სამშაბათი, სექტემბერი 26, 2023
26 სექტემბერი, სამშაბათი, 2023

n -განზომილებიანი კუბის წინაღობის გამოთვლა კოორდინატთა ხერხით

 

ნაწილი 2. ოთხ და…n  -განზომილებიანი სიმეტრიული კუბის წინაღობის გამოთვლა კოორდინატული ხერხით.

 1. ოთხგანზომილებიანი კუბის მიღება, წარმოსახვა.

ა) წრფეზე მდებარე მონაკვეთს ვუწოდოთ ერთგანზომილებიანი კუბი.

როგორ მივიღოთ ერთგანზომილებიანი კუბი (მონაკვეთი)? ამისათვის საჭიროა წრფეზე მდებარე ნებისმიერი A წერტილი პარალელური გადაადგილებით, იმავე წრფეზე ავსახოთ a-მანძილზე. მიღებული AA1- მონაკვეთი იქნება ერთგანზომილებიანი კუბი – მონაკვეთი (ნახ.1)

გამოყენებული ლიტერატურა:

 

 1. ფიზიკა X სხვადასხვა ავტორთა აკრედიტებული სახელმძღვანელოები.
 2. ფიზიკის ამოცანების მოქმედი და ადრეული ამოცანათა კრებულები.
 3. მასალები ინტერნეტსივრციდან.
 4. ზურაბ ბართაია – პერკინსის, უზნაძის, ბლუმის თეორიები და აზროვნების განვითარება ფიზიკის გაკვეთილზე, 21 იანვარი 2021 წ.
  https://mastsavlebeli.ge/?p=28344
 5. ზურაბ ბართაია – რატომ უნდა ვიცოდეთ ფიზიკა? 10 მაისი, 2021 წ.

https://mastsavlebeli.ge/?p=29415

 1. ზურაბ ბართაია – რატომ უნდა ვიცოდეთ ფიზიკა? ( მე-2 ნაწილი), 13 იანვარი. 2022 წ.

https://mastsavlebeli.ge/?p=31616

 1. ზურაბ ბართაია „ბიჰევიორიზმის კონცეფცია და მისი გამოყენება სწავლებაში“. 5 თებერვალი, 2020 წ.

https://mastsavlebeli.ge/?p=24606

 1. ფიზიკის საერთაშორისო ოლიმპიადები–გამომცემლობა „ინტელექტი“ თბილისი 2015 წ რედაქტორი კ.კუდავა.
 2. გოფმანი გ. „კანონები, ფორმულები, ამოცანები ფიზიკაში“ მოსკოვი 1985 წ. რუსულ ენაზე.
 3. გოლდფარბი. გ. „ამოცანებისა და სავარჯიშოების კრებული ფიზიკაში“ მოსკოვი 1987წ რუსულ ენაზე
 4. ჟურნალი „კვანტი“ 1986წ N 1, 5, 6, 7, 8. 1987წ N 2, 3.
 5. ზურაბ ბართაია „n ..განზომილებიანი კუბის წინაღობის გამოთვლა კოორდინატული ხერხით“https://mastsavlebeli.ge/?p=35479&fbclid=IwAR3-kuyJ-WRBHNZjtdp214oqOQGdMDG4bU3_c9G59SR1qZ50GXPsbAtqGbw

 

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი