ორშაბათი, დეკემბერი 11, 2023
11 დეკემბერი, ორშაბათი, 2023

სიტყვა, როგორც იარაღი

ცოტა რამ შეიძლება იყოს იმაზე უარესი, ვიდრე ადამიანებს საკუთარი ხელების გვეშინოდეს. დიახ, ხელების! ჯერ ერთი, იმიტომ, რომ ინფექციის გავრცელების ყველაზე დიდი წყარო სხეულის სწორედ ეს ნაწილია. მეორე მიზეზი, რის გამოც ხელების შეიძლება გვეშინოდეს, კომპიუტერში ტექსტის აწყობაა – სწორედ ხელები  ასრულებენ ენის და ხორხის როლს, როცა ჩვენი თითები კლავიატურაზე დახტიან. თუ პირიდან ამოთქმულ სიტყვას იტყვი და ჰაერში გაიფანტება, დაწერილ-გამოქვეყნებული მრავალჯერ უფრო რეზონანსულია.

საქართველოში მასწავლებლებისა და მშობლების ურთიერთობა (მეტწილად) არც აქამდე იყო ჰარმონიული.  სკოლების დაკეტვის და დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლის შემდეგ, პედაგოგებსა და მშობლებს სრულიად უჩვეულო რეალობაში გვიწევს დაკისრებული მოვალეობების შესრულება. არცთუ საიმედო ეპიდსიტუაციის და მაღალი სტრესის მიუხედავად, ჩვენ ჩვენი საქმე უნდა ვაკეთოთ; ისე მოხდა, რომ უნდა ვაკეთოთ უფრო მაღალი ხარისხით, ვიდრე აქამდე ვაკეთებდით. შესვენებების და სამუშაო საათების შეზღუდვის გარეშე.

ამ მოცემულობაში, როცა ეპიდემიოლოგები დამაიმედებელ პროგნოზს ვერ აკეთებენ; როცა სახლი სკოლაა და სკოლა სახლია; როცა ერთი ადამიანი ერთ სივრცეში და ერთდროულად ითავსებს მშობლის, თანამშრომლის, დამლაგებლის, მომმარაგებლის, კულინარის, კონდიტერის და სხვადასხვა როლს; როცა ადამიანებს უჭირთ ემოციების ვენტილაცია, ნერვები წამოშლილია, ახალი საქმე კი არ იცდის, კონფლიქტების და უკმაყოფილების რისკები ერთიორად იმატებს.

დისტანციური ურთიერთობისას განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო. არის მთელი რიგი საკითხები, რაც სასურველია, გათვალისწინებული იყოს პედაგოგებისა და მოსწავლეთა მშობლების ურთიერთობაში. მით უფრო, როცა პირისპირ და საჯარო შეხვედრები ვერბალურმა და წერითმა კუმუნიკაციამ ჩაანაცვლა, ამ უკანასკნელთ კი თავიანთი განსაკუთრებული ხასიათი აქვთ.

მოკლედ შევეხები საკითხებს, რისი გათვალისწინებაც მშობლებსა და მასწავლებლებს სავალდებულო დისტანციურ ურთიერთობას გაუადვილებს.

განათლება VS ემოციური უსაფრთხოება

არ დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენი მიზანი, უწყვეტი განათლება მივცეთ ბავშვებს, ნამდვილად კეთილშობილურია, მაგრამ მსოფლიო უფრო დიდი გამოწვევის წინაშე დგას. ადამიანები, პირველ რიგში, უნდა გადავრჩეთ. თუ ატყობთ, რომ თქვენს მოსწავლეს, მასწავლებელს ან მშობელს მიმდინარე მოვლენების გამო სტრესი აქვს, ვერ ახერხებს ჩაერთოს დისტანციური სწავლების პროცესში, ამის გამო აყალმაყალის ატეხვა არ ღირს. ადამიანების ემოციური უსაფრთხოება გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე განათლების ხარისხი. მივცეთ დრო, რათა შეძლონ აუწყონ ფეხი ახლებული სწავლების აღმართს.

 

მშობელთა მონაწილეობა დისტანციური სწავლების მეთოდის შერჩევაში

შედეგზე ორიენტირებული სწავლების გეგმაში მშობლებთან დიალოგს მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება.  მოსწავლეთა მშობლების აქტიური და რეგულარული მონაწილეობის გარეშე დისტანციური სწავლება შედეგს ვერ გამოიღებს. პირველ რიგში, აუცილებელია, სკოლამ და მასწავლებლებმა გამოკითხონ მოსწავლეთა ოჯახები, თუ რა ტექნოლოგიური უნარები და შესაძლებლობები აქვთ და ამის მიხედვით შეარჩიონ  დისტანციური სწავლების მეთოდები. მათთან, ვისაც არ აქვს წვდომა მაღალტექნოლოგიებზე, გამოიყენონ კომუნიკაციის ნაცადი ინსტრუმენტები, მაგალითად ტელეფონი.

 

როგორი უნდა იყოს მასწავლებლისა და მშობლის სატელეფონო საუბარი?  

 • საუბრის დროს არ იჩქაროთ. გაითვალისწინეთ, რომ სატელეფონო საუბარი არ არის სრულყოფილი კომუნიკაცია. მოკლებულია სხეულის ენას: სახის მიმიკებს, ჟესტიკულაციას, მანერებს, ემოციებს, მზერას, შეხებას, გარეგნობას.
 • მთელი ყურადღება გაამახვილეთ ხმის ტემბრზე. თანამოსაუბრე უნდა გრძნობდეს, რომ თქვენ ზრუნავთ და არ აკონტროლებთ.
 • დირექტიული ტონი მიზნის მიღწევაში ვერ დაგეხმარებათ. მეტიც, არსებობს რისკი, რომ გამოიწვიოთ თანამოსაუბრის გაღიზიანება.
 • იზრუნეთ, რომ დისკომფორტს არ გიქმნიდეთ მობილური ტელეფონის ეკრანზე ერთმანეთის ნომრის დანახვა.
 • გააოცეთ ერთმანეთი – სულ ერთი წუთით დაურეკეთ მშობელს/ მასწავლებელს, მაშინ, როცა ყველაფერი იდეალურად არის და უთხარით მადლობა გაწეული სამსახურისთვის.

 

წერითი კომუნიკაცია მასწავლებელსა და მშობლებს შორის:

 • სიტყვებს წერითი კომუნიკაციის დროს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, რადგან ისინი ინფორმაციის გადაცემის ერთადერთი საშუალებაა.
 • იზრდება ზრდილობის ნორმების დაცვის მნიშვნელობა, რადგან კომუნიკაციის ეს ფორმა კიდევ უფრო მეტად არის მოკლებული ურთიერთობის სურყოფილების ელემენტებს, მათ შორის, სხეულის ენას, ხმის ტემბრს და ინტონაციას.
 • სასურველია, წერისას განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს გამოხატვის სიცხადეს; არ უნდა იქნეს გამოყენებული ბუნდოვანი გამოთქმები და ორაზროვანი სიტყვები, რადგან სხვა ადამიანს დრო სჭირდება იმის დასაზუსტებლად, თუ რას გულისხმობთ თქვენ.
 • გასათვალისწინებელია, რომ ნებისმიერი ფორმით გაგზავნილი წერილი არის ფიქსირებული დოკუმენტი.
 • მოერიდეთ წერილობით კომუნიკაციას საკამათო საკითხებზე, რადგან არსებობს გაუგებრობის გაღრმავების რისკი.
 • წერილობით გაგზავნილი შეტყობინება არ არის ეფექტური, თუ თანამოსაუბრისგან სწარაფ პასუხს ან რეაგირებას ელით.

 

მშობელთა კრება Online

 • არ მოაწყოთ ვიდეო განხილვები საკამათო საკითხებზე.
 • სასურველია, admin ფუნქციას ფლობდეს პედაგოგი.
 • წინასწარ გააცანით მშობლებს ვიდეოშეხვედრის წესები, განრიგი და რეგლამენტი.
 • დაიცავით პერსონალური მონაცემები, მაგალითად, გააკეთეთ ღია განაცხადი, რომ დაუშვებელი და არაეთიკურია ვიდეოშეხვედრის ჩაწერა და მისი გასაჯაროება.
 • მიეცით მშობლებს აზრის გამოთქმის შესაძლებლობა.
 • თუ რომელიმე საკითხმა აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია, გამოიყენეთ გამოკითხვის ფუნქცია და სადაო საკითხები ხმათა უმრავლესობით გადაწყვიტეთ.
 • სასურველია, ვიდეო შეხვედრის დასასრულს, მასწავლებელმა შეაჯამოს დისკუსიის შედეგები და გააცნოს მშობლებს უახლოესი მომავლის გეგმები.
 • სასურველია, პედაგოგს მზად ჰქონდეს შეფასების ანონიმური კითხვარის ბმული, მაგალითად, google form-ში, რომელსაც ვიდეოშეხვედრის დაწყებამდე ან დასრულების შემდეგ მშობლები შეავსებენ. ეს დაეხმარება მასწავლებელს, გაზომოს, ერთი მხრივ, მშობელთა ღიაობა, მეორე მხრივ, განსახილველ საკითხებზე მოისმინოს მშობელთა რეალური მოსაზრებები.

 

ახლა, როცა უიმედობის შიშს დედამიწა ხელში უჭირავს, სახლებში გამოკეტილი ადამიანებისთვის სიტყვები შეიძლება ყველაზე ბასრი იარაღი იყოს, რაც კი გაგვაჩნია. არ დავივიწყოთ, რომ დისტანციური სწავლა მხოლოდ დროებითი მოვლენაა.

Covid 19 ჩაივლის…

ჩვენ კი ისე ნუ ვიზამთ, როცა ვირუსი გაგვეცლება, ერთმანეთს თვალი ვერ გავუსწოროთ.

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ორნახადის სიყვარულით

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი