ორშაბათი, ივლისი 22, 2024
22 ივლისი, ორშაბათი, 2024

თემის ,,მე და ჩემი ქვეყანა“ სწავლებისთვის

„სამშობლოს სიყვარული რაც უფრო უმნიშვნელო რამეში ვლინდება, – სიტყვა იქნება ეს, მოძრაობა, თუ ქცევა, – მით უფრო ღირებულია იგი, რადგან ეს აღნიშნავს, რომ ადამიანი მუდამ თან ატარებს ამ განცდას“.

ერლომ ახვლედიანი

 

სახელმწიფო დღესასწაული -დამოუკიდებლობის დღე საგან „მე და საზოგადოებაში“ სტანდარტით გასავლელი თემის – „მე და ჩემი ქვეყანა“ – ფარგლებში,   სასწავლო რესურსად უნდა ვაქციოთ.

ამ თემის სწავლების დროს სამიზნე ცნებაა „ზრუნვა“ (შედეგი: 1,2,3,4,5,6,10,17):

  • ზრუნვა ნიშნავს თანაგრძნობას (ემპათიას), წუხილს, ფიქრს ვინმეზე ან რამეზე;
  • ზრუნვა ნიშნავს მოვლას (საკუთარი ქმედებით ვინმეს ან რამის მიმართ ყურადღების გამოხატვას პირადი სარგებლის მოლოდინის გარეშე);
  • ურთიერთმზრუნველობის გარეშე ადამიანები ვერ შეძლებენ საკუთარი მოთხოვნილებებისა და საჭიროებების დაკმაყოფილებას.

სამუშაოდ მოსწავლეებს შეიძლება შევთავაზოთ ასეთი კომპლექსური დავალება:

მოამზადე პოსტერი, რომელიც 26 მაისს -საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს – ეძღვნება. პოსტერში გამოიყენე საქართველოს რეგიონული (ადმინისტრაციული) რუკის კონტური (შეგიძლია დახატო, შეგიძლია ელექტრონულად შექმნა). თითოეულ რეგიონში ასახე იქ მდებარე ისტორიულ- კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი.

ნაშრომში მოიყვანე ინფორმაცია ძეგლზე (როდის აიგო, რომელ ისტორიულ პირს უკავშირდება, როგორ მდგომარეობაშია…).

დაურთე პოსტერს თანატოლებისთვის 2-3 რჩევა, რომლებიც ძეგლებზე მზრუნველობას გამოხატავს.

 

დავალების წარმოდგენისას ახსენი:

* რა და რატომ ასახე პოსტერში? რისი თქმა გსურდა?

* როგორ უკავშირდება ეს ძეგლები შენი ქვეყნის დღესასწაულს?

* რას ნიშნავს ისტორიულ და კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზრუნვა?

* როგორ გიზრუნიათ/იზრუნებთ შენ და შენს თანატოლებს თქვენი ქვეყნის ძეგლებზე?

ამ დავალების გაცნობის შემდეგ მასწავლებელი კითხულობს, გასაგებია თუ არა დავალება.

კლასის შესაძლებლობისა და მასწავლებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად, შეიძლება რეგიონები გადანაწილდეს და თითო მოსწავლემ თითო რეგიონზე იმუშაოს.

მასწავლებელი აჩვენებს მოსწავლეებს კონტურულ რუკას (იხილეთ). საუბრობენ იმაზე, როგორ შეიძლება რუკაზე ისტორიული ძეგლების ასახვა (ნახატით, ძველი ჟურნალებიდან ამოჭრილი ფოტოებით, ელექტრონული სიმბოლოებით და ასე შემდეგ).

საშინაო დავალებად მოსწავლეები სახელმძღვანელოში ეცნობიან 26 მაისის მნიშვნელობას და ისტორიას, ასახელებენ ამ დღის აღნიშვნის სხვადასხვა ფორმას, ასახელებენ საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლიკას.

მომდევნო დისტანციურ შეხვედრაზე, მოსწავლეები უპასუხებენ კითხვებს: რომელი ისტორიული ძეგლები უნახავთ? რომელი მდებარეობს მათ რეგიონში, მათი საცხოვრებელი ადგილის ახლოს? როგორ მდგომარეობაშია? რამე ფორმით ხომ არ უზრუნიათ მათ დაცვაზე, მოვლა-პატრონობაზე? როგორ ფიქრობენ, ამ ძეგლებზე ზრუნვა მხოლოდ სახელმწიფოს ევალება?

უკვე საშინაო დავალებად მათ უნდა მოიძიონ ინფორმაციია სხვადასხვა რეგიონში მდებარე თითო ისტორიულ ძეგლზე, გაიგონ, როგორია მათი მდგომარეობა. დააზუსტონ ინფორმაცია მათ შესახებ, შეკრიბონ ვიზუალური მასალა, შეხვედრაზე კი ერთმანეთს გაუზიარონ.

ერთი აქტივობა ისტორიულ ძეგლზე ზრუნვის წესებს ეხება. დისკუსიის ან სხვა მეთოდის საშუალებით პასუხი გაეცემა კითხვებს:

  • როგორ ვიქცევით, როცა ისტორიულ ძეგლს ვათვალიერებთ?
  • რა წესები უნდა დავიცვათ ძეგლის, მისი მიდებარე ტერიტორიის დასუფთავების შემთხვევაში?
  • რა წარწერები უნდა იყოს გაკეთებული ასეთ ძეგლთან?
  • როგორ შეიძლება დავეხმაროთ ძეგლს, რომელსაც სასწრაფოდ სჭირდება რესტავრაცია, ან გამაგრება?
  • ვის აქვს ისტორიული ან კულტურული ძეგლის რესტავრაციის უფლება?
  • რა წვლილი შეიძლება შეიტანოს მასზე ზრუნვაში რიგითმა მოხალისემ, მოსწავლემ?

გარდა სახელმძღვანელოში მოცემული ინფორმაციისა, დამატებით არაერთი რესურსის მოძიება შეიძლება (იხილეთ).

დისტანციური სწავლების პირობებში მოსწავლეები მოამზადებენ თავიანთ ნამუშევრებს და მათ მიეცემათ საშუალება, ხელმისაწვდომობის მიხედვით, ერთმანეთს გაუზიარონ პოსტერები, თან მათ შესახებ ისაუბრონ. პრეზენტაციების ბოლო ეტაპზე, დავალებების შეჯამების მიზნით, შეიძლება გაიმართოს დისკუსია საკითხზე: როგორ გესმით სამშობლოზე ზრუნვა, სამშობლოს სიყვარული?

განსჯისთვის ერლომ ახვლედიანის ზემოთ მოყვანილი სიტყვებიც გამოგვადგება.

ამ თემასთან მიმართებით მოსწავლეებმა შეიძლება საზაფხულო დავალებაც ჩაინიშნონ:

მოინახულეთ ახლომდებარე ისტორიული/კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, გადაიღეთ ფოტო, გააკეთეთ ჩანახატი, დაწერეთ ესე, რომელშიც აღწერთ ამ ძეგლს, მის მახასიათებლებს, დღევანდელ მდგომარეობას. მოიძიეთ, რომელი ისტორიული პირის სახელს უკავშირდება ეს ძეგლი, რა ლეგენდას ჰყვება მასზე ადგილობრივი მოსახლეობა, ჰყავს თუ არა მნახველები, ხომ არ ირღვევა ძეგლთა დაცვის პრინციპები. მოძიებულ მასალას თავი მოუყარეთ და ახალ სასწავლო წელს თანატოლებს გააცანით. მით უმეტეს, რომ ახალ საგანში „ჩემი საქართველო“ ეს საკითხები სასწავლო მიზნებში შედის.

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“