პარასკევი, დეკემბერი 2, 2022
2 დეკემბერი, პარასკევი, 2022

აქტივობები დისტანციური გაკვეთილებისთვის

დისტანციური სწავლება სწავლების ერთ-ერთი მეთოდია, რომელიც ისეთ შემთხვევაში გამოიყენება, როდესაც მასწავლებელი და მოსწავლე ერთ აუდიტორიაში არ იმყოფებიან. მსოფლიოში შექმნილი პანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე, ჩვენთვის მოსწავლეებთან კონტაქტის დამყარების საშუალებად სწორედ დისტანციური სწავლება იქცა.

ჩემთვისაც, როგორც ყველა მასწავლებლისთვის, სიახლეები საინტერესოა, თუმცა ბიოლოგიის სწავლებისას არ უნდა გამოგვრჩეს კვლევითი კომპონენტის აუცილებლობა, რომელსაც აუდიტორიაში ლაბორატორიული აღჭურვილობის მეშვეობით ძალიან კარგად ვახერხებთ.

როგორ მოვიქცეთ ახლა? რა თქმა უნდა, ამ ტიპის სწავლებისას კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, მოსწავლეებს შევთავაზოთ სახალისო აქტივობები და სხვადასხვა  სასწავლო რესურსებით და მრავალფეროვანი მეთოდების საშუალებებით შევძლოთ  მათი შინაგანი მოტივაციის ამაღლება.

 

მინდა გაგიზიაროთ  რამდენიმე   აქტივობა, რომელმაც ჩემი მოსწავლეების ინტერესი და ჩართულობა გამოიწვია.

 

 1. აქტივობა „ვსწავლობთ  ვიდეოანიმაციით“

 

შესასწავლი საკითხი – იმუნიტეტი

მოსწავლეებში ყველაზე აქტუალური ახლა სწორედ იმუნიტეტის თემაა, მათ ძალიან ბევრი კითხვა უჩნდებათ:

 • რა არის იმუნიტეტი?
 • რატომ გვემართება თვალით უხილავი დაავადებები?
 • როგორ დავიცვათ თავი?
 • იმუნიტეტის გაძლიერება მითია თუ რეალობა?

ამ კითხვებზე პასუხების გაცემა მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან მუდმივად ესმით ამ თემასთან დაკავშირებული საუბრები ტელევიზიით და განსაკუთრებული ემოციური დამოკიდებულებით გამოირჩევიან. სწორედ ამ დაძაბულობის მოხსნისა და ინფორმაციის სახალისოდ მიღების მიზნით, შევთავაზე მათ,  ენახათ ქვემოთ მოცემული ბმული

რადგან ვიდეოანიმაციაში ნაჩვენებია სისხლის უჯრედები, მათი მოვალეობები იმუნური პასუხის განხორციელებისას და ერთმანეთთან ურთიერთობის ფორმები,  მოსწავლეებს ვთხოვე,  ვიდეოს  შემდეგ  მცირე დისკუსია გაგვემართა. ასევე შეიძლება  კოგნიტურ სქემაზე  მუშაობაც:

აღწერეთ ვიდეომასლა რა იცოდით ამ თემაზე ვიდეოს ნახვამდე? რა კითხვებზე მიიღეთ პასუხი ვიდეოს ნახვით?
 

 

 

 

   

 

 1. აქტივობა „ ვსწავლობთ ვიდეოთამაშით“

 

საკმაოდ სახალისო აღმოჩნდა ვიდეოთამაში, სადაც მოსწავლეებმა სხვადასხვა ინფექციების შესახებ ინფორმაცია უნდა განალაგონ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით. რა თქმა უნდა, თითოეულ მათგანზე ინფორმაცია თამაშის გახსნისას არ ჰქონდათ, მაგრამ ამ სახალისო აქტივობის შემდეგ დაავადებების შესახებ დამოუკიდებლად რეფერატების მომზადება გადაწყვიტეს.

https://www.brainpop.com/games/timezoneximmunesystem/?fbclid=IwAR2v3MNhEMAkhNjHI5NdiQ3XVxVvbmo2xsWOEl9ijtmVtTeIP5Yzg0XBLbI

 

შენიშვნა: ამ აქტივობებმა მოსწავლეების უმრავლესობა დააინტერესა და მომავალი გაკვეთილისთვის ერთობლივი ვიდეოჩანაწერის შექმნის იდეა გაუჩნდათ, სადაც თანატოლებს მოუყვებიან იმუნიტეტის შესახებ არსებულ მითებსა და რეალობაზე.

 

 

ასევე, მინდა შემოგთავაზოთ სახლის პირობებში მარტივად განხორციელებადი ცდების დაგეგმვა, რომელთა გამოყენებით მოსწავლეების შინ სწავლის პროცესი გაცილებით სახალისო გახდება.

 

 1. აქტივობა „საშინაო ექსპერიმენტი“

 

თემა – ოს­მო­სის პრო­ცე­სის შეს­წავ­ლა მო­ხარ­შუ­ლი და უმი კარ­ტო­ფი­ლის მა­გალით­ზე.

ცდის­თ­ვის სა­ჭი­რო მა­სა­ლე­ბი: 1 მო­ხარ­შუ­ლი და 1 უმი კარ­ტო­ფი­ლი, 2. საოჯახო დანა, 3.  ორი ღრმა თეფში.

ცდის მსვლე­ლო­ბა:

 1. აიღეთ ორი კარ­ტო­ფი­ლი: ერ­თი მო­ხარ­შუ­ლი და ერ­თი უმი. გა­თა­ლეთ ორი­ვე და გა­ჭე­რით შუ­­ზე.
  აიღეთ ორი ერთნაირი ზომის ღრმა თეფში და ნა­ხევ­რამ­დე წყა­ლით შეავსეთ.
  3.
  აიღეთ მოხარშული და უმი კარტოფილის გაჭრილი ნახევრები,გაუკეთეთ ღრმული, მომ­­­ვა­ლე­ბუ­ლი ნა­წი­ლე­ბი ჩა­თა­ლეთ თხლად , რა­თა შე­საძ­ლე­ბე­ლი გახ­დეს თეფშზე კარ­ტო­ფი­ლის ნაჭ­რე­ბის უძ­რა­ვად მო­თავ­სე­ბა.
  4.
  მომ­ზა­დე­ბუ­ლი კარ­ტო­ფი­ლე­ბი მო­­თავ­სეთ  ღრმა თეფშებში.
  5.
  კარ­ტო­ფი­ლის ღრმუ­ლე­ბი ამო­ავ­სეთ მა­რი­ლით და და­იწყეთ დაკ­ვირ­ვე­ბა.
  6. 2
  სთის შემ­დეგ    სა­ბო­ლოოდ დააკ­ვირ­დით პროცესს  და გა­მო­­ტა­ნეთ დას­­­ნა.

 

ამ ექსპერიმენტის ვიდეოინსტრუქციას იხილავთ ბმულზე

 

 

 

ცდის გა­მა­­ნა­ლი­ზე­ბე­ლი კითხ­ვე­ბი:

 1. ახ­სე­ნით მომ­­და­რი ცვლი­ლე­ბე­ბი?

მოსწავლის სავარაუდო პასუხი –  უ­მი კარ­ტო­ფი­ლის ღრმუ­ლი ამო­ივ­სო წყლით, რად­გან, კონ­ცენ­ტ­რა­ცი­ე­ბის სხვა­ო­ბის შე­დე­გად, წყა­ლი ოს­მო­სის გზით შე­ვი­და და მოხ­ვ­და ღრმულ­ში. მო­ხარ­შუ­ლი კარ­ტო­ფი­ლის ნა­ჭერ­ში ცვლი­ლე­ბა არ მომ­ხ­და­რა, რად­გან აქ არ არის ცოცხა­ლი უჯ­რე­დე­ბი და შე­სა­ბა­მი­სად, ოს­მო­სი არ გან­ხორ­ცი­ელ­და

 1. დაკ­ვირ­ვე­ბის შე­დე­გე­ბის მი­ხედ­ვით გმოიტანეთ დას­­­ნა

მოსწავლის სავარაუდო პასუხი –  წყა­ლი შე­ვი­და კარ­ტო­ფი­ლის ცოცხალ უჯ­რე­დებ­ში კონ­ცენ­ტ­რა­ცი­უ­ლი გრა­დი­ენ­ტის მი­მარ­თუ­ლე­ბით – ოს­მო­სის გზით. მო­ხარ­შულ კარ­ტო­ფილ­ში ცვლი­ლე­ბა არ მომ­ხ­და­რა, რად­გან არა­ცოცხა­ლი უჯ­რე­დე­ბის პლაზ­მურ მემ­ბ­რა­ნა­ში ოს­მო­სი ვერ გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა.

 

შე­ნიშ­­ნა:  შემდეგ ონლაინგაკვეთილზე  მოსწავლეებს შეუძლიათ  მოამზადონ პრეზენტაცია ჩატარებულ ცდე­ბზე და იმ­ს­ჯე­ლონ მი­ღე­ბულ შე­დე­გებ­ზე.

 

 1. აქტივობა „დაკვირვება ხორბლის აღმოცენებაზე“

 

წუთნახევრიან ვიდეოში ნაჩვენებია ხორბლის მარცვლის აღმონაცენის ზრდა-განვითარება, ჩანს ხორბლის მარცვლის გაღვივება. გაღვივებული თესლიდან ფესვის განვითარება, შემდეგ ღეროს განვითარება და მიწისზედა სივრცეში ამოსვლის შემდეგ ხორბლის ფოთლების ფორმირება და გამწვანება

 

 

 

 

 

მასწავლებელი ფილმის დასრულების შემდეგ მოსწავლეებს მიმართავს სამი შეკითხვით და მოსწავლეებს  სთხოვს, პასუხები შეიტანონ წინასწარ  დახაზულ სქემაში

 

გაღვივებული თესლი როგორია?

 

ხორბლის გაღვივებისას ფესვი უფრო ადრე

ვითარდება თუ ღერო?

 

როგორ იცვლება ღერო მიწის ზემოთ ამოსვლის შემდეგ?
 

 

 

 

   

 

დისტანციური სწავლება ყველა მასწავლებლისა და მათი მსმენელისათვის გამოწვევა და სიახლეა და  ეს სიახლე საინტერესო რომ გავხადოთ   ჩვენი მოსწავლეებისთვის,  განსხვავებული მიდგომების მოფიქრება გვიწევს.

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი