პარასკევი, დეკემბერი 1, 2023
1 დეკემბერი, პარასკევი, 2023

პრაქტიკული რჩევები ინგლისური ენის მასწავლებელთათვის


ბრიტანეთის საბჭოს მიერ შემოთავაზებული რესურსების მიხედვით მოამზადა ნონა პოპიაშვილმა 


მასწავლებლების უმრავლესობა აღიარებს, რომ გაკვეთილის
წინასწარ დაგეგმვა აიოლებს სწავლებას და პედაგოგს საკუთარი თავის რწმენას განუმტკიცებს.

არის თუ არა სახელმძღვანელო “მზაგაკვეთილის გეგმა”?

თითოეული მასწავლებლის შემთხვევა ინდივიდუალურია, თუმცა
ყოველ მათგანს აქვს სილაბუსი და სახელმძღვანელო,
რომელსაც ფეხდაფეხ უნდა მისდიოს. სახელმძღვანელო ნამდვილად წარმოადგენს ზოგად ჩარჩოს
და გვკარნახობს, რა ენობრივი მასალა უნდა დავფაროთ, თუმცა ის ყოველთვის არ იძლევა საშუალებას,
ოთხივე უნარ-ჩვევა თანაბარი სიძლიერით განვივითაროთ. გაკვეთილის სწორად დაგეგმვა დაგვეხმარება,
შევთავაზოთ მოსწავლეებს ის სავარჯიშოები თუ აქტივობები, რაც მათ კომუნიკაციურ უნარ-ჩვევებს განუვითარებს.

რა კომპონენტები უნდა ჩავრთოთ გაკვეთილის გეგმაში?

სხვადასხვა მასწავლებელი სხვადასხვანაირად წერს გაკვეთილის
გეგმას, მაგრამ არის რამდენიმე მომენტი, რომლებსაც ამ პროცესში გვერდს ვერ ავუვლით:

მიზნები: მკაფიოდ უნდა განვსაზღვროთ, რის მიღწევა გვსურს გაკვეთილის
ბოლოსთვის.

მაგ., გაკვეთილის ბოლოსთვის მოსწავლეები შეძლებენ, ითხოვონ
ნებართვა სამი სხვადასხვა ფორმით: Can I … ? Could I … ? May I … ?

რესურსები: ჩვენ გვაქვს სახელმძღვანელო, მაგრამ კიდევ რა რესურსებია
ჩვენს ხელთ, რომელთა მეშვეობითაც მოსწავლეები უფრო მეტად დაინტერესდებიან საგაკვეთილო
პროცესით? გახსოვდეთ, “რესურსი” შესაძლოა იყოს მრავალი სხვადასხვა რამ: თქვენ
თვითონ, თქვენი მოსწავლეები, მათი სამყარო, თქვენი მოთხრობები (story-telling), დიაგრამები,
სურათები დაფაზე…

ეტაპები: და მაინც, როგორ მოვახერხოთ ოთხივე უნარ-ჩვევის განვითარება
ერთ გაკვეთილზე?

აუცილებლად მოიფიქრეთ და გამოიყენეთ warmer (მოთელვა/გამოწვევა) – ეს აქტივობა
გაახალისებს და უფრო მეტ მოტივაციას შესძენს მოსწავლეებს. იმავდროულად ზეპირმეტყველების
გააქტიურებაშიც დაგეხმარებათ. იფიქრეთ ახალი ლექსიკის სწავლებაზე, არ დაგავიწყდეთ,
მოსწავლეებს მისცეთ განსაზღვრული დრო სხვადასხვა სავარჯიშოს შესასრულებლად, შემდეგ
– ნასწავლის გამეორება და ბოლოს – საშინაო დავალება.

ინტერაქცია: დააბალანსეთ თქვენი სალაპარაკო და მოსწავლეების წყვილებად და ჯგუფებად მუშაობის დრო. არ დაივიწყოთ, რომ კლასში მოსწავლეები ხშირად სხვადასხვა
დონისანი არიან. კარგად მოიფიქრეთ, როგორი აქტივობები შეურჩიოთ მოწინავეებს და, პირიქით,
როგორ დაეხმაროთ შედარებით სუსტებს.

ყველაზე მნიშვნელოვანია, გახსოვდეთ, რას სწავლობენ მოსწავლეები და მუდმივად შეინარჩუნოთ
მათი ინტერესი.

აი, გაკვეთილის გეგმის როგორი მოდელი შემოგვთავაზა ერთ-ერთმა
მასწავლებელმა:

დრო(წუთები)

ეტაპი

აქტივობა

ინტერაქციის
მოდელი

5

warmer

წინა გაკვეთილზე ნასწავლი
ლექსიკის გამეორება, თამაში “ზურგით დაფისკენ”

მასწავლებელი – მთელი
კლასი

მოსწავლე – მოსწავლე
– მოსწავლე

5-10

თემის წარდგენა

მოსწავლეები ჯგუფურად
მუშაობენ,
რათა უპასუხონ შეკითხვებს
1-5 გვ. 56

ჯგუფური მუშაობა

25-30

საკითხავი დავალება

მოსწავლეები კითხულობენ
სტატიას, გვ. 57-58

მოსწავლეები მუშაობენ
ინდივიდუალურად

საკლასო აქტივობა
“ზურგით დაფასთან”

warmerგაკვეთილის საწყის
ეტაპზე ჩინებული
საშუალებაა, მოვამზადოთ მოსწავლეები გაკვეთილისთვის, უფრო მეტად მოვახდინოთ მათი ფოკუსირება.

როგორ მოვახერხოთ მოსწავლეების მობილიზება და გავამეორებინოთ
წინა გაკვეთილზე ნასწავლი სიტყვები?

მოსწავლეები მუშაობენ ორ ან სამ ჯგუფად. თითოეული ჯგუფიდან
თითო მოხალისე ზურგით დაფისკენ დგება ან ჯდება.

მასწავლებელი დაფაზე წერს სიტყვას, ჯგუფის წევრები კი
ცდილობენ, აუხსნან ეს სიტყვა მოხალისეს მათი ჯგუფიდან, სანამ ის არ გამოიცნობს და ქულას
არ მოუტანს გუნდს.

მოხალისე იცვლება და მთელი პროცესი თავიდან მეორდება.

ასე ამოიცნობენ 6 ან 7 სიტყვას.

შეგიძლიათ აირჩიოთ თამაშის ორი ვარიანტი – ან შედარებით
ხმაურიანი, რომლის დროსაც მოსწავლეები წამოიყვირებენ მინიშნებებს, ან უფრო მეტად კონტროლირებადი,
სადაც ისინი მორიგეობით ილაპარაკებენ.


 

ცნებების განმარტება:

კომუნიკაციური უნარ-ჩვევების განვითარებაარის ენის გამოყენება იმგვარად, რომ ხდება ინტერაქცია და ინფორმაციის გაცვლა. მაგალითად,
კითხვა-პასუხი ოჯახის შესახებ და სხვა.

ჯგუფური მუშაობა – ინტერაქციის მოდელი: კლასი იყოფა პატარა ჯგუფებად, რომლის
შიგნითაც მოსწავლეები მუშაობენ რაიმე აქტივობაზე. მაგ., დისკუსია თემაზე “ჩემი
საყვარელი სპორტის სახეობა”

წყვილებს შორის მუშაობა
ორი მოსწავლე მუშაობს ერთად. მაგ., წაკითხული ტექსტის
შემდეგ კითხვებზე პასუხის გაცემა.

სილაბუსი – იმ ენობრივი
ერთეულების ერთობლიობა, რაც უნდა ვასწავლოთ მოსწავლეებს კურსის განმავლობში.

Warmer (მოთელვა/გამოწვევა) – ხანმოკლე, ცოცხალი აქტივობა გაკვეთილის დასაწყისში, რომლის დროსაც ხდება მოსწავლეთა ყურადღების მობილიზება.
ამ აქტივობის მეშვეობით შეიძლება გავამეორებინოთ მოსწავლეებს წინა გაკვეთილზე ნასწავლი
მასალა.


 

გაკვეთილის გეგმაზე მუშაობისას არ დაგავიწყდეთ:

. რის სწავლება გსურთ;

. რა სავარჯიშოები გამოდგება ამ კონკრეტული
ამოცანის შესასრულებლად;

. ნასწავლის გამეორება;

. საშინაოდავალება.


 

გახსოვდეთ, რომ:

.
კომუნიკაციური აქტივობები ყველაზე მნიშვნელოვანია, ენის სწავლა – ეს კომუნიკაციის სწავლაა.

.აუცილებლად გაუზიარეთ გაკვეთილის გეგმა კოლეგებს და მათთან ერთად
განიხილეთ, მიგიყვანთ თუ არა თქვენ მიერ შემუშავებული გეგმა დასახულ მიზნამდე.

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი