შაბათი, მარტი 25, 2023
25 მარტი, შაბათი, 2023

ანიმაციის გამოყენება დისტანციური სწავლა-სწავლების პროცესში

გლობალური პანდემიის  გამო სწავლა-სწავლების პროცესმა დისტანციურ, ელექტრონულ სივრცეში გადაინაცვლა. როგორც მასწავლებელთა უმრავლესობა აღნიშნავს, მოსწავლეთა შინაგანმა და გარეგანმა მოტივაციამ იკლო.

მნიშვნელოვანია,  ისე დავგეგმოთ საგაკვეთილო პროცესი, რომ მოსწავლეს აუმაღლდეს მასწავლებლის მიერ შეთავაზებული თემის შესწავლის მოტივაცია და გარდა ინფორმაციისა, მან შეძლოს სხვადასხვა უნარის განვითარება.

მოტივაციის ამაღლების მიზნით, კარგი იქნება, თუ მოსწავლეებს შევთავაზებთ, მრავალფეროვან, საინტერესო, სახალისო და სხვადასხვა თემატიკასთან დაკავშირებულ ანიმაციებს.

შესაძლებელია მათ დავავალოთ, გაკვეთილის დაწყებამდე უყურონ ჩვენ მიერ შეთავაზებულ ანიმაციას და შემდეგ ონლაინრეჟიმში განვიხილოთ თემა, ან ერთად ვუყუროთ ანიმაციას გაკვეთილის მსვლელობის პროცესში, გაზიარების ფუნქციის გამოყენებით და გაკვეთილზევე შევძლოთ მთავარი აქცენტების გაკეთება.

ჩვენს თანამედროვეობაში თითქმის ყველა თემატიკასთან დაკავშირებით შეიძლება ანიმაციის მოძიება. ანიმაციის ჩვენების შემდეგ მასში წარმოდგენილ თემაზე დისტანციურ რეჟიმშიც შესაძლებელია დისკუსია, დებატები,  სოციალური კამპანიის ორგანიზება და სხვა.

ანიმაციის ჩვენება ხელს უწყობს მოსწავლეებში სხვადასხვა უნარის განვითარებას, მათ შორის მნიშვნელოვანია ტრანსფერის, ანალიტიკური და კრიტიკული, შემოქმედებითი, წარმოსახვითი აზროვნების უნარების განვითარება, ემპათიისა და ტოლერანტობის განცდის გაღვივება და სხვა.

მაგალითად, დისკრიმინაციის, სტერეოტიპებისა და მათ საფუძველზე წარმოქმნილ ძალადობაზე მოსწავლეებს შეგვიძლია ვუჩვენოთ შემდეგი ანიმაციები:

The House

The sneetches

კედელი

მაშინ, როდესაც მოსწავლეებს ვესაუბრებით სიტყვის თავისუფლებაზე, პოლიტიკურ იდეოლოგიებსა და რეჟიმზე, კარგი იქნება, თუ ვუჩვენებთ ანიმაციას – „ვინ არის აქ მთავარი?“

 

აღნიშნული ანიმაცია მათ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის შესახებ შეუქმნის წარმოდგენას. გარდა ამისა, მოსწავლეები პარალელს გაავლებენ, დააკავშირებენ სხვადასხვა პოლიტიკურ რეჟიმსა და ეპოქასთან.

ანიმაციის ჩვენების შემდეგ შევთავაზოთ მათ, მოახდინონ პრობლემის იდენტიფიცირება, დასახონ პრობლემის გადაჭრის გზები, დააკავშირონ ის რეალობასთან, ადამიანის უფლებებთან და წარმოადგინონ პრეზენტაციის სახით.

ქვემოთ მოცემული სქემიდან დისტანციური სწავლების დროს შეგვიძლია, კითხვების გამოყენება და დისკუსიის წარმართვა. თუ მას დავალების სახით ვუზიარებთ მოსწავლეებს, შესაძლებელია სქემაში მუშაობა.

რომელი იდეა/პრობლემაა იკვეთება ანიმაციაში? ადამიანის/ბავშვის უფლებათაგან რომელი უფლებაა დარღვეული/

უგულებელყოფილი?

 

 

 

რა არის პრობლემის გამომწვევი მიზეზი/ები? როგორ დააკავშირებდი წარმოჩენილ პრობლემას თანამედროვეობასთან?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

როგორ მოაგვარებდი შენ ამ პრობლემას?

სტრატეგია 1.

სტრატეგია 2.

სტრატეგია 3.

 

თუ გვსურს, მოსწავლეთა სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება და ბუნების მდგარდი განვითარების ხელშეწყობა, კარგი იქნება, თუ ვუჩვენებთ ეკოანიმაციებს, რომლის შემდეგაც მოსწავლეებს შევთავაზებთ კომპლექსურ დავალებას, მოამზადონ სოციალური პროექტი თემში არსებული ეკოლოგიური პრობლემის მოსაგვარებლად.

ეს პრობლემა კარგადაა ასახული ანიმაციებში:

The Men

Meerkat Traffic

Jellyfish

ww.youtube.com/watch?v=KF4EpQ9vVoc)

 

ანიმაციების გამოყენება განსაკუთრებით ეფექტურია მაშინ, როდესაც მოსწავლეებს უკვე აქვთ, თეორიული ცოდნა და ცდილობენ მის კონსტრუირებასა და შეჯამებას. აღნიშნული რესურსის გამოყენება შეუძლია, როგორც სამოქალაქო განათლების, ასევე სხვა საგნის პედაგოგსაც.

 

 

 

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი