პრობლემური დავალებების გამოყენების ვარიანტები ისტორიის გაკვეთილზე

პრობლემური დავალებების გამოყენება საგანმანათლებლო სივრცეში დიდი ხანია აღიარებული მეთოდია. ამგვარი დავალებები მიმართულია მოსწავლის მიერ პრობლემის დამოუკიდებლად გადაწყვეტის უნარის განვითარებისკენ, კრიტიკული

მეტის წაკითხვა

სივრცითი წარმოდგენების ფორმირების ზოგიერთი მეთოდი

ისტორიულ ფაქტებთან ნაცნობობა, ცალკეული თუ გლობალური მნიშვნელობის მოვლენების გააზრება უპირველესად დაკავშირებულია  სივრცესა და დროში ლოკალიზაციასთან. ეს ერთ-ერთი უმთავრესი პირობაა მოსწავლეთა

მეტის წაკითხვა

სასწავლო სტრატეგიების გამოყენება ისტორიის გაკვეთილზე (მეორე ნაწილი)

საოცარი, საინტერესო და პრობლემური   აქტივობა, რომელიც  სსპ (საოცარი, საინტერესო, პრობლემური) სტრატეგიას ეფუძნება, მოსწავლეებისთვის ტექსტის, გამოსახულებისა და ვიდეოფილმის ანალიზის სწრაფი

მეტის წაკითხვა

მსოფლიოს ქვის მატიანეები – თანამედროვეობაში შემონახული წარსული   I ნაწილი

აღმოსავლური არქიტექტურული სტილის ისტორია   ისტორიის შესწავლაში ძალიან დიდია კულტურულ-ისტორიული მასალის როლი. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სწავლების საბაზო და საშუალო საფეხურებზე,

მეტის წაკითხვა

სივრცობრივი ისტორიული აზროვნების განვითარების სავარჯიშოები მენტალური რუკების გამოყენებით

სასკოლო პრაქტიკული საქმიანობის დროს ხშირად გვესმის ასეთი ფრაზები: „მდინარე მტკვარი გაივლის თითქმის მთელ საქართველოს და ერთვის კასპიის ზღვას აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე“;

მეტის წაკითხვა

სასწავლო სტრატეგიების გამოყენება ისტორიის სწავლებაში

აისბერგი ყოველ ისტორიულ მოვლენას თავისი მიზეზი აქვს, ხშირად – არაერთიც. ეს მიზეზები ყოველთვის არ დევს ზედაპირზე და მოსწავლეებისთვის ადვილი შესამჩნევი

მეტის წაკითხვა

ერთი გაკვეთილის გეგმა

გაკვეთილის თემა-მარტყოფის ომი – გიორგი სააკაძე (ეს გაკვეთილი რამდენიმე საათზეა გათვლილი. მასწავლებელს შეუძლია სურვილისამებრ შეამციროს იგი. მოსწავლე აანალიზებს და აფასებს

მეტის წაკითხვა

„წინასწარმეტყველება“ ისტორიის გაკვეთილზე

პედაგოგიკის მეცნიერებაში აღიარებულია, რომ სწავლა/სწავლების პროცესში  მოსწავლეთა კრიტიკული აზროვნების განვითარება ძალზე მნიშნელოვანია, რადგან ის მოიცავს ისეთ ოპერაციებს, როგორიცაა: ცნობისმოყვარეობის გამოვლენა,

მეტის წაკითხვა

მედიაწიგნიერება ისტორიის გაკვეთილზე

სასკოლო  განათლებაში  მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მედიაწიგნიერების კომპეტენციის განვითარება, რომელიც ხელს უწყობს თანამედროვე მსოფლიოში დამკვიდრებული უნარების დაუფლებას.  ეს უნარები ეხმარები მოსწავლეს  

მეტის წაკითხვა

ეროვნული  სასწავლო  გეგმის  მთავარი  მეთოდური ორიენტირები ისტორიის სწავლებაში

მასწავლებლის მთავარი სამოქმედო პროგრამა  ეროვნული სასწავლო გეგმაა, რომელიც   პიროვნების განვითარებაზე ორიენტირებულ საგანმანათლებლო კონცეფციაზეა დაფუძნებული.   შესაბამისად,  ეროვნული სასწავლო გეგმის ძირითადი  მეთოდიკური

მეტის წაკითხვა