სივრცული ფიგურები და მცირე ფანტაზია -კლასიკური საშინაო დავალების ალტერნატივა

საშინაო დავალებას, თუ მას „ტრადიციული დავალების“ სახე აქვს, ბავშვისთვის მოსაწყენია, შრომატევადი, უინტერესო. რატომ მივედი ამ დასკვნამდე? მშობლიურ სოფელში დასასვენებლად ჩასულს, მეგობრის შვილმა საზაფხულო საშინაო დავალების შესრულებაში დახმარება მთხოვა. საშუალება მომეცა, პროცესის კულისებში შემეხედა და ეს საქმიანობა ჩემთვისაც კი მოსაწყენი და შრომატევადი აღმოჩნდა. ბავშვებს, რომლებმაც სწავლის პერიოდში კარგად არ აითვისეს მასალა, აუცილებლად დასჭირდებათ უფროსების დახმარება, ხოლო მათთვის, ვინც კარგად სწავლობდა, ასეთი დავალება უსარგებლოა. მასწავლებელმა მოსწავლეთა მზაობის შესაბამისად უნდა მოახდინოს დავალებების დიფერენცირება და დამხმარე მასალებიც მიაწოდოს მათ დამოუკიდებელი სწავლისთვის.

შევეცადე, მეპოვა „კლასიკური საშინაო დავალების“ ალტერნატივა, რომელსაც ბავშვები ხალისით და სიამოვნებით შეასრულებენ იმ კავშირების შენარჩუნებით, რომლებიც ეროვნულ სასწავლო გეგმაშია და სკოლაში ისწავლება. ეს დავალება ზაფხულს უფრო მეტად შეეფერება. მართალია, საგნის ერთ მიმართულებასა და ერთ სამიზნე ცნებას ეხება, მაგრამ ინტეგრირებულია. მისი შესრულების დროს ბავშვები დაამყარებენ კავშირებსა და ასოციაციებს თავიანთ ცოდნასა და გამოცდილებაში.

დავალება სივრცული აზროვნების განვითარებას ისახავს მიზნად. ეს აზროვნება ყოველდღიურად გამოიყენება ჩვენს ცხოვრებაში, სარეკლამო, კომერციულ, ტექნოლოგიურ თუ სამრეწველო სფეროებში. სივრცითი მსჯელობა ინჟინერიის, არქიტექტურული დაგეგმარებისა და დიზაინის მრავალი პრობლემის გადაჭრის საფუძველია და მისი ეფექტური გამოყენება ამ კონცეფციის ცოდნას და გაცნობიერებას მოითხოვს. დავალების შესრულებისას მოსწავლეებს შეეძლებათ გაეცნონ სხვადასხვა სახის მასალებს, დინამიკურ ვირტუალურ სიმულაციებსა და რესურსებს, რომლებიც დაეხმარება მათ სივრცული ცნებების გააზრებაში და ფორმებისა და საგნების სივრცეში გადატანაში.

სივრცული აზროვნებისა და მსჯელობის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია „ობიექტის მშენებლობისა და დაშლისათვის“ სხვადასხვა სახის მანიპულატივების გამოყენება, რაც საშუალებას აძლევს მოსწავლეებს, უკეთ დაინახონ ფორმებისა და საგნების თვისებები.

მიღებული სასწავლო უნარები და შემოქმედებითი მიდგომები მნიშვნელოვანია შემდგომში ცხოვრებისეული სიტუაციების გადაჭრის სტრატეგიის შემუშავებისთვის. ბავშვებს საშუალება ეძლევათ, უპასუხონ მათ მიერ ხშირად დასმულ კითხვებს (სად გამოვიყენებ, რაში მჭირდება?). გარდა ამისა, მოსწავლეთა ინტერესის სფეროების უკეთ გაცნობის საშუალებაც მომეცემა.

 

დაწყებითი საფეხური (IV, V, VI კლასები)

საგანი: მათემატიკა

მიმართულება: გეომეტრია და სივრცის აღქმა

სამიზნე ცნება: გეომეტრიული ობიექტები. ორიენტირება სივრცეში

მკვიდრი წარმოდგენები:

 • ჩვენ გარშემო და გარემომცველ ბუნებაში არსებულ უამრავ საგანს გეომეტრიული ფიგურების ფორმა აქვს.
 • გეომეტრიული ფიგურები ერთმანეთისგან განირჩევიან თვისებრივი და რაოდენობრივი ნიშნებით – ფორმით, ზომით.
 • გეომეტრიული ფიგურების თვისებების ცოდნა გვეხმარება გეომეტრიული ობიექტებისა და მოდელების აგებაში.
 • გეომეტრიული ფიგურებისა და მათი ელემენტების ურთიერთგანლაგების სქემები და მოდელები სივრცეში ორიენტირების საშუალებას იძლევა.

საკვანძო კითხვა: როგორ გამოვიყენოთ გეომეტრიული ფიგურები, შლილები სხვადასხვა საგნისა და მოდელის დასამზადებლად და გასაფორმებლად?

მოსწავლეს შეუძლია:

 • მსჯელობა იმის შესახებ, რომ ჩვენ გარშემო და გარემომცველ ბუნებაში არსებულ უამრავ საგანს გეომეტრიული ფიგურების ფორმა აქვს;
 • რომ გეომეტრიული ფიგურები ერთმანეთისგან გარჩევა ნიშან-თვისებებით;
 • გეომეტრიული ფიგურების თვისებების გამოყენებით გეომეტრიული ობიექტებისა და მოდელების აგება;
 • მსჯელობა იმაზე, გეომეტრიული ფიგურებისა და მათი ურთიერთგანლაგების სქემების, მოდელების საშუალებით როგორ ხდება სივრცეში ორიენტირება.

 

დავალების ბარათი მოსწავლისთვის „მინიატურული ბაღი ჩემი პერსონაჟისთვის“

ყოველდღიურ ცხოვრებაში, შენ გარშემო, ყოველთვის ხედავ რამდენიმე ობიექტს, რომლებსაც სხვადასხვა ფორმა აქვს. მაგალითად, წიგნებს, ბურთს, კონუსური ფორმის ნაყინს, კარადას, სახლს… ამ ობიექტებისთვის საერთოა ის, რომ ყველას აქვს გარკვეული სიგრძე, სიგანე და სიმაღლე. ამრიგად, მათ აქვთ სამი განზომილება, მაშასადამე, წარმოადგენენ სივრცულ ფიგურებს. სამგანზომილებიან სამყაროში შეგიძლია იმოგზაურო მარჯვნივ, მარცხნივ, წინ, უკან, ზევით და ქვევით.

შენი დავალებაა:

გეომეტრიული სივრცული ფიგურების გამოყენებით და ცოტაოდენი ფანტაზიის მოშველიებით შექმენი შემოქმედებითი პროდუქტი „მინიატურული ბაღი ჩემი პერსონაჟისთვის“. პერსონაჟი შეიძლება იყოს რომელიმე ზღაპრის ან ლიტერატურული ნაწარმოების გმირი.

გაალამაზე შენი სახლის კოპწია აივანი, პატარა ბაღი ან ფანჯრის რაფა შენ მიერ შექმნილი „პატარა ზღაპრული სამყაროებით“. როგორ? ძალიან მარტივად! მოიძიე სახლში ძველი, უკვე გამოუსადეგარი, გადასაგდებად გამზადებული ჯამები, პოლიეთილენის კონტეინერები, სათლები, ქოთნები, ხის ყუთები, აირჩიე რომელიმე მათგანი, შეავსე მიწით, დადგი ზედ პატარა სახლები, ზღაპრული კოშკები, ქოხები, ჩიტის ბუდეები და ა.შ. ბოლოს კი გასაფორმებლად მიწაში ჩარგე პატარა ოთახის ყვავილები, სასურველია, სეკულენტები.

რეკომენდაცია:

·       მინიატურული ბაღის იდეისთვის დაიხმარე ქვემო მოცემული ჰიპერბმულები – მათზე ნაჩვენებია უამრავი მინიატურული ბაღის სხვადასხვა დიზაინი: როგორ შევქმნათ მინიატურული ბაღები; ორიგინალური იდეები ზღაპრული ბაღის შესაქმნელად გატეხილი ქოთნებით.

·       ჯერ გაიხსენე სივრცული ფიგურები და მათი შლილები. კუბი, მართკუთხა პარალელეპიპედი, სამკუთხა პრიზმა, პირამიდა, ცილინდრი, კონუსი, სფერო და ა. შ. სივრცული ფიგურების დამზადებაში დაგეხმარება შემდეგი მასალები:

გეომეტრიული სივრცული ფიგურებივიდეოგაკვეთილი;       ციფრული რესურსი.

აქ მოცემულ სიმულაციებში ნაჩვენებია, როგორ შეიძლება დაიკეცოს შლილები ისე, რომ სივრცული გეომეტრიული ფიგურები მივიღოთ: შეისწავლეთ კუბის სხვადასხვა შლილები, მართკუთხა პარალელეპიპედის შლილი, პირამიდის შლილები, ცილინდრის შლილი, კონუსის შლილი

მინიატურული ბაღის შექმნისას გაითვალისწინე:

·       ბაღი უნდა იყოს ცოცხალი მცენარეებით გაშენებული;

·       მიწისთვის უნდა აიღო ძველი, გამოუსადეგარი ჭურჭელი, რომელსაც გაალამაზებ (შეღებავ, ფორმას მისცემ…) და ახალ სიცოცხლეს შესძენ;

·       მიწის ზედაპირზე უნდა იდგეს შენ მიერ დამზადებული ორი სივრცული ობიექტი მაინც (სახლი, ქოხი, სასახლე, კოშკი, ჩიტის ბუდე, შინაური ცხოველების სადგომი…), რომელთა დამზადებისას გამოიყენებ შენთვის ნაცნობ სივრცულ გეომეტრიულ ფიგურებს;

·       ბაღი უნდა იყოს ზღაპრის ან ლიტერატურული პერსონაჟისა (მაგალითად კონკიასი).

პრეზენტაციისას წარმოაჩინე:

·       ზღაპრის, მოთხრობის ან წიგნის რომელი პერსონაჟი აირჩიე;

·       მინიატურული ბაღისთვის რა ჭურჭელი გამოიყენე, როგორ გადააკეთე/გაალამაზე და მოამზადე მიწის ჩასაყრელად; იმსჯელე, რითაა კარგი ძველი, გამოუსადეგარი ნივთებისთვის ახალი სიცოცხლის მინიჭება;

·       როგორ დაამზადე სივრცული გეომეტრიული ფიგურები მათი შლილების მიხედვით;

·       როგორ გააკეთე 3D ფიგურების შლილები;

·       გეომეტრიული ფიგურებისგან როგორ შექმენი მინიატურული ბაღისთვის საჭირო ობიექტები.

ყველა ეს საფეხური დაასურათე და წარმოადგინე რომელიმე საპრეზენტაციო ფაილით.

პრეზენტაციის შემდეგ ისაუბრე:

·       რა იყო ყველაზე რთული დავალების შესრულებისას?

·       რას შეცვლიდი, დავალებას თავიდან რომ ასრულებდე?

 

ბედნიერ ზაფხულს გისურვებ. იმედი მაქვს, ეს დავალება შენთვის სახალისო და საინტერესო აღმოჩნდება.

 

მოსწავლეთა მიერ შესრულებულ დავალებებს დიდი ინტერესით ველოდები. ნამუშევრებს განვათავსებ აქ .

 

გამოყენებული ლიტერატურა:

 1. ეროვნული სასწავლო გეგმა

http://ncp.ge/ge/curriculum?subject=36&subchild=198

 1. ქეთი ცერცვაძე. მათემატიკის გზამკვლევი კურიკულუმის შედგენისთვის. დამხმარე რესურსი მასწავლებლებისთვის (მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით)

https://clck.ru/SkNrc

 1. https://www.allassignmenthelp.com/blog/summer-homework/
 2. https://study.com/blog/why-is-summer-reading-so-important-for-kids-success.html
 3. https://lebonbinome.fr/devoirs-de-vacances

კომენტარები

comments