ოთხშაბათი, თებერვალი 28, 2024
28 თებერვალი, ოთხშაბათი, 2024

ფილმების, როგორც სასწავლო რესურსის გამოყენება ისტორიის სწავლების პროცესში (მეორე ნაწილი)

სამუშაო ფურცელი
– მხატვრული ნაწარმოების ეკრანიზაცია

წაიკითხეთ
შეკითხვები სანამ დაიწყებთ ფილმის ყურებას.

ფილმის
ჩვენებისას –  მოკლე შესვენებებზე და დამთავრების
შემდეგ ცალკე ფურცელზე გააკეთეთ ჩანიშვნები. თუ ამ ჩანიშვნებს ფილმის მსვლელობის დროს
აკეთებთ, დარწმუნდით, რომ ეს სამუშაო ხელს არ გიშლით ფილმის ყურადღებით ყურებაში.

ფილმის
დასრულების შემდეგ, შეეცადეთ მთლიანად შეავსოთ სამუშაო ფურცელი. პასუხები უნდა იყოს
სრული და ამომწურავი, რაც განამტკიცებს აზრს იმის შესახებ, რომ თქვენ დაკვირვებით უყურეთ
ამ ფილმს და ფიქრობდით მასში გადმოცემულ იდეებზე.

სამუშაო
დასრულებულად ჩაითვლება მაშინ, როდესაც  თითოეულ
შეკითხვას პასუხს გასცემთ. პასუხები საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება იყოს ერთ აბზაცზე
მეტიც კი. თქვენ მიერ გაცემული პასუხები უნდა იყოს გრამატიკულად და ორთოგრაფიულად გამართული.

 


1.     

დაასახელეთ ნაწარმოები, რომელიც თქვენ წაიკითხეთ
და რომლის მიხედვითაც არის გადაღებული ფილმი:

 

ა) დაასახელეთ  ნაწარმოების სათაური, ჟანრი, ავტორი და გამოქვეყნების
წელი?

 

              ბ) დაასახელეთ ფილმის სათაური, რეჟისორი,
ფილმის შექმნის წელი.

 


2.     

არის თუ არა მნიშვნელოვანი განსხვავება, ერთის
მხრივ, ნაწარმოებში და მეორეს მხრივ, ფილმში აღწერილ გარემოსა და ეპოქას შორის?

 


3.     

რამდენად კარგადაა ასახული ფილმში, ნაწარმოებთან
შედარებით, მოქმედი გმირების ხასიათი, გარეგნობა, მოქმედება და დიალოგები? რომელი პერსონაჟები
უფრო მოგწონთ – ნაწარმოების თუ ფილმის? რატომ?

ა) მთავარი გმირი;

 

ბ) ანტიგმირი;

 

გ) ნებისმიერი მეორე ხარისხოვანი პერსონაჟი,
რომელმაც თქვენი ყურადღება მიიპყრო.

 


4.     

დაასახელე მთავარი გაკვეთილი, რომელიც ნაწარმოებიდან
გამოიტანე. შეცვლილია თუ არა ის ფილმში? თუ შეცვლილია, მაშინ აღწერე ეს ცვლილება;

 


5.     

რაში მდგომარეობს განსხვავება ფილმში ასახულ
კონფლიქტსა და ნაწარმოებში ასახულ კონფლიქტს შორის? აღწერე მნიშვნელოვანი მსგავსებები
და განსხვავებები. რას ფიქრობთ ამ ცვლილებების შესახებ;

 

 


6.     

აღწერეთ ნებისმიერი სიუჟეტური ხაზი, რომელიც
დამატებულია ფილმში და არ იყო პირველწყაროში. რას ფიქრობთ ამ ცვლილების შესახებ?

 


7.     

შეადარეთ ერთმანეთს კონფლიქტების გადაჭრა კინოფილმსა
და ნაწარმოებში;

 

 


8.     

განსაზღვრეთ, სად არის პრობლემები უფრო საინტერესოდ
გადმოცემული  – ნაწარმოებში თუ ფილმში  და  რომელშია
უკეთ გადმოცემული ცხოვრებისეული გაკვეთილები? დაიცავი შენი მოსაზრება ფილმიდან და ნაწარმოებიდან
მოტანილი კონკრეტული ფაქტებით;

 


9.     

ამოირჩიეთჩამოთვლილი მხატვრული ანალიზის  ხერხებიდან  ორი: 1. არქეტიპის ანალიზი; 2. სიუჟეტის განვითარების
საფეხურები: ა) შესავალი – მოსამზადებელი ფაზა, ბ) კვანძის შეკვრა, გ) კულმინაცია და
დ) კვანძის გახსნა და ე) დასასრული; 3.. ძირითადი იდეის განსაზღვრა, 4. მხატვრული სახის
(სიმბოლოს) ამოცნობა და ახსნა, 5. მომავლის წარმოსახვა, 6. წარსულში დაბრუნება (მოგონებები),  7. კავშირების დანახვა, 8. ირონიის ამოცნობა და
ახსნა, 8. ენობრივი გამოხატვის იმ საშუალებების იდენტიფიცირება, რომლებიც გამოყენებულია
ფილმში. აღწერეთ, რა გავლენას ახდენენ ისინი კინოფილმის მთავარი იდეის გადმოცემაზე
და როგორ უწყობენ  ხელს პერსონაჟთა ხასიათის
გამოხატვასა და  მათი აზრების გადმოცემას?

 

 


10. 

რას
დაამატებდით ფილმს იმისათვის, რომ მაყურებელმა უკეთ შეაფასოს ნაწარმოებში გადმოცემული
ამბავი?

 

 

სამუშაო ფურცელი – დოკუმენტური ფილმი

წაიკითხეთ შეკითხვები სანამ დაიწყებთ ფილმის ყურებას.

ფილმის ჩვენებისას –  მოკლე შესვენებებზე და დამთავრების შემდეგ ცალკე
ფურცელზე გააკეთეთ ჩანიშვნები. თუ ამ ჩანიშვნებს ფილმის მსვლელობის დროს აკეთებთ, დარწმუნდით,
რომ ეს სამუშაო ხელს არ გიშლით ფილმის ყურადღებით ყურებაში.

ფილმის დასრულების შემდეგ, შეეცადეთ მთლიანად შეავსოთ
სამუშაო ფურცელი. პასუხები უნდა იყოს სრული და ამომწურავი, რაც განამტკიცებს აზრს იმის
შესახებ, რომ  თქვენ დაკვირვებით უყურეთ ამ
ფილმს და ფიქრობდით მასში გადმოცემულ იდეებზე.

სამუშაო დასრულებულად ჩაითვლება მაშინ, როდესაც თითოეულ
შეკითხვას პასუხს გასცემთ. პასუხებისთვის საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლია დაწეროთ
ერთ აბზაცზე მეტიც. თქვენ მიერ გაცემული პასუხები უნდა იყოს გრამატიკულად და ორთოგრაფიულად
გამართული.

 


1.     

დაასახელე ფილმის სათაური და გადაღების წელი.
მოკლედ აღწერე, რის შესახებაა ფილმი?

 


2.     

დაასახელე ის ადამიანები, ადგილები და მოვლენები,
ის საზოგადოება და ის ბუნება, რომელთა შესახებაც საუბარია ფილმში. მოკლედ დაახასიათე
და  ახსენი თითოეული მათგანის მნიშვნელობა.

 


3.     

ჩამოთვალეთ ფილმში გადმოცემული 6 ამბავი –
მოვლენა, რომელმაც თქვენზე განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მოახდინა და ახსენი, თუ როგორაა
თითოეული მათგანი (ამბავი – მოვლენა) დაკავშირებული ამ ფილმის ძირითად იდეასთან.

 

 


4.     

დოკუმენტურკინოფილმს  შეუძლია  მაყურებლის 
აზროვნება  მნიშვნელოვნად გარდაქმნას.  აღწერე 
ამ ფილმში ისეთი რამ, რაც მანამდე არ გინახავს  და რაც დაგეხმარა  რაღაც მოვლენის (იდეის) უფრო  საფუძვლიანად 
გაგებაში ან სხვა კუთხით დანახვაში. 
გარდა ამისა,  აღწერეთ, როგორ შეიცვალა
შენი  შეხედულებები/მსოფლმხედველობა ამ ფილმის
ნახვის შემდეგ

 


5.     

არის თუ არა ამ კონკრეტულ ფილმში ისეთი რამ,
რასაც თქვენი აზრით დამაჯერებლობა აკლია და ხელოვნურად გეჩვენებათ;  ისეთი რამ, რაც  აქ უადგილოდ გამოიყურება?

 

 


6.     

რამ მიგიზიდათ ამ ფილმში  კინემატოგრაფიული თვალსაზრისით, იგულისხმება კონკრეტული
სცენები,  სახეები ან ხმა?

 


7.     

რას უპასუხებდი ფილმის შემქმნელებს შემდეგ
შეკითხვაზე:  შენი აზრით, როგორ შეიძლება  ფილმის გაუმჯობესება? აღწერე შენს მიერ შეთავაზებული
ცვლილებები და გადმოეცი ამ ცვლილებების მიზეზები.

 

 


8.     

თუ ვინმე გკითხავთ, ღირს თუ არა ამ ფილმის
ნახვა? –  რას უპასუხებდით. დაასაბუთეთ თქვენი
რჩევები.

 

 

სამუშაო ფურცელი – დოკუმენტური ფილმი სოციალურ და პოლიტიკურ ჭრილში

წაიკითხეთ შეკითხვები სანამ დაიწყებთ ფილმის ყურებას.

ფილმის ჩვენებისას –  მოკლე შესვენებებზე და დამთავრების შემდეგ ცალკე
ფურცელზე გააკეთეთ ჩანიშვნები. თუ ამ ჩანიშვნებს ფილმის მსვლელობის დროს აკეთებთ, დარწმუნდით,
რომ ეს სამუშაო ხელს არ გიშლით ფილმის ყურადღებით ყურებაში.

ფილმის დასრულების შემდეგ, შეეცადეთ მთლიანად შეავსოთ
სამუშაო ფურცელი. პასუხები უნდა იყოს სრული და ამომწურავი, რაც განამტკიცებს აზრს იმის
შესახებ, რომ  თქვენ დაკვირვებით უყურეთ ამ
ფილმს და ფიქრობდით მასში გადმოცემულ იდეებზე.

სამუშაო დასრულებულად ჩაითვლება მაშინ, როდესაც  თითოეულ შეკითხვას პასუხს გასცემთ. პასუხები უნდა
იყოს სრული და ამომწურავი. პასუხებისთვის შეგიძლია დაწეროთ ერთ აბზაცზე მეტიც კი, თუ
ეს აუცილებელია. თქვენს მიერ გაცემული პასუხები უნდა იყოს გრამატიკულად და ორთოგრაფიულად
გამართული.

 


1.     

გადმოეცით
ფილმის სათაური და შექმნის თარიღი. მოკლედ აღწერეთ, რის შესახებაა ფილმი და რომელი
პოზიციის (აზრის) დაცვას ემსახურება ის?

 


2.     

აღწერეთ ფილმის მიმდინარეობა: როგორ იწყება?  რა ეტაპებისგან  შედგება ფილმის ძირითადი ნაწილი? როგორია  მისი დასასრული?

 

 


3.     

ჩამოთვალეთ ფილმში გადმოცემული 6 ამბავი –
მოვლენა, რომელმაც თქვენზე განსაკუთრებული შთაბეჭდილება იქონია და ახსენი, თუ როგორაა
თითოეული მათგანი (ამბავი – მოვლენა) დაკავშირებული ამ ფილმის ძირითად იდეასთან.

 


4.     

რა ხერხებით ცდილობენ ფილმის ავტორები დაგარწმუნონ  შენ იმ პოზიციის სისწორეში, რომელსაც ფილმი გადმოგვცემს?

 

 


5.     

მტკიცებულებათაგან, რომელიც ფილმში გადმოცემული
პოზიციის მხარდასაჭერადაა მოტანილი, რომელი გამოიყურება სუსტად და არადამაჯერებლად?  შენი აზრით, თუ ასეთი სუსტი მტკიცებულებები არსებობს,
აღწერე ისინი და დაახასიათე მათი სუსტი მხარეები.

 


6.     

აღწერე კინემატოგრაფიული ხერხები, რომლებიც
გამოყენებულია ცალკეული სცენების, სახეების ან ხმის გადმოსაცემად და, რომლებიც მაყურებელში
ემოციური მუხტის ამაღლებას ემსახურება.  ასევე,
ხელს უწყობს (აღაფრთოვანებს)  მაყურებლის მიერ
ფილმის შემქმნელების პოზიციის გაზიარებას ფაქტებისა და ლოგიკური არგუმენტების გათვალისწინების
გარეშე.

 

 


7.     

რას უპასუხებდი ფილმის შემქმნელებს შემდეგ
შეკითხვაზე:  შენი აზრით, როგორ შეიძლება  ფილმის გაუმჯობესება? აღწერე შენს მიერ შეთავაზებული
ცვლილებები და გადმოეცი ამ ცვლილებების მიზეზები.

 


8.     

თუ შეიცვალა თქვენი აზრი იმ ზოგიერთ საკითხზე,
რომლებიც ფილმში იყო წარმოჩენილი. ფილმში წარმოდგენილი – რა ინფორმაცია, არგუმენტები
ან გამომსახველობითი ხერხები გახდა მიზეზი თქვენი აზრის შეცვლისა?

 

სამუშაო ფურცელი – ისტორიული ფილმი

წაიკითხეთ შეკითხვები სანამ დაიწყებთ ფილმის ყურებას.

ფილმის ჩვენებისას –  მოკლე შესვენებებზე და დამთავრების შემდეგ ცალკე
ფურცელზე გააკეთეთ ჩანიშვნები. თუ ამ ჩანიშვნებს ფილმის მსვლელობის დროს აკეთებთ, დარწმუნდით,
რომ ეს სამუშაო ხელს არ გიშლით ფილმის ყურადღებით ყურებაში.

ფილმის დასრულების შემდეგ, შეეცადეთ მთლიანად შეავსოთ
სამუშაო ფურცელი. პასუხები უნდა იყოს სრული და ამომწურავი, რაც განამტკიცებს აზრს იმის
შესახებ, რომ  თქვენ დაკვირვებით უყურეთ ამ
ფილმს და ფიქრობდით მასში გადმოცემულ იდეებზე.

სამუშაო დასრულებულად ჩაითვლება მაშინ, როდესაც  თითოეულ შეკითხვას პასუხს გასცემთ. საჭიროების შემთხვევაში
პასუხებისთვის შეგიძლია დაწეროთ ერთ აბზაცზე მეტიც კი. თქვენ მიერ გაცემული პასუხები
უნდა იყოს გრამატიკულად და ორთოგრაფიულად გამართული.


1.     

გადმოეცი    სიუჟეტის მოკლე აღწერილობა – ყურაღება მიაქციე  ფილმის ძირითად მომენტებს და აღწერე,  თუ სად და როდის ხდება ამ ფილმში მოქმედება?

 


2.     

დაასახელედა დაახასიათე  მთავარი ისტორიული  გმირი და ანტიგმირი, განსაზღვრე მათი ქცევის მოტივი
(2 აბზაცი).

 


3.     

ფილმში გადმოცემული ისტორიის მიხედვით, რაში
მდგომარეობს ძირითადი კონფლიქტი და რა გზით გადაიჭრა ის?

 


4.     

ამოირჩიეთ ჩამოთვლილი მხატვრული ანალიზის  ხერხებიდან 
ორი ხერხი: 1. არქეტიპის ანალიზი;; 2. სიუჟეტის განვითარების საფეხურები: ა)
შესავალი – მოსამზადებელი ფაზა, ბ) კვანძის შეკვრა, გ) კულმინაცია და დ) კვანძის გახსნა
და ე) დასასრული; 3.. ძირითადი იდეის განსაზღვრა, 
4. მხატვრული სახის (სიმბოლოს) ამოცნობა და ახსნა, 5. მომავლის წარმოსახვა,
6. წარსულში დაბრუნება (მოგონებები),  7. კავშირების
დანახვა, 8. ირონიის ამოცნობა და ახსნა, 8. ენობრივი გამოხატვის იმ საშუალებების იდენტიფიცირება,
რომლებიც გამოყენებულია ფილმში. აღწერეთ, თუ რა გავლენას ახდენენ ისინი კინოფილმის
მთავარი იდეის გადმოცემაზე და როგორ უწყობენ 
ხელს პერსონაჟთა ხასიათის გამოხატვასა და 
მათი აზრების გადმოცემას?

 

 


5.     

აირჩიე ჩამოთვლილი
კინემატოგრაფიული გამომსახველობითი ხერხებიდან  ორი მათგანი, იგულისხმება: 1. ხმა, 2. ფერი, 3. განათება,
4. სხვადასხვა სიშორის კადრები, 5. კადრების გადაღების კუთხე, 6. კამერის მოძრაობა,
7. მონტაჟი, 8. კადრების ხანგრძლივობა და აღწერე, თუ როგორ გამოიყენეს ფილმის ავტორებმა
ეს ხერხები საკუთარი  ჩანაფიქრის გადმოსაცემად?

 


6. აღწერე  ფილმში წარმოდგენილი  2  გამოსახულება  ან სცენა, რომლებიც ყველაზე მეტად დაგამახსოვრდა.
ახსენი, რატომ დაგამახსოვრდა  ისინი ყველაზე
მეტად?


7.     

აღწერე ფილმში გადმოცემული ორი მოვლენა ან
გამოსახულება, რომლებიც მთლიანობაში  მართებულად
ასახავენ  ისტორიულ მოვლებას, აღწერე, ასევე
ისეთი ორი მოვლენა ან გამოსახულება, რომლებიც მცდარად გადმოსცემენ ისტორიულ რეალობას
და ამ შემთხვევაში გადმოეცი, რა მოხდა სინამდვილეში.

 


8.     

აირჩიე პოლიტიკური, ეკონომიკური, რელიგიური,
სოციალური ან იდეოლოგიური ხასიათის ფაქტორებიდან ორი,  რომლებიც ფილმში მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ. გადმოეცი,
როგორაა ასახული ეს ფაქტორები ფილმში?

 

 


9.     

რა გაკვეთილი შეიძლება მიიღოს მაყურებელმა
ფილმის ნახვის შემდეგ, რომელიც მას საკუთარ ცხოვრებაში გამოადგება – იგულისხმება როგორც
საზოგადოებრივ სფერო, ასევე ოჯახის წევრებთან და მეგობრებთან ურთიერთობა.

ტელეგადაცემა


1.     

გადმოეციპროგრამის ტელეეთერში გასვლის თარიღი და ხანგრძლივობა,  მისი მთავარი იდეა და თემა.

 


2.     

განსაზღვრე, რა როლი ენიჭებათ ამ პროგრამაში  პერსონაჟებს, ადგილებს და  მოვლენებს ან ადამიანების, საზოგადოებისა და ბუნების
მდგომარეობას. აღწერეთ, და დააზუსტეთ თითოეულის მნიშვნელობა.


3.     

ჩამოწერე 
პროგრამაში აღწერილი 6 ფაქტი, რომელთაც ყველაზე მეტად იმოქმედეს თქვენზე და
ახსენით, რა კავშირში არიან ისინი მთავარ იდეასა და თემასთან.

 


4.     

გადმოეცით – 1) რა ნახე ისეთი  ამ გადაცემაში, რაც მანამდე არ გინახავს,  2) ან  
გაიძულა ახლებურად გეაზროვნა,  3) ან
ჩაწვდომოდი რაღაცას უფრო ღრმად, ვიდრე მანამდე იცოდი.

 

 


5.     

რა იყო პროგრამაში ისეთი, რაც  გამოიყურებოდა არადამაჯერებლად და ამოგდებული იყო
კონტექსტიდან?

 


6.     

გადმოეცი ორი კონკრეტული მაგალითი იმისა, თუ
როგორ გამოიყენეს გადაცემის ავტორებმა კინომატოგრაფიული ხელოვნების ელემენტები – 1.
ხმა, 2. ფერი, 3. განათება,  4. სხვადასხვა
სიშორის კადრები, 5. კადრების გადაღების კუთხე, 6. კამერის მოძრაობა, 7. მონტაჟი,
8. კადრების ხანგრძლივობა – რათა გადმოეცათ საკუთარი იდეები.

 

 


7.     

თუ ვინმე გკითხავს, ღირს თუ არა ამ პროგრამის
ნახვა, რას უპასუხებდი? სრულად დაასაბუთეთ თქვენი რჩევა.

 


8.     

თუ პროგრამის ავტორი შენ გკითხავდა რჩევას
გადაცემის გაუმჯობესების შესახებ, რას უპასუხებდი? დაწვრილებით აღწერე შენი არგუმენტები.

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

მწერალი პოლიციიდან

ტექსტები და ქვეტექსტები

პაოლო

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი