შაბათი, მაისი 21, 2022
21 მაისი, შაბათი, 2022

თემის შეჯამება აზარტის ელემენტებით

მოსწავლეთა შესახებ საინტერესო ამბების გაგება, მათი გატაცებები და მიდრეკილებები გვეხმარება ახლოს ვიყოთ ჩვენს მოსწავლეებთან. როცა ისინი იგრძნობენ ჩვენს პატივისცემას, მეტი ხალისით ისწავლიან. ყოველი თემის დასრულების შემდეგ აუცილებლად საჭიროა თემის შეჯამება, ნასწავლი მასალის გამეორება, შეცდომების ანალიზი და საინტერესო უკუკავშირები. ამისთვის ვიყენებ შეჯიბრს სპორტული კანონებით. ეს სტილი განსაკუთრებით ხელს უწყობს შემოქმედებითი უნარების განვითარებას.

თუ მასწავლებელი კლასის დამრიგებელია, მან შეიძლება ასეთი სტილის გაკვეთილი კლასის საათის დროს ჩაატაროს, არ მოწყდეს ყოველდღიურ რეალობას და საკუთარ საგანს და ამავდროულად საშუალება მისცეს მოსწავლეებს მაქსიმალურად გამოავლინოს საკუთარი მონაცემები.

პირველი ვარიანტი შეესაბამება საშუალო ასაკობრივ ჯგუფს

როდესაც რომელიმე თემას დავასრულებთ, კლასი დავყოთ ჯგუფებად. ეს ჯგუფები უნდა იყოს ინტერესების მიხედვით შედგენილი. მოსწავლეებს ვთავაზობთ, გაერთიანდნენ ერთ-ერთ ჯგუფში.

კლასი იყოფა ჯგუფებად (კლასის შესაძლებობიდან გამომდინარე) ეს ჯგუფებია:

 

 1. მათემატიკური პოეზია;
 2. ცეკვა;
 3. მუსიკა;
 4. ინფორმატიკა (იუმორით ამ ჯგუფს მოვიხსენიებთ, როგორც ინფობაცაცები);
 5. ხელოვნება;
 6. სიმღერა;
 7. თეატრი.

კლასი დამოუკიდებლად მეცადინეობს იმ თემაზე, რომელიც ჯამდება.

შეჯამების დღეს უკვე უკვე წინასწარ ჯგუფებად დაყოფილი ბავშვები სხდებიან მაგიდებთან. დაისმის  კითხვები შესაჯამებელი თემიდან, ჯგუფი აფიქსირებს თავის პასუხს ფურცელზე, რომელიც სწრაფად უნდა მიიტანონ და დაამაგრონ დაფაზე მათთვის გამოყოფილ წინასწარ შეთანხმებულ ადგილას. ვინც ბოლო დარჩება უკვე იღებს ჯარიმას და ეს ჯარიმა გულისხმობს ჯგუფისთვის თემატური საჯარიმოს შესრულებას.

ჯარიმა გუნდმა შეიძლება რამდენჯერმე მიიღოს და ეს ჯარიმა ფიქსირდება მასწავლებლის მიერ ყვითელი ბარათის ჩვენებით. სამჯერ ყვითელი ბარათის შემდეგ ჯგუფი ღებულობს წითელ ბარათს და ეთიშება შეჯიბრს. ასევე, ჯარიმდება ის გუნდიც, რომელიც არასწორ პასუხს დაწერს და დაამაგრებს. ამ კითხვებზე განმავითარებელი შეფასება მიეცემათ მაშინვე.

ანუ თუ პასუხი არასწორია, ჯგუფი ჯარიმდება ყვითელი ბარათით. გუნდი, რომელიც ეთიშება, იღებს წითელ ბარათს.

ყვითელი ბარათის მიღება ნიშნავს, რომ ჯგუფმა უნდა შეასრულოს საჯარიმო ნომერი. 3 ყვითელი ბარათის შემდეგ გუნდი იღებს წითელ ბარათს, ანუ ეთიშება შეჯიბრს.

კითხვების დასმა გრძელდება მანამ, სანამ ერთი გუნდი არ დარჩება შეჯიბრებაში. იმ მიზეზის გამო, რომ ზოგჯერ კლასი იმდენად ძლიერია, რომ არასწორ პასუხს არ ველოდებით, აუცილებელია ბოლოს პასუხის მომტანიც დავაჯარიმოთ. რათა პროცესი დაგეგმილზე დიდხანს არ გაგრძელდეს.

გამარჯვებული გუნდი ჯილდოვდება სიგელებით.

მხიარული საჯარიმოს ინფორმატიკის ჯგუფის შესაძლო დავალებები:

 1. ტესელაცია;
 2. კუბიზმი;
 3. ოქროს კვეთა;
 4. პარაბოლა ჩვენს ირგვლივ;
 5. გეომეტრიის ძალა;
 6. სიმეტრია;
 7. მსოფლიო საოცრებები;
 8. მშვენიერება, ფარგლითა და სახაზავით შექმნილი;
 9. ბუნება თავის წიგნს მათემატიკური სიმბოლოებით გვიწერს

და  ა.შ

მხატვრები აუდიტორიას აჩვენებს თავიანთ ნახატებს (დაჯარიმების დროს)

აქ შეიძლება მათი მეგობრების სახასიათო სურათებიც დახატონ. მაგალითად: ბავშვი, რომელსაც შუბლში ნათურა აქვს (ორიგინალური აზროვნების მანიშნებელი);  ან  გოგონა,  რომელიც განსაკუთრებით იპრანჭება ან კიდევ  მეტისმეტად სერიოზული  ან არასერიოზული მოსწავლე. ამ სურათებს აჩვენებენ აუდიტორიას და იმ  მასწავლებლებს,  რომლებიც ასწავლიან  ამ კლასს, სთხოვენ გამოიცნონ, ვინ არის ეს ბავშვი.

ასევე, შეიძლება კლასმა მოამზადოს სურათები მასწავლებლის აღსაწერად. სახასიათო შტრიხები შეიძლება იყოს: მუდმივად მკაცრი სახე, მეტისმეტი გაპრანჭვა, რაიმე აქსესუარი, ქუდის ტარება, საყურის ტარება… აქ, რა თქმა უნდა, ბავშვებმა უნდა  გაითვალისწინონ ამ კონკრეტული მასწავლებლის ხასიათი.

ბავშვები მოახდენენ მათი თემების პრეზენტაციას.

თითოეული ჯგუფის დაჯარიმების დროს სავარაუდო შესავალი:

 

ინფობაცაცები

პირველი დაჯარიმების შემდეგ:

 1. ჩვენი პირველი საჯარიმო ინფორმაცია არის ,,ტესელაცია“. ტესელაცია ეწოდება რაიმე ზედაპირის მოფენას მრავალკუთხედებით.
 2. დამეთანხმებით, ადამიანის ფანტაზია უსაზღვროა და ამიტომ ტესელაციის გამოყენებით ის საუკუნეების განმავლობაში ქმნიდა სილამაზეს. იგი მხატვრების შთაგონების წყაროც გამხდარა ხოლმე.
 3. ჩვენ მიერ მოძიებულ მასალაში არის ზოგადად ტესელაციისა და ცნობილი მხატვრის, მორის ეშერის სურათები.

(აქ უშვებენ სლაიდს)

მეორე დაჯარიმების შემდეგ:

 1. მეორე საჯარიმო მოვამზადეთ თემაზე: ,,კვადრატული ფუნქცია’’. მას ყველგან იყენებენ: სატელევიზიო სივრცეში ანტენების დამზადების დროს, ხიდების მშენებლობისას, ბუნებაში, რომელიც ცისარტყელას გვიხატავს, სამხედრო საქმეში, რადგან გასროლილი ტყვია თავის ტრაექტორიას შემოწერს.
 2. გაგიკვირდებათ და სპორტშიც კი. ამიტომ ჩვენ მოვიპოვეთ მცირე რაოდენობით მისი სურათები.

(აქ გაუშვებენ სლაიდს)

მესამე დაჯარიმების შემდეგ:

 1. მიუხედავად იმისა, რომ პოეზიის ჯგუფმა არ მოამზადა „ოქროს კვეთის’’ შესახებ ინფორმაცია, ჩვენ ვერ შევძელით მისთვის გვერდის ავლა;
 2. ტერმინი ,,ოქროს კვეთა’’ შემოიღო ლეონარდო და ვინჩიმ. მას ღვთაებრივ პროპორციასაც უწოდებენ.
 3. მას, ძირითადად, მხატვრები იყენებენ, მაგრამ ჩვენმა დიდმა შოთა რუსთაველმა“ვეფხისტყაოსანი“ საოცარი გათვლებით დაწერა.
 4. მისი პოემის 1587 სტროფიდან 863 ოქროს კვეთით შეიქმნა. მარცვლები ისე არის დათვლილი, რომ 1-ის გარდა,  ყველა სტროფში, 16 მარცვალია. მან შეძლო და დაიცვა ეს სიზუსტე (ის ერთადერთი სტროფი 20-მარცვლიანია).

(აქ გაუშვებენ სლაიდს)

მხატვრები

პირველი დაჯარიმების შემდეგ:

 1. ყველაზე განსხვავებული საჯარიმო დავალება ჩვენს ჯგუფს ერგო წილად. დავალება ასეთი მოგვეცა: უნდა შეგვექმნა სკოლასთან დაკავშირებული რამდენიმე სურათი.
 2. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამით  არ დავკმაყოფილდით და სხვა ტიპის სურათებიც შევქმენით.
 3. ჩვენ წარმოგიდგენთ ორი ტიპის სურათს: სერიოზულსა და არასერიოზულს.
 4. არასერიოზული სურათის ნახვის შემდეგ, ვთხოვთ მასწავლებლებს, ამოიცნონ საკუთარი თავი.
 5. იმედია, მასწავლებლები გახალისდებიან და არ გაგვინაწყენდებიან, მათი ნებართვის გარეშე რომ დავხატეთ.

გააკრავენ სურათს მაგნიტების საშუალებით წინასწარ მომზადებულ დაფაზე.

პირველად აკრავენ ერთ-ერთი მასწავლებლის სურათს და აუდიტორიას ეკითხებიან, ვინ არის ეს მასწავლებელი. ასევე, გააკრავენ რაიმე  სერიოზულ სურათს და ამბობენ, ვინ დახატა.

მეორე დაჯარიმების შემდეგ:

აკრავენ მეორე მასწავლებელის და სხვა ბავშვის რაიმე კარგ ნახატს, სვამენ იმავე კითხვას.

მესამე დაჯარიმების შემდეგ:

აკრავენ მესამე მასწავლებლის სურათს და ისევ სხვა ბავშვის ნამუშევარს.

მომღერლები:

პირველი დაჯარიმების შემდეგ:

მღერიან წინასწარ მომზადებულ სიმღერას.

მეორე დაჯარიმების შემდეგ:

ისევ სიმღერა წინასწარ მომზადებული.

მოცეკვავეები.

სამივე დაჯარიმების დროს ცალ-ცალკე

ასრულებენ წინასწარ მომზადებულ 3 საცეკვაო ნომერს.

გამარჯვებულის გამოვლენის შემდეგ (სანამ ჟიური სიგელებს შეავსებს და გადაწყვეტილებას მიიღებს) სრულდება საფინალო სიმღერა.

 

პოეზიის ჯგუფის დავალებების სტილი

 1. მათემატიკური გათვლები ,,ვეფხისტყაოსანში’’ და ერთი ლამაზი სტროფის წაკითხვა.
 2. ვახტანგ ჯავახაძე და გეომეტრია – ხაზგასმა იმაზე, რომ ჯავახაძე ამბობდა: ,,მე ლექსებს არ ვწერ, მე ლექსებს ვხატავ“. ერთი ბავშვი, ამ ჯგუფიდან კითხულობს ჯავახაძის ლექსს.
 3. ასევე გალაკტიონ ტაბიძის: ,,აი, რა მზის სიზმარია“ . გალაქტიონმა ამ ლექსში  გამოიყენა სიმეტრია, რომელსაც მათემატიკაში დიდი ადგილი ეთმობა.

,,აი, რა მზის სიზმარია,

აირევი, ივერია…

აი დროშა, აშორდია,

აერების სიბერეა’’.

ასეთი ტიპის დავალებების მომზადება ბევრ სხვა მასალაზეც შეიძლება, თუნდაც  ფოლკლორში რიცხვების მნიშვნელობაზე. ,,ვეფხისტყაოსანი’’  და  განტოლება  და  ასე  შემდეგ.

საჯარიმო რომ ჩაეთვალოს, ჯგუფს აუდიტორიისთვის მისი ახსნა ევალება. მაგალითად:

პირველი დაჯარიმების შემდეგ:

 1. ჩვენი პირველი საჯარიმო ინფორმაცია დავუთმეთ ვახტანგ ჯავახაძეს. მისი 1 ლექსი გეომეტრიას ქმნის.
 2. ამ ლექსის შესახებ ვახტანგ ჯავახაძემ თავად თქვა შესავალი:
 3. ,,ქალაქში არ ჩანს ქოხი და ხატა,

არც ხარი არსად აბია ხართან,

არვინ ამზადებს სარსა და ხარდანს,

არ ისმის ხმობა სხვათა და სხვათა,

არ მესმის ბუხრის ტკაცუნის ხმა და

მე ლექსებს არ ვწერ, მე ლექსებს ვხატავ’’

 1. აი, ერთ-ერთ ლექსიც: გალაქტიონ

ან:

მეორე დაჯარიმების შემდეგ:

 1. ჩვენი მეორე საჯარიმო ინფორმაცია ისევ ვახტანგ ჯავახაძეს დავუთმეთ;

ყველა       მე-8       კლასელი   იცნობს     უარყოფითი     რიცხვების     გამრავლების  ცხრილს:

+×+=+

-×-=+

+×-=-

-×+=-

ჩვენ ვისწავლეთ, რომ „+“ ნიშნავს მეგობარს „-“ კი – მტერს, ჯავახაძემ კი ეს ლექსებით აგვიხსნა:

 1. ,,რა საჭიროა ესპერანტო?

არითმეტიკა –

ულამაზესი ენა გახლავთ

საკაცობრიო

გამრავლების ცხრილი

მისი შედევრი.

 1. მე მდიდარი ვარ:

ჩემი მეგობრის მეგობარი –

ჩემი მეგობარია,

ჩემი მტრის მტერიც

ჩემი მეგობარია.

მე მდიდარი ვარ:

ყველა

ჩემი მეგობარია!’’

მესამე დაჯარიმების შემდეგ:

 1. ჩვენი მესამე საჯარიმო მურმან ლებანიძეს დავუთმეთ. ვითვალისწინებთ იმას, რომ ჩვენი ჟიური სხვადასხვა დროს ღია გაკვეთილებზე ისმენს გალაკტიონს და სიმეტრიას, ოქროს კვეთას და შოთა რუსთაველს, ვცადეთ რაღაც განსხვავებულის მომზადება.
 2. მურმან ლებანიძემ ამ ლექსს მათემატიკური ბალადა დაარქვა, ჩვენც ამიტომ დავინტერესდით.

 

 1. ,,დრო ცივი, როგორც სამარე,

ციფრებად აწყობს წლებს, –

წუთს წუთზე ჰყოფს და ხარხარებს,

აკლებს, ამრავლებს, ჰკრებს…..

და პასუხს მაინც პოულობს

ყველა კითხვაზე, მუდამ,

სულ დრო ამტკიცებს დროულად,

რის დამტკიცებაც უნდა.

მთვარე ივსება, მზე შრება,

ქარი მირეკავს ნისლს, –

დროს არაფერი ეშლება,

დრო სუყველაფერს ხსნის.

ხსნის ჩემს ომსა და მშვიდობას,

ცრემლებს, სურვილებს, ფერებს.

რის დამტკიცებაც მინდოდა,

დრო დაამტკიცებს მერე’’.

კიდევ ერთი ვარიანტი დაჯარიმების დროს სათქმელი სიტყვებისა:

 1. დავჯარიმდით, მაგრამ მიგვაჩნია, რომ ამ საჯარიმოს შესრულება საამაყოა ყველასათვის, რადგან შოთა რუსთაველი პირველია მსოფლიოში, რომელმაც ოქროს კვეთით დიდი მოცულობის პოეტური ნაწარმოები შექმნა.
 2. მისი პოემის 1587 სტროფიდან 863 ოქროს კვეთით არის შესრულებული. ჩვენ ერთ-ერთ მათგანს წაგიკითხავთ. ამ სტროფში მარცვლების რაოდენობა ოქროს კვეთასაც ქმნის, სიმეტრიასაც და პროპორციასაც. აი ისიც:
 3. ,,რაცა ვის რა ბედმან მისცეს, დასჯერდეს და მას უბნობდეს,

მუშა მიწყივ მუშაკობდეს, მეომარი გულოვნობდეს,

კვლა მიჯნურსა მიჯნურობა უყვარდეს და გამოსცნობდეს,

არცა ვისგან დაიწუნოს, არცა სხვათა უწუნობდეს’’.

სხვა ვარიანტი:

 1. საჯარიმო მოვამზადეთ თემაზე ,,ვეფხისტყაოსანი’’და წრფივი ერთუცნობიანი განტოლება.
 2. ,,ორთავე ერთგან მოკლული ყველაი ათჯერ ოცია,

მაგრა ავთანდილს ოცითა უფროსი დაუხოცია,

არ დასცდომია ერთიცა რაც ოდენ შეუტყორცია,

თქვენი მრავალი მიწითა დასვრილი გაგვიხოცია“.

ასეთი სტილის ბევრი მასალის მომზადება შეიძლება. ასევე, შეიძლება ყველა საჯარიმო ,,ვეფხისტყაოსნიდან’’ განიხილოს ჯგუფმა (დაბალი და მაღალი შაირი სათანადო მარცვლების განხილვით, ანუ სიმეტრია და ასიმეტრია ან ერთადერთი ოცმარცვლიანი სტროფი ,,ვეფხისტყაოსანში’’ და შესაბამისი სტროფის წაკითხვა, ასევე არის ადგილები, სადაც შოთა გამოცანებს ან ბევრ რიცხვს იყენებს). მთავარია, ჯგუფის ყველა წევრი ჩაერთოს,ზოგმა ახსნას,ზოგმა ლექსი წაიკითხოს.

თემის შეჯამების ეს მეთოდი ხელს უწყობს, როგორც გარეგან, ისე შინაგან მოტივაციას. ასევე, ხელს უწყობს მრავალმხრივი ნიჭის გამოვლენას.

შედეგი: ბავშვებს ხანგრძლივად დაამახსოვრდებათ შესაჯამებელი მასალა. პროექტის დასრულების შემდეგ აუცილებლად მოხდება იმ შეცდომების ანალიზი, რომლებიც  რომელიმე ჯგუფმა დაუშვა და გაკეთდება შეფასება.

თუ იგივე გვინდა სხვა ასაკობრივ ჯგუფში, მაგალითად, დაწყებით საფეხურზე, შეიძლება ჯგუფის სახელწოდება შევცვალოთ და შევუსაბამოთ მათ ასაკს.

 

მასწავლებლებისთვის ერთ-ერთ პრობლემად რჩება გეომეტრიის სწავლება. ფაქტია, რომ დიდი ძალისხმევა სჭირდება გეომეტრიის მიმართ დადებითი განწყობის ჩამოყალიბებას. ამიტომ თუ ჩვენ ბავშვებს დაწყებით საფეხურზე დავანახებთ, რომ გეომეტრია საჭიროა, ისინი უფრო ხალისით ისწავლიან მას. რა თქმა უნდა, ასეთი ტიპის სწავლებამ შეიძლება მოითხოვოს კლასგარეშე მუშაობა, მაგრამ ჩვენ ეს არ უნდა დავინანოთ ჩვენი მოსწავლეებისთვის. ვაწარმოოთ მონიტორინგი, როგორ ართმევენ ისინი დავალებებს თავს და მხოლოდ ამის შემდეგ მივცეთ თავს უფლება, წარმოვადგენინოთ პრეზენტაცია, რის საფუძველზეც მოიპოვებენ ამოცანების ამოხსნის უფლებას. ამ მეთოდს ხშირად მივმართავ. თქვენთვის მისი გაზიარება გადავწყვიტე.

ორგანიზება: კლასი იყოფა ჯგუფებად. ეს ჯგუფებია:

 1. პრანჭიები;
 2. ტესელაცია;
 3. გავიხედ-გამოვიხედოთ;
 4. მხატვრობის შემსწავლელები;
 5. ფრაქტალები;
 6. არქიტექტურის შემსწავლელები;
 7. გეომეტრიული პოეზია;
 8. გეომეტრიული ტერმინების ლექსიკონი;
 9. სიურპრიზი.

1) ჯგუფი „პრანჭიები’’ გეომეტრიული ფიგურების გამოყენებით ხატავს მოდელებს. ასევე, მოიძიებს ცნობილი დიზაინერების  ნამუშევრებს, რომლებშიც გამოყენებულია გეომეტრიული ფორმები. აწყობენ გეომეტრიული ფორმის სამკაულების გამოფენას, განიხილავენ ქართულ ხალხურ საცეკვაო ფორმებს.

2) ჯგუფი ,,ტესელაცია’’ ხსნის სიტყვა ტესელაციის მნიშვნელობას და ამზადებს ვიდეოს ამ თემის შესახებ. ამ ჯგუფმა შეიძლება, ასევე, თავად შექმნას და დახატოს ტესელაციის ნიმუშები. (მაგ: ბევრი რვეულის ყდა ტესელაციის ნიმუშია და როცა რვეული შეივსება, შეიძლება ყდა სილამაზის შესაქმნელადაც გამოვიყენოთ).

3) ჯგუფი ,,გავიხედ-გამოვიხედოთ’’ მოამზადებს პრეზენტაციას ყოველდღიურად დანახული გეომეტრიული ფიგურების შესახებ. ეს იქნება ერთგვარი ნივთების გამოფენა. ასევე, შეიძლება გამოიფინოს საგზაო  ნიშნები და მათი გეომეტრიული ფორმები.

4) „მხატვრების შემსწავლელები’’ მოძებნიან მხატვრების ნამუშევრებს, რომლებშიც გამოყენებულია გეომეტრიული ფიგურები. ასევე, წარადგენენ თავიანთ (ან კლასელების) ნახატებს.

5) „ფრაქტალები’’ისაუბრებენ და აჩვენებენ ვიდეოვერსიას ფრაქტალური გეომეტრიის შესახებ.

6) „არქიტექტურის შემსწავლელები’’ ილაპარაკაბენ თანამედროვე და არამარტო თანამედროვე არქიტექტურის შედევრებზე და მათ ასაშენებლად გამოყენებულ ფორმებზე.

7) „გეომეტრიული პოეზია’’ კითხულობს ლექსებს, რომლებსაც აქვს გეომეტრიული ფიგურების ფორმა. საუბრობენ ავტორსა და სტილზე. გარდა სამკუთხა ლექსებისა, არსებობს სხვა ფორმის ლექსებიც, ასევე პალინდრომები. ისაუბრებენ ვეფხისტყაოსანზე.

8) „გეომეტრიული ტერმინები“ ახსნის გეომეტრიული სიტყვების მნიშვნელობას. იტყვის რას ნიშნავს „მეტრეო“ და, ზოგადად, იტყვის, რატომ ვიწოდებით „გეორგიად“ ანუ მიწათმოქმედთა ქვეყანად.

შემდეგი სიტყვებია:

პერიმეტრი – გარშემო გაზომვა;

პლანიმეტრია – სიბრტყეზე გაზომვა;

სტერეომეტრია – სივრცეში გაზომვა;

გეომეტრია – მიწის გაზომვა

და ასე შემდეგ.

ბოლოს აუდიტორიას აჩვენებენ ბერძნულ ყაიდაზე გამოთლილ მაგიდის პაწაწინა მოდელს და იტყვიან, რომ ამ მაგიდის გამო ტრაპეციას ეწოდება ტრაპეცია, რადგან სიტყვა ტრაპეცია ბერძნულად მაგიდას ნიშნავს.

ასევე, აჩვენებენ სათამაშო ბზრიალას, დაატრიალებენ და იტყვიან, რომ ამ სათამაშოს გავლენით რომბს ეწოდება რომბი და იგი ბერძნულად ნიშნავს ბზრიალას.

ბოლოს აუცილებლად დააფიქსირებენ და განიხილავენ ყველა შეცდომას.

შესაძლო შედეგი: ბავშვები შეძლებენ გეომეტრიის ყოველდღიურობასთან დაკავშირებას და ისწავლიან უფრო ხალისით.

ეს მეთოდი ხელს უწყობს ბავშვების მრავალმხრივი ნიჭის წარმოჩენას.

იგივე შეიძლება შერეული მასალის შესაჯამებლად შევცვალოთ კითხვები.

დავამატოთ არითმეტიკული ჯგუფები, რომელთა სახელწოდება იქნება: არითმეტიკული პოეზია და არითმეტიკული ისტორიები.

შეიძლება რომელიმე ჯგუფის გაუქმება და შეცვლა.

 

 

 

მაღალ კლასებში მოსწავლეებს ვამჩნევთ, რომ ისინი ისე ხალისით აღარ არიან განწყობილი მათემატიკის გაკვეთილის მიმართ და მუდმივად ელოდებიან რაღაც განსხვავებულს, აზარტულს, საინტერესოს. ამისთვის შეიძლება გამოვიყენოთ ნებისმიერი მეთოდი. მაგალითად, მეთოდი, რომელზეც ახლა ისევ ვისაუბრებ ემსახურება საკლასო ოთახში გარკვეული აზარტის შემოტანას.

აქაც გვინდა რომელიმე  თემის საინტერესოდ   შეჯამება.

მივცეთ კლასს შესაჯამებლად რომელიმე თემა

კლასი იყოფა ჯგუფებად და შეჯამების დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე ჯგუფი ავანსად იღებს ქულებს, რომლებსაც ყვითელი ბარათის მიღების შემთხვევაში დაკარგავენ, პასუხებიც და ქულებიც ჩაიდება კონვერტში, რომლებსაც აწერია ჯგუფის ნომერი და დამაგრდება დაფაზე. ქულები იქნება თეთრ ფურცელზე ამობეჭდილი ქულები. თუ ჯგუფმა პასუხი არ ჩააბარა, იგი ავტომატურად ჯარიმდება ყვითელი ბარათით, რაც უკვე ნიშნავს გარკვეული ქულის დაკარგვას, ხოლო სხვა შემთხვევაში უკან უბრუნდებათ კონვერტში მოთავსებული  გაორმაგებული ქულები, თუმცა არასწორი და ნაჩქარევი რისკი ხშირად ძვირად უჯდებათ. არასწორი პასუხის შემთხვევაში კონვერტში ჩადებული ქულა ეკარგებათ. თუ გუნდს ქულა აღარ დარჩა, ღებულობს წითელ ბარათს, ანუ ეთიშება შეჯიბრს.

შეჯიბრების დროს გათვალისწინებული უნდა იყოს ამ თემის ყველანაირი მხარე.

შედეგი: ბავშვები საკუთარ შეცდომებზე სწავლობენ. სამომავლოდ მოერიდებიან  არასწორ რისკს. გახდებიან უფრო ყურადღებიანი.

აუცილებლად მოხდება შეფასება. იქვე ეძლევათ განმავითარებელი უკუკავშირები.

სამივე შემთხვევაში ბავშვების მოტივაცია საკმაოდ მაღალია.

ასევე შეიძლება კლასი დავყოთ ჯგუფებად და კლასში შევიდეთ საჯარიმო ინფორმაციების ყუთით, საიდანაც  საჯარიმო ინფორმაციები ამოვა.

მოტივაციის თვალსაზრისით მეთოდი განსაკუთრებით საყვარელია ბავშვებისათვის.

სიტუაციას მართავს მასწავლებელი. საჭიროების შემთხვევაში მან უცებ უნდა მოახდინოს მოდიფიკაცია.

ეს მეთოდი შეიძლება გამოიყენოს ნებისმიერი საგნის მასწავლებელმა მათი საგნის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი