინაშვილი, წმიდა გიორგის სახელობის საერთაშორისო სკოლის მასწავლებელი, დაწყებითი განათლების ექსპერტი)

 

თემა – მე და ჩემი ქვეყანა

სამიზნე ცნება – ცვლილება; შედეგები (საზ.მეც.დაწყ.(I)5,7)

ქვეცნება – სახელმწიფო სიმბოლიკის ცვლილება

საკითხი – დროშის, გერბისა და ჰიმნის ცვლილება

საკვანძო შეკითხვები:

 • რატომ იცვლება სახელმწიფო სიმბოლოები?
 • როგორ წარმოვაჩინო პრეზენტაციის საშუალებით სიმბოლიკის ცვლილების მიზეზები.

 

კომპლექსური დავალების პირობა

შეარჩიე ჩვენი ქვეყნის სიმბოლოებიდან (დროშა, გერბი, ჰიმნი) ერთ-ერთი, პრეზენტაციის სახით   წარმოადგინე,  რა ცვლილება განიცადა დღემდე.  შექმენი ჩვენი ქვეყნის მომავალი სიმბოლოს ფორმა   საკუთარი ინტერპრეტაციით (როგორიც გსურს, რომ იყოს).

დავალების შეფასების კრიტერიუმები

ნაშრომში/ნაშრომის პრეზენტაციისას ხაზგასმით წარმოაჩინე:

 • რა ინფორმაციას „ინახავს“ წარსულის შესახებ ძველი სიმბოლოები ( მ.წ..2)
 • რა შეიცვალა და რა დარჩა უცვლელი სახელმწიფო სიმბოლოებში, როგორ და რატომ განიცადა ცვლილება შენმა შექმნილმა „მომავლის სიმბოლომ?“  (მ.წ.1)

შენიშვნა: ,,მ.წ’’  – მიუთითებს მკვიდრ წარმოდგენას

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (რესურსები, აქტივობები):

I ეტაპი: კომპლექსური დავალების ფორმა

როგორ უნდა წარმოვაჩინო საკუთარი ცოდნა შესასწავლ საკითხთან დაკავშირებით?

რესურსი/აქტივობა:

რესურსი 1. პრეზენტაციის აწყობა

https://www.youtube.com/watch?v=zlOQ7-WoTbU

აქტივობა 1. მსჯელობა, როგორ შევქმნათ პრეზენტაცია მოცემული რესურსის დახმარებით.

სამიზნე ცოდნის კონსტრუირებაზე ორიენტირებული შეკითხვები:

 • რა უნდა გაითვალისწინო პრეზენტაციის მომზადებისას?
 • სად და როგორ შეიძლება მოიპოვო ინფორმაცია სახელმწიფო სიმბოლიკის ცვლილების შესახებ?
 • რა ფორმით შეიძლება შექმნა მომავალი სიმბოლიკის ფორმა?
 • როგორ წარმოაჩენ პრეზენტაციის საშუალებით, რა გაიგე სახელმწიფო სიმბოლოების ცვლილების შესახებ?
 • როგორ წარმოადგენ მომავალი სახელმწიფოს სიმბოლოს?

II ეტაპი: კომპლექსური დავალების შინაარსი

ნაბიჯი 1. რა ინფორმაციას „ინახავს“ წარსულის შესახებ ძველი სიმბოლოები (მ.წ.2)

რესურსი/აქტივობა:

რესურსი 1. მე-4 კლასი, სახელმძღვანელო „მე და საზოგადოება“; ( II ნაწილი) გვ. 29

რესურსი 2. ბმულები ინფორმაციის მოსაძიებლად სახელმწიფო ძველი სიმბოლიკის შესახებ:

როგორ იქმნებოდა პირველი რესპუბლიკის სახელმწიფო სიმბოლიკა:

https://at.ge/2020/05/25/simbolikebi/

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ჰიმნი:

https://www.youtube.com/watch?v=BmcNaQiz3NA

რესურსი 3: ფოტოები

 

აქტივობა 1. ცხრილის შევსება: რა ვიცოდი, რა გავიგე, რა მინდა ვიცოდე.

აქტივობა 2. ინტერვიუ უფროსი თაობის წარმომადგენლებთან

სამიზნე ცოდნის კონსტრუირებაზე ორიენტირებული შეკითხვები

 

 • რა არის სიმბოლო? (რესურსი 1,2)
 • რა სიმბოლოები იცი?
 • რას გამოხატავს სახელმწიფოს სიმბოლიკა?
 • რატომ მიაგებენ პატივს სპორტსმენები საკუთარი ქვეყნის სიმბოლიკას?
 • რაში ეხმარება სახელმწიფო სიმბოლიკა ადამიანებს?
 • რა არის ჰიმნი?
 • რა ინფორმაციას გვაწვდიან უფროსი თაობის წარმომადგენლები სახელმწიფოს ძველი სიმბოლოების შესახებ?
 • როგორ წარმოაჩენ პრეზენტაციაში წარსულის შესახებ რა ინფორმაციას „ინახავს“ ძველი სიმბოლოები?

 ნაბიჯი 2. რა შეიცვალა და რა დარჩა უცვლელი სახელმწიფო სიმბოლოებში; როგორ განიცადა ცვლილება შენმა შექმნილმა „მომავლის სიმბოლომ?“ (მ.წ.1)

რესურსი/აქტივობა

რესურსი 1.

რესურსი 2.

გერბის ცვლილება – https://www.youtube.com/watch?v=R9BwHdMncsU

სახელმწიფო სიმბოლოები დღეს:

https://www.president.gov.ge/ka/page/sakhelmcifo-simboloebi

 

აქტივობა 1. ვენის დიაგრამა (ძველი და ახალი სიმბოლოების შედარება)

აქტივობა 2. თხზულების დაწერა: ,,როგორი მინდა, იყოს საქართველოს მომავალი’’

აქტივობა 3. გონებრივი იერიში – იდეების გენერირება – როგორ შეიძლება შეიცვალოს მომავლის საქართველოს სიმბოლო?

აქტივობა 4. შექმენი შენი თვალით დანახული მომავლის საქართველოს სიმბოლო.

სამიზნე ცოდნის კონსტრუირებაზე ორიენტირებული შეკითხვები

 

 • როგორ და რატომ შეიძლება შეიცვალოს სახელმწიფოს სიმბოლიკა? ( რესურსი 1,2)
 • როგორი იყო ადრე სახელმწიფო სიმბოლიკა?
 • როგორია დღევანდელი სახელმწიფო სიმბოლიკა?
 • აღწერეთ სახელმწიფოს დროშა და გერბი;
 • რას ნიშნავს „ძალა ერთობაშია“?
 • რა ცვლილება განიცადა სახელმწიფო სიმბოლიკამ?
 • რა შეიცვალა/რა დარჩა იგივე?
 • როგორი წარმოგიდგენია/როგორი გინდა, რომ იყოს საქართველოს მომავალი?
 • შენ როგორი გინდა რომ იყოს/როგორ შეიძლება შეიცვალოს სახელმწიფო სიმბოლიკა?
 • როგორ/რა ფორმით შექმნი მომავალი სახელმწიფოს სიმბოლოს?
 • როგორ ასახავ მასზე შენს სურვილებს?

 

 შეკითხვები განმავითარებელი შეფასებისთვის:

 • აღწერე, როგორ წარიმართა დავალებაზე მუშაობის პროცესი;
 • აღწერე რა პროდუქტი შექმენი;
 • რა საკითხს შეეხება შენ მიერ მომზადებული დავალება?
 • განმარტე, რატომ შექმენი სიმბოლო? რისი თქმა გინდოდა მისი საშუალებით?
 • შენი აზრით, ვინ უნდა დაინტერესდეს შენ მიერ შექმნილი კომპლექსური დავალებით და რატომ?
 • რა დაბრკოლებებს წააწყდი დავალებაზე მუშაობის პროცესში?
 • რას გააკეთებდი სხვანაირად ახლა რომ იწყებდე დავალებაზე მუშაობას?
 • შეგისრულებია თუ არა სხვა დროს მსგავსი ფორმის ან შინაარსის დავალება?
 • შენი აზრით, რით ჰგავს და რით განსხვავდება შენი დავალება შენი თანაკლასელების ნაშრომებისგან?

გამოყენებული ლიტერატურა:

საგანი – მე და საზოგადოება;

გზამკვლევი – მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით

(საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტი).

https://bit.ly/3LHKJi3

 

მე და საზოგადოება – მე-4 კლასის სახელმძღვანელო- მე-2 ნაწილი (ნინო ტალახაძე-გამომცემლობა ,,სიდი’’-თბილისი-2018)

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი