პარასკევი, სექტემბერი 29, 2023
29 სექტემბერი, პარასკევი, 2023

ხარისხი ნულის ტოლისა და უარყოფითი მაჩვენებლით. აქტივობა ერთი გაკვეთილისთვის

სწავლა-სწავლების პროცესში ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ მოსწავლეთა მიერ საკითხის კონცეპტუალურ გაგებაზე, მსჯელობის ჩვევის გამომუშავებასა და მათემატიკური აზროვნების განვითარებაზე.

გთავაზობთ სავარჯიშოებს მე-7 კლასელთათვის, რომლებიც ეხმარება მოსწავლეებს მსჯელობის, ანალიზისა და დასაბუთების უნარების განვითარებაში.

კლასი მე-7

თემა: მოქმედებები რიცხვებზე

ქვესაკითხი: რიცხვის ხარისხი

სამიზნე ცნება: მათემატიკური მოდელი; კანონზომიერება; ლოგიკა

მიზანი: მოსწავლეები შეძლებენ მთელი დადებითი რიცხვების უარყოფით მაჩვენებლიანი ხარისხისა და ნულის ტოლი მაჩვენებლიანი ხარისხის გაანგარიშების მარტივი წესების დადგენას. განუვითარდებათ მსჯელობა, ანალიზისა და განზოგადების უნარები

საკვანძო შეკითხვა:

რატომ არის 2 0 = 1? და რას ნიშნავს რიცხვის უარყოფითი მაჩვენებელი?

სტატია სტულად იხილეთ ბმულზე :

ხარისხი ნულის ტოლისა და უარყოფითი მაჩვენებლით. თ. მურუსიძე

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ლიმა – „მეფეთა ქალაქი“

ზოგი ჭირი მარგებელიაო?…

გრიგოლ ორბელიანი

საუკეთესო   ექსკურსიისთვის

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი