შემაჯამებელი სამუშაო,თუ მობილური ტელეფონით თამაში?

,,…დღედაღამ ლეპტოპს და ტელეფონს მისჩერებია, აღარ ვიცი, რა ვიღონო, უამრავ დროს კარგავს უაზრო თამაშში’’…

 

ციფრული სკოლის კონცეფცია, განათლების რეფორმის ფარგლებში „ახალი სკოლის მოდელის’’ ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა, რომელიც სასწავლო პროცესში ინოვაციებისა და ციფრული ტექნოლოგიების ფართოდ დანერგვასა და გამოყენებას გულისხმობს.

21-ე საუკუნის მოსწავლეები სრულიად განსხვავებულ უნარებს ფლობენ. მათ სურთ, აღმოჩენები გააკეთონ, მოსწონთ ტექნოლოგიები და ინოვაციები.  შესაბამისად, ისინი დიდ დროს ატარებენ კომპიუტერულ მოწყობილობებთან და მობილურ ტელეფონებთან, რაც ერთგვარ საფრთხეს უქმნის მოზარდების ჯანმრთელობას.

ამონარიდი შეშფოთებული მშობლების საუბრებიდან: „დღედაღამ ლეპტოპს და ტელეფონს მისჩერებია, აღარ ვიცი, რა ვიღონო, უამრავ დროს კარგავს უაზრო თამაშში’’…

დამეთანხმებით, რომ უმნიშვნელოვანესია მასწავლებლის როლი  მოსწავლეების მიერ საგანმანათლებლო სივრცეში არსებული ელექტრონული  პროგრამების მიზნობრივად გამოყენებისა და ამავდროულად რესურსების დამოუკიდებლად შექმნის საქმეში.

 

 • შემაჯამებელი სამუშაო არ გვექნება?

მეოთხეკლასელ მოსწავლეებთან ზეპირი შემაჯამებელი სამუშაო მქონდა დაგეგმილი. შესვენებაზე ვთხოვე,  წიგნებთან და რვეულებთან ერთად მობილური ტელეფონებით ,,შეიარაღებულიყვნენ’’ და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ოთახში განთავსებულიყვნენ.

ზარი დაირეკა.  ვაკვირდებოდი ბავშვების სახეებს და ვატყობდი, რომ თითოეულ მათგანს ინტერესი ჰკლავდა, რას ვაპირებდი. მე კი შეგნებულად ვაყოვნებდი მთავარ სათქმელზე გადასვლას და საორგანიზაციო საკითხებს ვაგვარებდი.

ორიოდე წუთის შემდეგ, ერთმა მოსწავლემ, სახეზე ეშმაკური ღიმილი რომ დასთამაშებდა,  მორიდებით მკითხა:

,,- ლელა მასწავლებელო, გაკვეთილის მიზნებს გაგვაცნობთ? ‘’

მეორემ უპასუხა:

,,- რად უნდა მასწავლებელს ამის შეხსენება? ‘’

მესამემ: ,,შემაჯამებელი სამუშაო არ გვექნება?’’

მეც ეს მინდოდა და ასე დაიწყო გამოწვევის ფაზა. ორიგინალური ვარაუდების გამოთქმისა და არგუმენტებით დასაბუთების შემდეგ „დამარწმუნეს’’, რომ შემაჯამებელი ტესტის შესრულებას მობილური ტელეფონით თამაში ერჩივნათ, მეც დავთანხმდი და გაკვეთილის ბოლოს აღმოაჩინეს, როგორ ,,შემოეთამაშათ’’ შემაჯამებელი ტესტი.

 

როგორ შევქმნათ თამაში-ტესტი?

მსურს, გაგიზიაროთ გამოცდილება, როგორ შეიძლება  სწავლების პროცესი  სახალისო გავხადოთ მობილური ტელეფონისა  და ტექნოლოგიების ერთ-ერთი უახლესი, ეფექტური ინსტრუმენტის, Kahoot-ის გამოყენებით.

 

 1. საძიებო ველში გავხსნათ ბმული https://kahoot.com/ ;
 2. ვებგვერდის მარცხენა კუთხეში დავაჭიროთ ღილაკს sign up for free;
 3. ავირჩიოთ ნარინჯისფერი მართკუთხედი As a teacher;
 4. შევავსოთ ველები (სურვილისამებრ შეგვიძლია ავირჩიოთ Google ან Microsoft-ის ანგარიში/ მეილი) და დავაჭიროთ ღილაკს Join Kahoot;
 5. მარცხენა კუთხეში ვაჭერთ ღილაკზე Continue for free;
 6. შემდეგ მარჯვენა კუთხეში – Create;
 7. Quiz Create new;
 8. ვავსებთ აუცილებელ ველებს: სათაური, მოკლე აღწერა, ენა, სკოლა  და ზედა მარჯვენა კუთხეში ვირჩევთ  Ok, go.

 1. შეგიძლიათ თემის შესაბამისი ფოტო ჩასვათ (სურვილისამებრ) ან გადახვიდეთ შემდეგ გვერდზე.
 2. ვაჭერთ ღილაკზე + Add question და ვავსებთ ველებს:

 

 

ვწერთ პირველ კითხვას, ვირჩევთ სასურველი დროის ლიმიტს და ვაჭერთ ღილაკზე Yes. შემდეგ ვწერთ პასუხებს.  აუცილებელია,  დავწეროთ ერთი სწორი პასუხი და მოვნიშნოთ, რომ წრე გამწვანდეს. დანარჩენი სამი იქნება არასწორი.  როცა ყველა პასუხს ჩავწერთ, ზედა

მარჯვენა კუთხეში ვაჭერთ ღილაკზე next და  გადავდივართ შემდეგ გვერდზე.

(შენიშვნა:  დრო მასწავლებელმა უნდა განსაზღვროს კითხვის სირთულისა და მოსწავლეთა ასაკის გათვალისწინებით);

 1. მომდევნო კითხვის ჩასაწერად კვლავ ვაჭერთ ღილაკზე + Add question. შეგვიძლია სასურველი რაოდენობის კითხვების შედგენა.  დასრულების შემდეგ, მარჯვენა კუთხეში ვაჭერთ ღილაკზე save;
 2. საფინალო ქმედება: ეკრანზე ჩნდება გამოსახულება, Saved and Published! ამ ღილაკების დახმარებით შეგიძლიათ: 1. რედაქტირება გაუკეთოთ თამაშს; 2.გადაიყვანოთ წინასწარი დათვალიერების რეჟიმში; 3.ითამაშოთ და 4. გააზიაროთ. დასასრულ, ვაჭერთ ზედა მარჯვენა კუთხეში ღილაკზე I’m done, თამაში-ტესტი შექმნილია.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • როგორ ვათამაშოთ მოსწავლეები?

 

 1. მობილურ ტელეფონში Google chrome-დან გადმოვაწერინოთ აპლიკაცია it;
 2. პროექტორი შევუერთოთ ლეპტოპს, ან კომპიუტერს,  ჩვენ მიერ შექმნილი თამაში-ტესტი მოვძებნოთ ,,ფანჯარაში’’ My Kahoots  და დავაჭიროთ ღილაკს Play;
 3. ავირჩიოთ ღილაკი Classic;
 4. ეკრანზე გამოჩნდება თამაშის PIN კოდი, რომელსაც მოსწავლეები შეიყვანენ ტელეფონებში;

 

 

 1. შემდეგ უნდა შეავსონ  ე.წ. nickname-ს ველი (სახელი) და go
 2. მასწავლებელი ხელს აჭერს ღილაკზე Start და თამაში იწყება.
 3. შეკითხვა ჩანს დიდ ეკრანზე, ხოლო მოსწავლეები ტელეფონში  სწორ პასუხს შესაბამისი ფერის ფიგურაზე ხელის დაჭერით აფიქსირებენ.

 

 

 

 1. ტესტის დასრულების შემდეგ ეკრანზე გამოჩნდება ყველა მოსწავლის შედეგი და მათ მიერ მოპოვებული ქულების რაოდენობა;
 2. თამაშს აქვს მონაცემების შენახვის ფუნქცია, რომელიც განთავსებულია ეკრანის მარჯვენა ზოლში: Save Results.

მობილური ტელეფონისა და  Kahoot-ის გამოყენება სასწავლო პროცესს ბევრად სახალისოსა და საინტერესოს ხდის, ხელს უწყობს  მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლებას და, რაც მთავარია, დროის მცირე მონაკვეთში შესაძლებელია თითოეული მოსწავლის ცოდნის დონის შემოწმება.

ამავდროულად, ინსტრუქციის დასწავლის შემდეგ, მოსწავლეები თვითონ გამოთქვამენ სურვილს და  სხვადასხვა საგნისთვის ქმნიან მსგავსი ტიპის თამაშებს.

პროგრამა kahoot უნივერსალურია. მისი გამოყენება შესაძლებელია,  როგორც ზოგადსაგანმანთლებლო სწავლების ყველა საფეხურზე,  ასევე უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების სტუდენტებთან.

იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მოსწავლე არ ესწრება მეცადინეობას, შეგვიძლია Skype for business-ის დახმარებით დავუკავშირდეთ და რამდენიმე წუთის განმავლობაში დისტანციურად განვახორციელოთ შემაჯამებელი სამუშაო და უკუკავშირი.

 

შენიშვნა: მნიშვნელოვანია, თამაშის შექმნის დროს არ დაგვავიწყდეს კიბერუსაფრთხოების ნორმების დაცვა.

 

გამოყენებული ლიტერატურა:

ეროვნული სასწავლო გეგმა

https://kahoot.com/welcomeback/

https://kahoot.uservoice.com/knowledgebase/articles/949450-how-do-i-host-a-live-kahoot-in-a-group-setting

კომენტარები

comments