პარასკევი, დეკემბერი 1, 2023
1 დეკემბერი, პარასკევი, 2023

ტექნოლოგიების გამოყენება გაკვეთილზე

საქართველოში, განათლების რეფორმა 2004 წლიდან მიმდინარეობს. რეფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია ტექნოლოგიების ჩართვა და გამოყენება სასწავლო პროცესში. ამ მიმართულებით არა ერთი საერთაშორისო თუ ეროვნული პროექტი განხორციელდა. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის მიერ მუდმივად მიმდინარეობს პედაგოგთა გადამზადება ტექნოლოგიების დაუფლების მიზნით, ხოლო გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობა კი ეძლევათ ყოველწლიურად, სხვადასხვა კონფერენციაზე. მასწავლებლები მოსწავლეებთან და მშობლებთან საკომუნიკაციოდ აქტიურად იყენებენ Edmodo – ს პლატფორმას. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო განათლების კვლევითმა ცენტრმა SALiS ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული საერთაშორისო პროექტის League ფარგლებში გადაამზადა საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებლები და შეასწავლა Moodle პორტალზე ნავიგაცია.

აშკარაა, რომ სასწავლო პროცესში ტექნოლოგიების ჩართვა და ელექტრონული რესურსის გამოყენება მოსწავლეებში ზრდის ინტერესს, მოტივაციას და უფრო ხალისით ერთვებიან საგაკვეთილო პროცესში.  ამიტომ, მნიშვნელოვანია ამ ტიპის გაკვეთილები ინტენსიურად მიმდინარეობდეს ქართულ სასკოლო რეალობაში.

მინდა გაგიზიაროთ ელექტრონული რესურსების გამოყენებით ჩატარებული სამოდელო გაკვეთილის გამოცდილება.

გაკვეთილის მსვლელობისას გამოვიყენე ინტერაქტიული პრეზენტაცია და Kahoot.com – ში მომზადებული ელექტრონული რესურსი (შეკითხვები). მოსწავლეები ჩავრთე ინტერნეტქსელში და ინდივიდუალურად / ჯგუფურად, ტელეფონებით უპასუხეს შეკითხვებს. თითოეულ შეკითხვაზე პასუხის შემდეგ ეკრანზე ჩნდება სწორი პასუხი და რეიტინგი.

Kahoot.com – ში მომზადებულ ვიქტორინაზე მუშაობა უზრუნველყოფს საგაკვეთილო პროცესში ტექნოლოგიების, კერძოდ, ტელეფონის, მიზანმიმართულად გამოყენებას, პროცესს ხდის სახალისოს, საინტერესოსა და გამჭვირვალეს, მოსწავლეებში იზრდება მოტივაცია, მასწავლებელს კი ეძლევა შესაძლებლობა განსაზღვროს თითოეულ მოსწავლესთან მიღებული შედეგი და შესაბამისად ეფექტურად დაგეგმოს მომდევნო გაკვეთილები.

 

სამოდელო გაკვეთილის გეგმა

მასწავლებლის სახელი, გვარი:  ნათელა ბაღათრიშვილი

საგანი:  ბიოლოგია

სწავლების საფეხური / კლასი: საბაზო / მე-8

მოსწავლეთა რაოდენობა: 19

გაკვეთილის თემა: საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემა / განვითარების დარღვევები

კლასის ორგანიზების ფორმა: მთელ კლასთან, ჯგუფური, ინდივიდუალური

გაკვეთილის მიზანი – მოსწავლემ:

 • დაასაბუთოს ფიზიკური აქტივობის მნიშვნელობა მოზარდის საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის ნორმალური განვითარებისათვის და წაკითხულის ანალიზის საფუძველზე დაადგინოს თანატოლებში ტანადობის დარღვევის მიზეზები (ბიოლ.საბ.სტ.4,5,6,7,8);
 • დაასაბუთოს საყრდენ მამოძრავებელი სისტემის შესახებ მიღებული ცოდნის გამოყენების პერსპექტივა და იმსჯელოს პრევენციულ მექანიზმებზე (ბიოლ.საბ.სტ.10,11,12).
 • მიზანმიმართულად გამოიყენოს ტექნოლოგიები სასწავლო პროცესში

 

N აქტივობის აღწერა გამოყენებული მეთოდი / მეთოდები კლასის ორგანიზების ფორმა / ფორმები სასწავლო რესურსი დრო

(წთ.)

1. საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება მთელ კლასთან 1 წთ.
2. მოსწავლეთა წინარე ცოდნის გააქტიურება.

ყუთში განთავსებული 3 სხვადასხვა დავალების შემცველ ბარათს შემთხვევითობის პრინციპით ვურიგებ 3 ჯგუფს. თითოეულ ჯგუფს შესაბამისი დავალებების მიხედვით ვუსვამ შეკითხვებს.

I დავალება: ძვლოვანი სისტემის ძირითადი ნაწილები

II დავალება – ძვლოვანი სისტემის ფუნქციები

III დავალება – ძვლების ქიმიური შედგენილობა;

ბრტყელი, მოკლე და ლულოვანი ძვლების აგებულება

ჯგუფური მუშაობა ჯგუფური დავალებების შემცველი ბარათები,

თაბახის ფურცლები, მარკერები, ჩონჩხის მოდელი

 

9 წთ.
3. პროვოცირება ახალი საკითხის მიმართ.

მასწავლებელი ეკრანზე აჩვენებს  ტანადობის დარღვევის ამსახველ ინერაქციულ პრეზენტაციას, მოსწავლეები ცდილობენ ამოიცნონ დაავადებები.

https://new.edmodo.com/view-office-online/edit/952914694/pptx/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C-%

ტექნოლოგიების გამოყენება / დისკუსია მთელ კლასთან კომპიუტერი,

პროექტორი, მასწავლებლის მიერ მომზადებული ადამიანის ტანადობის დარღვევის ამსახველი ფოტომასალა

4 წთ.
3. ჯგუფებს ვთავაზობ ახალ დავალებებს შესაბამისი ინსტრუქციებით.

I – სქოლიოზი, ლორდოზი, კიფოზი,

II – ბრტყელტერფიანობა, რაქიტი

III – აკრომეგალია, გიგანტიზმი, ჯუჯობა

(ინსტრუქცია იხ. დანართში)

საინფორმაციო ტექსტზე მუშაობა / გრაფიკების ანალიზი / ჯგუფური საინფორმაციო ტექსტები, ინსტრუქციები 10 წთ.
4. მოსწავლეები შეარჩევენ პრეზენტატორს, რომელიც წარადგენს ჯგუფის ნამუშევარს პრეზენტაცია ჯგუფური თაბახის ფურცლები, მარკერები.

მოსწავლეები ჯგუფებში ქმნიან მცირე პოსტერს

9 წთ.
4. შეჯამება:

მოსწავლეებისათვის kahoot.com – ში წინასწარ მაქვს მომზადებული ტანადობის დარღვევასთან დაკავშირებული 10 შეკითხვა. მოსწავლეები მობილური ტელეფონებით ერთვებიან ინტერნეტში და საძიებო ველში ჩაწერენ kahoot.it, შეიყვანენ ეკრანზე გამოტანილ კოდს და ყველა აღმოჩნდება ერთ სივრცეში. მასწავლებელი ეკრანზე აჩვენებს შეკითხვას, ხოლო მოსწავლეები პასუხობენ ტელეფონებით

ტექნოლოგიების გამოყენება ინდივიდუალური პროექტორი, ტელეფონები, კომპიუტერი 9 წთ.
5. უკუკავშირი / შეფასება

 

 

მოსწავლეები ავსებენ ბარათებს, სადაც უნდა აღნიშნონ

·    3 მნიშვნელოვანი რამ, რაც ამ გაკვეთილზე გაიგეს;

·    როგორ გამოიყენებენ მიღებულ ცოდნასა და გამოცდილებას ცხოვრებაში

მასწავლებლის კომენტარი /

გასასვლელი ბილეთის შევსება

ჯგუფური / ინდივიდუალური  

 

 

გასასვლელი ბარათი

3 წთ.

 

გაკვეთილის ბოლოს მისაღწევი შედეგი:

მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს ჯანსაღი ცხოვრების წესის მნიშვნელობა ადამიანისათვის.

 • მსჯელობს ხერხემლის განვითარების პათოლოგიების   (მაგ., სქოლიოზი,  კიფოზი, ლორდოზი, დისკოზი) და მათი გამომწვევი მიზეზების  შესახებ. შეიმუშავებს რეკომენდაციებს საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის ნორმალური განვითარებისათვის და წარადგენს კლასის წინაშე;
 • აღწერს ფიზიკური აქტივობის მნიშვნელობას ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და განსაზღვრავს მის როლს სხვადასხვა დაავადების რისკის შემცირებაში;
 • მოსწავლეს შეუძლია კომპიუტერული ტექნოლოგიების მართვა და მიზანმიმართულად გამოყენება.

 

შეფასება: განმავითარებელი

დანართი

ინსტრუქცია მე-3 აქტივობისთვის

 • თქვენს ხელთ არის საინფორმაციო ტექსტი;
 • წაიკითხეთ მოცემული ტექსტი და  გააანალიზეთ (ტექსტის დამუშავებისა და ანალიზის ფორმატს ჯგუფი წყვეტს მასწავლებლისგან დამოუკიდებლად);
 • აუდიტორიისთვის შეიმუშავეთ 2 რეკომენდაცია;
 • შეარჩიეთ პრეზენტატორი / ები (მაქსიმუმ 2), რომელიც წარადგენს/ენ ჯგუფის ნამუშევარს;
 • პრეზენტაციის მოსამზადებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ მარკერი და თაბახის ფურცლები.

 

გამოყენებული ლიტერატურა და რესურსი:

 1. ეროვნული სასწავლო გეგმა (2011-2016)
 2. ეროვნული სასწავლო გეგმა (2018-2024)
 3. ყუნძაყიშვილი მ. & ბივერი ს. (2017) განმავითარებელი შეფასება და დიფერენცირებული სწავლება. გვ. 47-51
 4. ყუნძაყიშვილი მ. & ბივერი ს. (2017) განმავითარებელი შეფასება და დიფერენცირებული სწავლება. გვ.114 – 119
 5. ყუნძაყიშვილი მ. & ბივერი ს. (2017) განმავითარებელი შეფასება და დიფერენცირებული სწავლება. გვ. 155 – 156
 6. https://create.kahoot.it/details/a427b605-c289-4e68-ae6a-90efd90efd1b
 7. https://new.edmodo.com/view-office-online/edit/952914694/pptx/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C-%

 

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი