რა უპირატესობა აქვს ციფრული რესურსების მიზნობრივ გამოყენებას სასწავლო პროცესში

მასწავლებელმა მოსწავლეებისთვის მრავალფეროვანი, საინტერესო და სასიამოვნო სასწავლო გარემო უნდა შექმნას, თანამედროვე განათლების სისტემა  ტექნოლოგიების მიზანმიმართულ გამოყენების მეტ შესაძლებლობას აძლევს მოსწავლესა და მასწავლებელს, რაც საგანმანათლებლო პროცესს უფრო ხელმისაწვდომს ხდის.

აღსანიშნავია, რომ  ,,ეროვნული სასწავლო გეგმის სწავლა-სწავლების მიზნებია მოსწავლეს განუვითაროს  გამჭოლი უნარები და ღირებულებები. კერძოდ, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება“.

აღნიშნულიდან გამომდინარე მასწავლებელმა უნდა იზრუნოს მოსწავლეთა ციფრული მოქალაქეობის განვითარებაზე სწავლების დაწყებითი საფეხურიდან.

სასწავლო პროცესში  ციფრული რესურსების გამოყენების უპირატესობა თვალნათელია, თუ მას გამოვიყენებთ მიზნობრივად, მოვარგებთ გაკვეთილის სასწავლო მიზანსა და მოსწავლეთა საჭიროებებს. კერძოდ, კომუნიკაციის სიმარტივე, მრავალფეროვანი ეფექტები, ყურადღების  კონცენტრაცია და მობილიზება, მოსწავლის დაინტერესება, მოსწავლის გააქტიურება, მოტივაციის ამაღლება, სსსმ  მოსწავლის  ჩართულობის გაზრდა და ა. შ.

მრავალი საინტერესო აქტივობა შეიძლება მოიფიქროს  მასწავლებელმა ამ კომპეტენციის განვითარებისათვის, ერთ-ერთი კი გახლავთ  ონლაინინსტრუმენტების გამოყენება საგაკვეთილო პროცესში.

სტატიის მიზანია მასწავლებლის პროფესიული განვითარება, სწავლა-სწავლების ახალი მეთოდის გაზიარება კოლეგებისთვის.

პროექტი ,,ციფრული სკოლა – საქართველო“ ჩემთვის ძალიან საინტერესო პროექტი აღმოჩნდა. მან საშუალება მომცა გავცნობოდი სხვადასხვა ციფრულ ინსტრუმენტს, რომელსაც გავეცანი და საგაკვეთილო პროცესში დავნერგე კიდეც.

მინდა გაგაცნოთ, ონლაინ ინტერაქტიული თამაშის ვებ-გვერდი  kahoot.com, რომლის გამოყენებით დაგეგმილი გაკვეთილების სიხშირემ და სისტემატურობამ მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია მოსწავლეთა აკადემიური უნარების გაუმჯობესებაზე. კერძოდ, მოსწავლეები ხალისით სწავლობდნენ ამა თუ იმ საკითხს, თუ ელოდნენ თამაშს, რომელიც ამ საკითხის ცოდნის ირგვლივ იქნებოდა აგებული. გარდა ამისა, ცოდნასთან ერთად, ასეთი გაკვეთილები, მოსწავლეებში ყურადღების მობილიზებას უწყობს ხელს და  სწრაფი რეაგირების უნარსაც ავითარებს.

ვებ-გვერდზე პირადი მონაცემების რეგისტრაციის შემდეგ მასწავლებელს საშუალება აქვს შექმნას თამაშები და გამოიყენოს საგაკვეთილო პროცესში.

თამაშისთვის აუცილებელია: პროექტორი, კომპიუტერი, გამართული ინტერნეტი, მოსწავლეებისთვის კომპიუტერები ან ტელეფონები.

მასწავლებელი წინასწარ ქმნის სავარჯიშოებს, შემდეგ კი გაკვეთილზე იყენებს სასწავლო მიზნიდან გამომდინარე. საკლასო ოთახში, ვებ-გვერდის მეშვეობით,  მასწავლებელი უზიარებს  მოსწავლეებს ტესტს. პროექტორით გაშუქებულ ეკრანზე ჩნდება შექმნილი ტესტი, მოსწავლეები აკვირდებიან და ნიშნავენ ბუკში ან ტელეფონში შესაბამის სწორ პასუხს. ტესტის დასრულების შემდეგ ეკრანზე ჩნდება  მოსწავლეთა რეიტინგი. დიდი ემოციები გამოიწვია მეორე კლასში ამ ინტერაქტიულმა თამაშმა.

  • პირველიტესტირება ,, kahoot-ისგამოყენებით:

 

მეორე კლასში ე.წ ,,ბუკის დღე” იყო. ამ დღეს ყველა მოსწავლისთვის სავალდებულოა ბუკის მოტანა.

გაკვეთილი დაიწყო. მოსწავლეებს ვთხოვე, ყურადღებით ენახათ  ვიდეო, რომელიც  სპეციალურად მოვამზადე მათთვის. ვიდეომ პირველი შთაბეჭდილება მოახდინა.

–მასწ, ციფრული რესურსი რა არის? -იკითხეს გაკვირვებით.

–ციფრები  ვიცით, მასწ!

რეაქციას ველოდი. ავუხსენი რაც იყო.

– ეს ვიდეო როგორ შექმენით, მასწ?

-თქვენც შექმნით, მაგრამ სანამ იქამდე მივალთ, თქვენ ციფრული ნაბიჯებით უნდა იაროთ წინ, ისწავლოთ ტექნოლოგიების  სწორად გამოყენება.

დღეს გაგაცნობთ საინტერესო თამაშს. ტესტირების პროცესში გამოჩენილმა ემოციებმა მოლოდინს გადააჭარბა.

 

მოკლე ხანში მივიღეთ შედეგი:

  • მოსწავლეებში ციფრული წიგნიერების უნარის განვითარება;
  • მოტივაციის ამაღლება;
  • ყურადღების მობილიზება;
  • ხალისიანი სასწავლო გარემო;
  • მოსწავლეთა რეაგირების უნარის გაუმჯობესება;

გამოყენებული ლიტერატურა:

1.ეროვნული სასწავლო გეგმა-  http://ncp.ge/

  1. ვებ-გვერდი ,, ციფრული სკოლა საქართველო“ https://dgturn.wordpress.com/

 

 

კომენტარები

comments