ოთხშაბათი, თებერვალი 8, 2023
8 თებერვალი, ოთხშაბათი, 2023

ონლაინთამაშების გამოყენება გაკვეთილზე

გაკვეთილის თემა: კვება ფრანგულად LES REPAS FRANCAIS

ეროვნული სასწავლო გეგმა გამოყოფს რამდენიმე გამჭოლ კომპეტენციას, რომელთა ფლობა  გადამწყვეტია თანამედროვე ეპოქაში. დღეს თქვენს ყურადღებას  შევაჩერებ ციფრულ კომპეტნციაზე, იგივე კომპიუტერულ წიგნიერებაზე.  უცხო ენის გაკვეთილზე არა მარტო როლური თამაშები, დიალოგები, პროექტები, სხვადასხვა ინეტარქტიული მეთოდები უწყობს ხელს მოსწავლის კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებას, არამედ ამ უნარების განვითარებაში ასევე გვეხმარება ინოვაციური ონლაინინსტრუმენტები საკლასო ოთახში, რომელთა გამოყენებით გაკვეთილი არის მიმზიდველი, სახალისო და საინტერესო.

არსებობს  სხვადასხვა ონლაინინსტრუმენტი, რომელთა საშუალებითაც შეიძლება შევქმნათ  სხვადსხვა ტიპის სავარჯიშო, და გამოვიყენოთ მოსწავლეებში ოთხივე მიმართულების კომპეტენციის განვითარებისათვის (წერა,  კითხვა, მოსმენას, ლაპარაკი).

მინდა, გაგიზიაროთ ერთი კონკრეტული გაკვეთილი ფრანგულ ენაში ისტ-ის გამოყენებით.

ამ გაკვეთილზე გამოვიყენე შემდეგი ონლაინინსტრუმენტები:

  1. Goconqr.com – საინტერესო ინსტრუმენტია, ძალიან მარტივი და ადვილად გამოსაყენებელი. საიტის ინსტრუმენტები საშუალებას იძლევა შევქმნათ ტესტები, გონებრივი რუკები, ფელშბარათები; გავაკეთოთ პრეზენტაციები. მოსწავლეებმა იქვე  უნდა შეამოწმონ საკუთარი ცოდნა,  ჩვენ კი მოვახდინოთ პროგრესის მონიტორინგი.  შესაძლებელია, აქ შექმნილი ტესტები გამოვიყენოთ არა მარტო კლასში, არამედ,  გადავუგზავნოთ მოსწავლეებს კონკრეტული მისამართი, რომ სახლში დამოუკიდებლად   იმუშაონ  ტესტებზე. საკმარისია მხოლოდ  დავრეგისტრირდეთ და მარტივი ბრძანებების საშუალებით  შექმნათ სასურველი ტესტი. ამ გაკვეთილისთვის ამ ინსტრუმენტის დახმარებით შევქმნები გონებრივი რუკა  და გრამტიკული სავარჯიშო.

გონებრივი რუკა

 

გრამატიკული    სავარჯიშო

 

 

მოსწავლის შედეგი, რომელიც იქვე შემოწმდა       მოსწავლის მიერ სახლში შესრულებული

დავალება

 

  1. Create.kahoot.it — ამ ინსტრუმენტის დახმარებით გაკვეთილის ბოლოს რეფლექსიის ფაზაში საკითხის გაგების ხარისხის შემოწმების მიზნით შევქმენი შემაჯამებელი ტესტი.

www. Create.kahoot.it ონლაინ ინტერაქტიული თამაშის ერთ-ერთი ვებგვერდია. ის არის სახალისო და ამასთანავე ცოდნის შესამოწმებელი ინტერაქტიული თამაში. სადაც დარეგისტრირების შემდეგ მასწავლებელი მარტივად ქმნის  სხვადასხვა ქვიზს, კითხვარს, ტესტს და ა.შ. კაჰუტს გააჩნია ორი შესასველელი: ერთი პედაგოგის – Create.kahoot.it და მეორე kahoot.it –  მოთამაშე მოსწავლის/ან მოსწავლეების. შეიძლება მოსწავლეებმა იმუშაონ, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე – წყვილებში, ჯგუფებში. მოსწავლეები სპეციალური კოდითა და  სახელით შედიან მათთვის განკუთვნილ გვერდზე. მასწავლებელი კი მართავს პროცესს. საბოლოოდ თამაშის დასრულების შემდეგ, პროგრამა გვაძლევს თითოეული მოსწავლის შედეგს. ვლინდება გამარჯვებული/გამარჯვებულები. ეს  სახალისო პროგრამა არის  მამოტივირებელი მოსწავლეებისათვის. ისინი სიამოვნებით ითხოვენ კაჰუტში მუშაობას.

მასწავლებლის გვერდი

 

მოსწავლე, რომელიც მოცემული კოდით

მასწავლებლის მთავარი გვერდი

ფოტო გაკვეთილზე კაჰუტის გამოყენებით

ინდივუდუალურად კი ეკრანზე მწავნე ფერად სწორი პასუხი ინთება.

 

 

 

 

გაკვეთილის თემა: როგორ იკვებებიან საფრანგეთში LES REPAS FRANCAIS

პირობები გაკვეთილის მსვლელობა
მიზანი: გაკვეთილის მიზნები

ფუნქციური : ტექსტის წაკითხვა და შინაარსის გაგება თემაზე „კვება ფრანგულად“. ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიზნობრიავად გამოყენება.

ლექსიკური: დასწავლილი მასალის ამოცნობა. ლექსიკური მარაგის გამდიდრება.

გრამატიკული:

ზმნა „ prendre“ ახლანდელ დროში ამოცნობა და დასწავლა.

გაკვეთლის მიზები ესგ-ის მიხედვით IIუცხ. დაწყ. (II)9.

მიმართულება ინტერკულტურა

მოსწავლემ უნდა შეძლოს:

საკუთარი და უცხო კულტურის რეალიების ამოცნობა და  სოციოკულტურული კონტექსტების შედარება.

II უცხ. დაწყ. (II)  მიმართულება 2. მეტყველება (კითხვა და წერა)

სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის ტექსტის გაგება.

გრამატიკა: სინტაქსური მიმართებები მარტივი წინადადების წევრებს შორის (მაგ.: ზმნისა და არსებითი სახელის შეთანხმება პირსა და რიცხვში).

რესურსები ონლაინინსტუმენტების გამოყენებით მასწავლებლის მიერ შედგენილი სავარჯიშოები.
სავარჯიშო

გამოწვევის ფაზა

 გამოწვევა 5-7 წთ. მასწავლებელი გაკვეთილის თემისა და რუბრიკის გაცნობის შემდეგ ააქტიურებს წინარე ცოდნას გონებრივი რუკის მეშვეობით (ონლაინინსტრუმენტის გამოყენებით შექმნილი რუკა).

აქტივობა #1 „გონებრივ რუკაზე“ მუშაობა

მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, კიდევ ერთხელ ჩამოთვალონ დღეში რამდენჯერ იკვებებიან საფრანგეთში და დაასახელონ ისინი ფრანგულად. ამის შემდეგ მასწავლებელი მოსწავლეებს აჩვენებს მომზადებულ „გონებრივ რუკას“ ფრანგულ ენაზე. მოსწავლეები შეადარებენ მათ პასუხებს, რუკაზე არსებულ ინფორმაციას და საჭიროებისამებრ შეავსებენ დამატებით, კონკრეტულად რისგან შედგება საუზმე, სადილი, ვახშამი და ა.შ.

https://www.goconqr.com/en-US/p/16844801

 

ძირითადი ფაზა  

აქტივობა #2

 

მოსწავლეები ამ აქტივობას ასრულებენ ინდივიდუალურად. ამჯერად „გონებრივი რუკის“ დახმარებით, ქმნიან  პრეზენტაციას „რას მიირთმევენ  ფრანგები“ საუზმეზე, სადილსა და ვახშამზე. სავარჯიშოს შესრულებისათვის ინტერნეტს ფოტოებით გასაფორმებლად იყენებენ  ტექსტურ პროგრამა ვორდს.

https://www.goconqr.com/en-US/p/16844801

 

აქტივობა #3

გრამატიკული ნაწილი:

მასწავლებელი ახსენებს მოსწავლეებს, როგორ იუღლება ზმნა “prendre” .   თვალსაჩინოდ წერს ეკრანზე, შემდეგ კი სთხოვს, ზეპირად შეადგინონ წინადადებები ამ  ზმნის გამოყენებთ. მაგ: “საუზმეზე მივირთმევ კრუასანს „au petit dejeuenr je prends  du croissant”,  ისმენს რამდენიმე მაგალითს.  შემდეგი სავარჯიშო სრულდება უკვე  ონლიანინსტრუმენტის გამოყენებით   www.Goconqr.com

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს, შევიდნენ მოცემულ ლინკში. ისინი მუშაობენ ინდივიდუალურად გრამატიკულ ტესტზე.

https://www.goconqr.com/en-US/p/16917728

მასწავლებელი აკვირდება მოსწავლეებს, როგორ ასრულებენ დავალებას.  საჭიროების შემთხვევაში მასწავლებელი აძლევს განმავითარებელ შეფასებას, და სთხოვს კიდევ ერთხელ დაუბრუნდეს შეკითხვას. მოსწავლე ტესტის დასრულების შემდეგ  ხედავს საკუთარ შედეგს, შეუძლია ნახოს, სად დაუშვა  შეცდომა და რომელი პასუხი იყო სწორი.

შემაჯამებელი ფაზა.

აქტივობა #4  შემაჯამებელი ტესტი. სრულდება ინდივიდუალურად

ინტერაქტიული თამაში ონლაინინსტურმენტის კაჰუტის გამოყენებით – „როგორ იკვებებიან  საფრანგეთში“.

ეს სავარჯიშო აერთიანებს ყველა იმ საკითხის, რომლებიც მოსწავლეებმა ამ გაკვეთილზე ეტაპობრივად განიხილეს.

 

https://create.kahoot.it/details/les-repas-francais/b47c5007-c3e7-416b-a422-c36d90f0f698

ეს  არის  სახალისო და ამავდროულად საინტერესო სავარჯიშო, სადაც თითოეული წევრის პასუხი თვალნათლივ აისახება საერთო მონიტორზე და იქვე  აკეთებს შეჯამებას, რამდენი სწორი და რამდენი მცდარი პასუხი  დაფიქსირდა ტესტის თითოეული შეკითხვის ბოლოს.

 

შეფასება  განმავითარებელი/განმსაზღვრელი

 

გამოყენებული ლიტერატურა:

http://mastsavlebeli.ge/?p=2464  წიგნიერების ტრადიციული და ახალი სახეები, ბლუმის ციფრული ტაქსონომია.

 

http://ncp.ge/ge/curriculum/general-part/general-part/chapter-viii-cross-cultural-competencies ეროვნული სასწავლო გეგმა:  პრიორიტეტული გამჭოლი კომპტენციები

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი