ორშაბათი, ივლისი 22, 2024
22 ივლისი, ორშაბათი, 2024

,,ამას ხომ ისედაც ვაკეთებდით’’ … მეგზურის ფიქრები

საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ 2018 წლიდან ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში მიმდინარეობს მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის უმნიშვნელოვანესი პროცესი. ბუნებრივია, მას ახლავს სირთულეები, მაგრამ შეიძლება ითქვას, ჩემი მრავალწლიანი პედაგოგიური საქმიანობის განმავლობაში ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვა დაიწყო საკლასო ოთახიდან და არა სამინისტროს კაბინეტებიდან.

სწორედ ამიტომ დიდი სურვილი მქონდა, ამ პროცესის უშუალო მონაწილე ვყოფილიყავი. მართლაც, რამდენიმეეტაპიანი კონკურსის შემდეგ გავხდი მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროექტის, ,,ახალი სკოლის მოდელის’’ მეგზური (ქოუჩი).

,,ქოუჩინგი’’ თანდათან უფრო პოპულარული ხდება საქართველოში, რადგან ეს არის პროფესიული პარტნიორობა, რომელიც ორიენტირებულია განსაკუთრებული, მნიშვნელოვანი ცვლილებების განხორციელებაზე.

არ არის იოლი, იყო მეგზური. ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა.

მნიშვნელოვანია, უპირველეს ყოვლისა, სწორად მიწოდებული ინფორმაცია, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ირგვლივ უამრავი დეზინფორმაცია ვრცელდება.

მეც მასწავლებელი ვარ და არ მიკვირს, რომ მსოფლიო  პანდემიისა და სოციალური პრობლემების ფონზე რთულია სიახლეების მიღება. მით უფრო, როცა მრავალ წელიწადს ითვლის ჩვენი კოლეგების პედაგოგიური მოღვაწეობა.

ხშირია ოპონენტთა მხრიდან ნეგატიური გამოხმაურება მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროექტის, „ახალი სკოლის მოდელის“ შესახებ.

„- რა არის აქ ახალი, ამას ხომ ისედაც ვაკეთებდით“…

ვცდილობ, დასაბუთებული ფაქტებით და არგუმენტებით გავამყარო, რას ეფუძნება მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესი, ანუ რა იყო ამ დრომდე და რა არის ახლა.

ვხსნი ელექტრონულ საქაღალდეს, ვუყურებ საგაკვეთილო გეგმებს და გულწრფელად მიკვირს, ნუთუ შეიძლება ჩვეულებრივმა მოკვდავმა მასწავლებელმა ამდენი რამ დაგეგმოს ერთ გაკვეთილზე, ან რა სარგებელი ექნება მოსწავლეს ამგვარი სწავლებით?

არადა, ასე იყო და ასე არის… ფაქტობრივად, ახლაც ამგვარად ტარდება გაკვეთილები იმ სკოლებში, სადაც ჯერ არ მიმდინარეობს „ახალი სკოლის მოდელის“ დანერგვა.

დამეთანხმებით, რთულია ერთი გაკვეთილის განმავლობაში უამრავი მიზნის განხორციელება, რესურსების მომზადება, პერიოდულად საათზე ყურება, წუთების თვლა.

დიახ,  მე და ბევრი თქვენგანი ვფიქრობდით გარდაუვალ ცვლილებებზე. ძალიან კარგია, რომ ასე ფიქრობდნენ განათლების სამინისტროს პროფესიონალი ექსპერტები და დადგა დრო, როცა  ნაფიქრის საკლასო ოთახში განხორციელება გადაწყვიტეს.

დავუბრუნდეთ გაკვეთილის გეგმას, რომელიც შესაბამისი აქტივობებით 45 წუთზეა გაწერილი.

გაკვეთილის თემა: შიო მღვიმელის მოთხრობა „პურის ანგელოზი“ – 1-ლი თავი „პურის ანგელოზის პირობა“ (მე-3 კლასი)

 

გაკვეთილის მიზანი:  მოსწავლეებმა შეძლონ ტექსტის გაგება-გააზრება,  მარტივი გეგმის შედგენა და მოკლე ამბის თხრობა, პერსონაჟების შეფასება არგუმენტირებული მსჯელობით და საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა, პრეზენტაციის წარდგენა.

N აქტივობის აღწერა გამოყენებული მეთოდი/მეთოდები კლასის ორგანიზების ფორმა/ფორმები სასწავლო რესურსები დრო (წთ)
1 გაკვეთილის მიზნისა და შეფასების კრიტერიუმების გაცნობა. საუბარი მთელი კლასი ფორმატზე დაწერილი  მიზნები და შეფასების კრიტერიუმები 2
2

 

გამოწვევა –

მოსწავლეებს ვაჩვენებ პურის თავთავებისა და ანგელოზის  ილუსტრაციას და ვეკითხები, რის შესახებ შეიძლება იყოს ეს მოთხრობა.

 

1 წუთის განმავლობაში მოიფიქრონ, რისი გაკეთება შეუძლია  პურის ანგელოზს. მოსწავლეები ინდივიდუალურად ფიქრობენ დასმულ კითხვაზე,

შემდეგ წყვილებში განიხილავენ მოფიქრებულ პასუხს და კლასს

უზიარებენ.

 

ვარაუდების გამოთქმა

 

 

 

 

 

 

დაფიქრდი, დაწყვილდი,

გაუზიარე

 

მთელი კლასი

 

 

 

 

 

 

 

ინდივიდუალური, წყვილები

 

პურის თავთავებისა

და ანგელოზის ილუსტრაცია

 

5
3

 

მოსწავლეები სქემას ავსებენ ტექსტის წაკითხვამდე, კითხვის პროცესში და კითხვის შემდეგ.

 

ვკითხულობ ტექსტს,  ვჩერდები საკვანძო საკითხებთან, მოსწავლეები გამოთქვამენ  ვარაუდებს, რა მოხდება.

სიტყვების გამომძიებელი

 

 

 

ორიენტირებული კითხვა;

ვარაუდების გამოთქმა;

 

მთელი კლასი დიდ ფორმატზე დაწერილი სიტყვები

 

10
4

 

 

ტექსტის გაგება-გააზრება.

მოსწავლეები კითხულობენ ტექსტს, ყოფენ აბზაცებად, აყალიბებენ თეზისებს, მონიშნავენ მთავარ პერსონაჟებს,  ახლად შესწავლილ ლექსიკურ ერთეულებს  და სიტყვა-გამოთქმებს, რომელთა  მნიშვნელობაც გაუგებარია. გავაკეთებ განმავითარებელ შეფასებას.

მონიშვნებით კითხვა მთელი კლასი ფანქრები, მონიშვნებით კითხვის საილუსტრაციო სქემა

 

 

 

 

 

 

8
5

 

 

 

ახალი მასალის განმტკიცება:

I ჯგუფი აბზაცებად დაყოფილ მოთხრობას ილუსტრაციებით წარმოადგენს.

II ჯგუფი  მნიშვნელოვან მოვლენებს აღწერს თანმიმდევრობით  (მარტივი გეგმა) და გადმოსცემს პატარა ამბავს.

III  ჯგუფი ავსებს  პერსონაჟების რუკას. გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას. შესრულებულ დავალებებს წარადგენენ პრეზენტაციის სახით.

გავაკეთებ განმავითარებელ შეფასებას.

ამბავი ნახატებად, მოვლენების ჯაჭვი, პერსონაჟის რუკა ჯგუფური სქემები: მოვლენების

ჯაჭვი, პერსონაჟთა რუკა.

18
6 გაკვეთილის შეჯამება. საშინაო დავალება:

I თავის მოკლე შინაარსი გადმოსცენ წერილობით, სურვილისამებრ, დახატონ.

კითხვა-პასუხი მთელი კლასი   2

 

გაკვეთილის ბოლოს მისაღწევი შედეგები:

ქართ. III. 2. მოსწავლეს  შეუძლია ლიტერატურული ტექსტების მოსმენა, გაგება და მათი შინაარსის გადმოცემა.

 • გამოთქვამსვარაუდსტექსტისშესაძლოშინაარსისშესახებ;
 • მარტივიგეგმისმიხედვით ჰყვებაწაკითხულიტექსტისშინაარსს.

ქართ. III. 7. მოსწავლეს  შეუძლია ლიტერატურული ტექსტის მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების  გამოხატვა.

 • ასახელებსნაწარმოებისგმირებისმოქმედებისმოტივს (რატომმოიქცაასე) დააფასებსმათ საქციელს.

ქართ. III. 10. მოსწავლეს  შეუძლია კითხვის ზოგიერთი სტრატეგიის გამოყენება.

 • მასწავლებლისდახმარებითადგენსტექსტისმარტივგეგმასმისთვისსასურველიფორმით (სიტყვიერადანნახატებით).

შეფასება: მოსწავლეებს ვაფასებ ზეპირი განმავითარებელი კომენტარით წინასწარ შემუშავებული კრიტერიუმების მიხედვით, როგორ შეძლეს:

 

 • ტექსტის გაგება-გააზრება;
 • მარტივი გეგმის შედგენა და მოკლე ამბის თხრობა;
 • პერსონაჟების შეფასება არგუმენტირებული მსჯელობით და საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა;
 • პრეზენტაციის წარდგენა.

 

გაკვეთილის გეგმა უამრავი საინტერესო რესურსით და აქტივობით არის დატვირთული, მაგრამ ეს ყველაფერი 45 წუთის განმავლობაში უნდა განხორციელდეს.

ახლა ვნახოთ, როგორ შეიძლება ვასწავლოთ ანალოგიური ტექსტი თითქმის იმავე აქტივობებით მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის პროექტის, „ახალი სკოლის მოდელის“ მეთოდური რეკომენდაციების გათვალისწინებით, რომლის განხორციელებას 5-6 დღე შეიძლება დასჭირდეს.

უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია მნიშვნელოვანი ფრაზებისა და ტერმინების გადააზრება, როგორიცაა:

 • გაკვეთილის გეგმა,
 • გაკვეთილის მიზანი,
 • გაკვეთილის ფაზები,
 • ინდიკატორი,
 • დრო.

 

დავიწყოთ იმით, რომ მესამე თაობის ეროვნულ სასწავლო გეგმაში, მისი წინამორბედისგან განსხვავებით, მოკლევადიანი მიზნები ჩაანაცვლა საფეხურის შედეგებისა და სამიზნე ცნებების სახით გაწერილმა გრძელვადიანმა მიზნებმა. სამიზნე ცნებებსა და შედეგებს ახლავს მკვიდრი წარმოდგენები, რომლებიც განსაზღვრავენ კონკრეტულ ცნებასთან მიმართებით რა განზოგადებამდე უნდა მივიყვანოთ მოსწავლე.

 

სამიზნე ცნება და მასთან დაკავშირებული მკვიდრი წარმოდგენები

ტექსტი – მოთხრობა

(შედეგები: I 2;  I 3; I 4; I 5; I 6; I. 7; I. 8; I. 9; I. 12; I. 13; I. 14; I. 15)

 

 1. ტექსტის მეშვეობით ავტორი გვიზიარებს თავის სათქმელს, რომელიც ჩვენს ცხოვრებას უკავშირდება.
 2. ტექსტში პირდაპირ ან არაპირდაპირ მოცემული მინიშნებების  საფუძველზე შესაძლებელია ტექსტის სიღრმისეულად, ახლებურად გააზრება, ახალი კუთხით წარმოჩენა.
 3. ტექსტის გასაგებად/შესაქმნელად მნიშვნელოვანია სტრატეგიების აღმოჩენა და გამრავალფეროვნება.
 4. ტექსტი  შეიძლება იყოს: მოთხრობა

 

ქვეცნებები/საკითხები:

შინაარსი, კითხვისა და წერის სტრატეგიები.

 

საკითხი:

შიო მღვიმელის  „პურის ანგელოზის პირობის“ საფუძველზე მოთხრობის შინაარსის თანმიმდევრულად დაწერა.

 

საკვანძო შეკითხვა/შეკითხვები:

●       როგორ/რა სტრატეგიების  გამოყენებით შევქმნა მოთხრობის შინაარსი?

●       რომელ პირდაპირ და არაპირდაპირ მინიშნებებზე დაყრდნობით წარმოვაჩინო თითოეული პერსონაჟის  ხედვის კუთხე, მათი სიტყვები,  ფიქრები, გრძნობები, ემოციები?

 

 

კომპლექსური დავალება

მოთხრობის შინაარსის გადმოცემა

წერილობით გადმოეცი შიო მღვიმელის მოთხრობის,  „პურის ანგელოზის პირობის“ შინაარსი და სურვილისამებრ გააფორმე ილუსტრაციებით.

ნამუშევარში:

 • წარმოაჩინე, რით დაიწყო, როგორ გაგრძელდა და დასრულდა ამბავი;
 • გამოიყენე იშვიათად ხმარებული, საინტერესო სიტყვები;
 • წინადადებების ბოლოს დასვი სასვენი ნიშნები.

 

ნაშრომის წარდგენის შემდეგ ისაუბრე:

 • რა სტრატეგიები გამოიყენე ტექსტის შინაარსის გასაგებად? (ტ.3)
 • რა მინიშნებებს დაეყრდენი პერსონაჟების ფიქრების და ქმედების ამოსაცნობად? რამდენად აისახა ავტორის სათქმელი ნამუშევარში? (ტ.1, ტ.2)
 • რა ხერხები/სტრატეგიები გამოიყენე მოთხრობის შინაარსის დასაწერად? (ტ.3, ტ4)

 

შენიშვნები:

 • დავალება შეიძლება განვათავსოთ სადემონსტრაციო დაფაზე, ფლიპჩარტზე, ფორმატის ფურცელზე ან გავაშუქოთ პროექტორისა და ეკრანის დახმარებით.
 • სასურველია, ლამაზად გაფორმებული კომპლექსური დავალების ბარათები მოსწავლეებს ინდივიდუალურად გადავცეთ.
 • კომპლექსური დავალების პირობაში, თითოეულ კრიტერიუმთან, ფრჩხილებში, შემოკლებითაა მითითებული სამიზნე ცნება: „ტექსტი“. (მოსწავლეებისთვის განკუთვნილ ბარათში არ არის საჭირო სიმბოლოების ჩაწერა).

 

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები, აქტივობები, რესურსები:

1-ლი დღე

გაკვეთილს ვიწყებ კომპლექსური დავალების ბარათის გაცნობით. მოსწავლეებს ვეუბნები, რომ ძალიან საინტერესო დავალება მოვამზადე მათთვის და იმისათვის, რომ ეს დავალება  კარგად შეასრულონ, უნდა შევისწავლოთ ტექსტი „პურის ანგელოზის პირობა“.

ბევრი სახალისო აქტივობა დაგვეხმარება დავალების შესრულებაში, ანუ საბოლოო პროდუქტის შექმნაში. ამისთვის დაგვჭირდება 5-6 დღე.

 

ეტაპი 1. მოსწავლეებისთვის კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობა

დავალების მოთხოვნების გაცნობიერება

 

 • ვინ ახსნის თავისი სიტყვებით, რას მოითხოვს დავალება თქვენგან?
 • რა ცოდნა-გამოცდილება გამოგადგებათ?
 • გავიხსენოთ, მსგავსი დავალება ხომ არ გაგვიკეთებია?
 • რაში დაგჭირდებათ დახმარება?

 

ეტაპი 2.  დავალების  განხორციელება

 

უმნიშვნელოვანესია, აქტივობების გახნორციელებამდე კითხვები შევარჩიოთ არა მხოლოდ ფაქტობრივი ცოდნის შესამოწმებლად, არამედ იმგვარად, რომ ცოდნის სამივე კატეგორიის: დეკლარატიულის, პირობისეულის და პროცედურულის კონსტრუირებაზე იყოს ორიენტირებული. კითხვებს გავწერთ ნაბიჯების მიხედვით და  შემდეგ შევარჩევთ საჭირო რესურსებს და აქტივობებს. ნაბიჯებს განვსაზღვრავთ შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით. ქვემოთ დეტალურად არის გაწერილი, რას გულისხმობს თითოეული ნაბიჯი.

 

ნაბიჯი 1. რა  სტრატეგიები გამოიყენე ტექსტის  უკეთ გასაგებად? (ტ.3)

ა) რა სტრატეგიები გამოიყენე ტექსტის  შინაარსის აღმოსაჩენად?

ბ) რა სტრატეგიები გამოიყენე უცნობი სიტყვების გასაგებად?

 

სამიზნე ცოდნის (დეკლარატიული, პირობისეული, პროცედურული) კონსტრუირებაზე ორიენტირებული შეკითხვები

ქვეცნება:  შინაარსი

კითხვის სტრატეგიები

 

 

●        რას გეუბნება  პირველადი მინიშნებები: სათაური, ილუსტრაცია, შინაარსის  შესახებ? (აქტ.1)

●        რით უკავშირდება ისინი შენს ცოდნას?

●        როგორ ფიქრობთ, რისი გაკეთება შეუძლია პურის ანგელოზს? (აქტ.2)

●        კითხვის რომელი ხერხები გამოიყენე? (პირდაპირ იყო მოცემული ტექსტში პასუხი, თუ მინიშნებაზე დაყრდნობით გამოიტანე შესაბამისი დასკვნა?)

●        რამდენად გამართლდა შენი ვარაუდები? (აქტ.3)

 

●        როგორ დავიმახსოვრო ახალი სიტყვები?  (აქტ.4, 5)

●        როგორ მოვიძიო სიტყვები ლექსიკონში?

●        როგორ ამოვიცნო უცნობი სიტყვების მნიშვნელობა კონტექსტზე დაყრდნობით?

●        რას ნიშნავს – ნამუშაკარი, შურს ნუ გაივლებ, პირი უყო, მიატანა, ჯავრით აღარ არის, მუხლჩაუხრელად… სხვანაირად როგორ იტყოდი?

 

●        რა ხერხები გამოიყენე კითხვებზე პასუხის გასაცემად? (აქტ.6)

●        სად წავიდა სანდრო დილაადრიან?

●        რა ინატრა დაღლილმა ბიჭმა?

●        ვინ გამოეცხადა სანდროს და რა პირობა მისცა?

●        რატომ არ დაეხმარა ბიჭი მეზობლის პატარა გოგოს?

●        რა შეცდომა დაუშვა მან?

●        შენ როგორ მოიქცეოდი მსგავს სიტუაციაში?

●        რა შედეგი მოჰყვა სანდროს ქმედებას?

●        შენ როგორ ფიქრობ, პურის ანგელოზმა ბიჭს მოატყუა ?

●        ხომ არ გაიხსენებ მსგავს შემთხვევას, წიგნიდან, ფილმიდან, პირადი გამოცდილებიდან?

●        რას ურჩევდი სანდროს?

 

 

 

აქტივობა 1. წინასწარი ვარაუდების გამოთქმა სათაურსა და ილუსტრაციაზე დაყრდნობით.

აქტივობა 2. დაფიქრდი, დაწყვილდი, გაუზიარე.

მოსწავლეებმა ერთი წუთის განმავლობაში უნდა მოიფიქრონ, რისი გაკეთება შეუძლია  პურის ანგელოზს. ინდივიდუალურად ფიქრობენ დასმულ კითხვაზე, შემდეგ წყვილებში განიხილავენ მოფიქრებულ პასუხს და კლასს უზიარებენ.

აქტივობა 3. ვარაუდების გამოთქმა.

აქტივობა 4. მონიშვნებით კითხვა. (ახალი ლექსიკური ერთეულების მონიშვნა)

რესურსი: სიტყვების გამომძიებელი

აქტივობა 5. სქემის – „სიტყვების გამომძიებელი“ – შევსება ტექსტში გამოყენებული სიტყვებით (წაკითხვამდე ივსება სქემის პირველი სვეტი, კითხვის პროცესში და კითხვის შემდეგ – მეორე და მესამე სვეტები).

 

სიტყვა ჩემი განმარტება სიტყვის მნიშვნელობა ტექსტის მიხედვით განმარტება ლექსიკონში
მკათათვე ივლისი ივლისის ძველქართული ხალხური სახელწოდება.
       
       
       
       

 

აქტივობა 6. ტექსტის შინაარსის დამუშავება კითხვებით.

 

მე-2 დღე

 

ნაბიჯი 1. რა სტრატეგიები გამოიყენე ტექსტის  უკეთ გასაგებად? (ტ.3)

გ)  რა სტრატეგიები გამოიყენე კითხვაში გასაწაფავად?

 

 

 

სამიზნე ცოდნის (დეკლარატიული, პირობისეული, პროცედურული) კონსტრუირებაზე ორიენტირებული შეკითხვები

ვეცნება: 

შინაარსი

კითხვის სტრატეგიები

 

●       რატომ არის მნიშვნელოვანი სასვენი ნიშნების წინასწარ დანახვა?

●        როგორ დავიცვა პაუზები, როგორ ვმართო ინტონაცია?

●        როგორ გამოვხატო მთხრობლის, სანდროს, პურის ანგელოზის  გრძნობები, ემოციები?

●         როგორ მოვახდინო მსმენელზე შთაბეჭდილება?

●        რამდენად და როგორ მეხმარება სასვენი ნიშნები პაუზების დაცვაში, ინტონაციის შერჩევაში ?

 

 

 

აქტივობა: ხმამაღალი კითხვა გაგრძელებით

 

ნაბიჯი 2. რა მინიშნებებს დაეყრდენი პერსონაჟების ფიქრების, განზრახვისა თუ ნათქვამის ამოსაცნობად?  რამდენად იკვეთება ავტორის სათქმელი? (ტ.1, ტ.2)

 

სამიზნე ცოდნის (დეკლარატიული, პირობისეული, პროცედურული) კონსტრუირებაზე ორიენტირებული შეკითხვები

ვეცნება: 

შინაარსი, წერის სტრატეგიები

 

✔ რა დეტალები და მინიშნებები აქვს გამოყენებული   ავტორს პერსონაჟის  მახასიათებლების წარმოსაჩენად?

✔ რამდენად და როგორ ახასიათებს სანდროს, პურის ანგელოზს მათი სიტყვები, აზრები, ემოციები, ქმედებები და დამოკიდებულებები?

✔ როგორ იყენებს ავტორი მინიშნებებს პერსონაჟის ხასიათის გამოსაკვეთად?

✔ როგორ ფიქრობთ, რას გრძნობდა ან ფიქრობდა სანდრო? პურის ანგელოზი? პატარა გოგონა?

✔ როგორ წარმოაჩენს პერსონაჟის ფიქრი და ქმედება  ტექსტის მთავარ სათქმელს?

 

 

 

 

რესურსი: ტიპობრივი აქტივობების ბანკი   

 

აქტივობა 1. მინიშნებებზე მუშაობა (გვ.5-8)

რესურსი: პერსონაჟის სქემა

აქტივობა 2. სქემის შევსება

 

პერსონაჟი –
 მიზანია  
აკეთებს  
ფიქრობს  
რა შედეგი მიიღო  
 გრძნობს, განიცდის  
ამბობს  
როგორია პერსონაჟი?

მე-3 დღე

 

ნაბიჯი 3. რა ხერხები/სტრატეგიები გამოიყენე მოთხრობის შინაარსის დასაწერად?   (ტ. 3, ტ.4)

 

 

სამიზნე ცოდნის (დეკლარატიული, პირობისეული, პროცედურული) კონსტრუირებაზე ორიენტირებული შეკითხვები

ქვეცნებები:

შინაარსი, წერის სტრატეგიები

 

✔ სად ხდება მოქმედება?

✔ რა მოხდა დასაწყისში?

✔ რა მოხდა შემდეგ?

✔ რით დასრულდა ამბავი?

✔ როგორ გადმოეცი სანდროსა და პურის ანგელოზის აზრები და ქმედებები?

✔ რით შეიძლება გააუმჯობესო შენი ნამუშევარი?

✔ როგორ გააფორმებ ილუსტრაციებით ამბავს?

 

აქტივობა 1. იდეების გენერირება

რესურსი: თხრობის რუკა

აქტივობა 2.  თხრობის რუკის გამოყენებით პირველადი  ვარიანტის  დაწერა

მთავარი პერსონაჟები:

 

სხვა პერსონაჟები:

 

მოქმედების დრო და ადგილი:
რა მოხდა დასაწყისში შემდეგ რა მოხდა? რით დასრულდა ამბავი?
„ერთხელ…

 

 

„ამის შემდეგ…

 

„ბოლოს…

 

 

 

მე-4 დღე

 

რესურსი: კრიტერიუმების ბადე

აქტივობა 1. შინაარსის გაუმჯობესება კრიტერიუმების ბადის გამოყენებით

 

კრიტერიუმები

 

კარგია გასაუმჯობესებელია
შინაარსს აქვს სამი ნაწილი: დასაწყისი, შუა ნაწილი, დასასრული  

 

 
 

გამოყენებული მაქვს იშვიათად ხმარებული სიტყვები.

   
მართებულად მაქვს დასმული სასვენი ნიშნები.    
მინიშნებებზე დაყრდნობით გამოკვეთილია პერსონაჟების ფიქრები და ქმედება.    

 

აქტივობა 2. მოთხრობის შინაარსის საბოლოო ვარიანტის შექმნა, გაფორმება.

 

მე-5  და მე-6 დღე

აქტივობა: ნამუშევრების წარდგენა

რესურსი: მსმენელის დღიური

აქტივობა: მოსწავლეები ავსებენ მსმენელის დღიურს

 

  რა მომეწონა? რით იყო საინტერესო, დასამახსოვრებელი? რით ჰგავს, რით განსხვავდება ჩემი ნამუშევრისგან
გამომსვლელი 1.    
გამომსვლელი 2.    

 

დავალების  წარდგენის დროს და შემდეგ დასასმელი მეტაკოგნიტური ხასიათის შეკითხვების ბანკი (საჭიროებისამებრ შეირჩევა)

 • რატომ ფიქრობ, რომ შენ მიერ შექმნილი პროდუქტი ნამდვილად მოთხრობის შინაარსია?
 • აღწერე, როგორ წარიმართა დავალებაზე მუშაობის პროცესი, რა ნაბიჯები გადადგი, რა თანამიმდევრობით;
 • რა დაბრკოლებებს წააწყდი დავალებაზე მუშაობის პროცესში? როგორ გადაჭერი? რატომ ვერ გადაჭერი? როგორ მოიქცევი მომავალში, რომ მსგავსი პრობლემა გადაჭრა; რა გაგიძნელდა, რა გაგიადვილდა? რატომ?
 • შეგისრულებია თუ არა სხვა დროს მსგავსი ფორმის ან შინაარსის დავალება? გამოგიყენებია თუ არა მსგავსი სტრატეგიები?
 • რა ძლიერი და სუსტი მხარეები გაქვს დავალების კრიტერიუმებთან მიმართებით? რამ შეგიწყო წინსვლაში ხელი? რამ შეგაფერხა?
 • შენი თანაკლასელის რომელმა ნაშრომმა მიიპყრო ყველაზე მეტად შენი ყურადღება? რატომ? რით?
 • რას გააკეთებდი განსხვავებულად, ახლა რომ იწყებდე დავალებაზე მუშაობას?
 • როგორ/რა სტრატეგიების გამოყენებით გააუმჯობესებდი მიღწევებს/როგორ მიაღწევ უკეთეს შედეგს?

 

 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დავალების წარდგენის პროცესი, რადგან მასწავლებლის მიერ დასმულ მეტაკოგნიტურ კითხვებზე პასუხის გასაცემად, მოსწავლე აკეთებს რეფლექსიას, ერთხელ კიდევ დაფიქრდება თითოეულ ნაბიჯზე, რა როგორ განახორციელა.

ფაქტობრივად, ყველა განხილული აქტივობა მასწავლებლებისთვის ნაცნობია, მაგრამ სიახლე სწორედ ის გახლავთ, რომ 45 წუთის განმავლობაში რის გაკეთებასაც ცდილობდა თითოეული ჩვენგანი, მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად, „ახალი სკოლის მოდელის“ მეთოდური რეკომენდაციების გათვალისწინებით, სიღრმისეული სწავლების პრინციპზე დაყრდნობით, დავალების შესრულებისთვის საჭირო აქტივობები ნაბიჯ-ნაბიჯ არის გაწერილი 6 დღეზე. ცხადია, დღეების რაოდენობას მასწავლებელი საჭიროებისამებრ განსაზღვრავს. მთავარია, არავინ გვაჩქარებს და წუთებს და წამებს არ ვითვლით, როგორმე მოვასწროთ ყველა აუცილებელი აქტივობის განხორციელება. შესაბამისად, სიღრმისეულად ხდება ტექსტის გაგება-გააზრება, რომელიც მოსწავლეთა მეხსიერებაში ხანგრძლივი დროის განმავლობაში რჩება.

მასწავლებელს გემოვნებისა და შემოქმედებითი უნარების გათვალისწინებით შეუძლია სხვა ტიპის კომპლექსური დავალების შექმნა, სასურველი რესურსებისა და აქტივობების შერჩევა.

ამგვარი მიდგომით ნამდვილად შევძლებთ ყველა მოსწავლის შესაძლებლობის გათვალისწინებას და ბავშვზე ორიენტირებული სწავლების შედეგი აუცილებლად იქნება წარმატება.

 

გამოყენებული ლიტერატურა:

 1. ქართული ენა და ლიტერატურა – გზამკვლევი ანბანის შემდგომი პერიოდიდან IV კლასის ბოლომდე;
 2. ტიპობრივი აქტივობების ბანკი

(შედგენილია მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით).

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“