შაბათი, თებერვალი 24, 2024
24 თებერვალი, შაბათი, 2024

USAID საბაზისო განათლების პროგრამა

დამდეგი სასწავლო წლიდან საქართველოს ყველა საჯარო სკოლაში ამოქმედდება ახალი საგანმანათლებლო პროექტი: აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) საბაზისო განათლების ოთხწლიანი პროგრამა, რომლის მიზანიც მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების ხელშეწყობაა. პროგრამა მოიცავს ოთხ მიმართულებას; ესენია: მოსწავლეებში წიგნიერების, მათემატიკური აზროვნების, პრობლემის გადაჭრისა და კრიტიკული აზროვნების უნარების განვითარება. USAID საბაზისო განათლების პროგრამა ეფუძნება თანამედროვე პედაგოგიკას და მოქნილი, დინამიკური ფორმა აქვს. საქართველოში აქამდე განხორციელებული მსგავსი პროექტებისგან მას გამოარჩევს ახლებური დიზაინი, რომელიც შეივსო და უფრო მომცველი გახდა: პროგრამის ფარგლებში პირისპირ და ონლაინ ჩატარებული ტრენინგები, ქოუჩინგის სესიები, პროფესიული განვითარებისთვის საჭირო მრავალფეროვანი რესურსები და აქტივობები მორგებული იქნება საქართველოს როგორც ქართულენოვან, ისე არაქართულენოვან საჯარო სკოლებზე და დაწყებითი საფეხურის ყველა მასწავლებლისა და დირექტორისთვის იქნება ხელმისაწვდომი.

„პროგრამა მასშტაბური და მრავალწახნაგოვანია“, ამბობს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტის მართვის სპეციალისტი მედეა კაკაჩია,  „თუ გაეცნობით პროგრამის მიზნებსა და ამოცანებს, ცხადი გახდება, რომ სხვაგვარად არც შეიძლება იყოს. ზოგადად, პროგრამის მიზანი შეიძლება შემდეგნაირად ჩამოვაყალიბოთ: ესაა ახალი სკოლის მოდელის დანერგვისა და ზოგადად, ქვეყანაში მიმდინარე განათლების რეფორმის მხარდაჭერა მასწავლებელთა და სკოლის ადმინისტრატორთა პროფესიული განვითარების ძლიერი ინსტიტუციების ჩამოყალიბების ხელშეწყობის გზით“.  პროგრამას პარტნიორობას გაუწევს და მის განხორციელებაში წვლილს შეიტანს საქართველოს რვა უნივერსიტეტი და ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია.

 

უნივერსიტეტების შესაძლებლობების გაძლიერება

USAID საბაზისო განათლების პროგრამამ საგრანტო ხელშეკრულებები გააფორმა რვა ქართულ უნივერსიტეტთან, რომლებიც მასწავლებელთა მოსამზადებელ და პროფესიული განვითარების პროგრამებს შექმნის და დაამუშავებს. ამ პროცესში ჩართულ ტრენერებსა და პროფესორ-მასწავლებლებს ქართველი თუ უცხოელი განათლების სპეციალისტები ნაირგვარ ექსპერტულ მხარდაჭერას შესთავაზებენ. პარტნიორ უნივერსიტეტებში მომზადდება ტრენერთა გუნდები, რომლებიც ადამიანური რესურსების ძლიერ ბაზად ჩამოყალიბდება. ეს უნივერსიტეტები სკოლებს ტრენინგებსა და ვებინარებს ჩაუტარებენ, ქოუჩინგს გაუწევენ სკოლის დირექტორებსა და ლიდერ მასწავლებლებს, დაეხმარებიან მათ სკოლის ბაზაზე პროფესიული განვითარების პროცესის ჩამოყალიბებასა და წარმართვაში. „პროგრამაში მონაწილეობა ამაღლებს პარტნიორი ინსტიტუციების ხარისხის სტანდარტს, ასევე, ამ გზით ისინი უფრო  აქტიურად მონაწილეობენ განათლების სისტემის განვითარებაში“, ამბობს USAID საბაზისო განათლების პროგრამის ხელმძღვანელი ნენსი პარკი.

 

ეთნიკური უმცირესობების განათლება

პროგრამის პარტნიორია სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, რომელიც აქტიურ მუშაობას გასწევს, რათა ახალი სკოლის მოდელი დაინერგოს საქართველოს იმ სკოლებში, სადაც სწავლება ეროვნული უმცირესობების ენებზე მიმდინარეობს. კერძოდ, ცენტრი იზრუნებს, რომ სასწავლო ერთეულები და საგანმანათლებლო რესურსები მისაწვდომი იყოს აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე, ჩაატარებს ტრენინგებს იმ მასწავლებლებისა და დირექტორებისთვის, რომელთა მშობლიური ენა არ არის ქართული. ასევე, ცენტრი იზრუნებს, რომ აზერბაიჯანული და სომხური სკოლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლები დაეუფლონ ეფექტიანი სწავლების თანამედროვე მიდგომებს, რაც მათ მოსწავლეებს უეჭველად გაუუმჯობესებს აკადემიურ მოსწრებას. ცენტრის ტრენერების დახმარებით 1200-ზე მეტი მასწავლებელი ჩაერთვება პროფესიული განვითარების სხვადასხვა აქტივობაში და ისარგებლებს მრავალფეროვანი სასწავლო რესურსით.

 

ინკლუზიური განათლება

პროგრამის პარტნიორია არასამთავრობო ორგანიზაცია „ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოება“, რომელიც დაამუშავებს კითხვისა და მათემატიკის აქტივობებს I-VI კლასების სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის ქართულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლები პროგრამის თანამშრომელი სპეციალისტების დახმარებით დაამუშავებენ ახალი სკოლის მოდელის სასწავლო ერთეულებსა და რესურსებს, მოარგებენ მათ მოსწავლეთა სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროებებს, რის შედეგადაც ყველა მოსწავლეს შეეძლება, უფრო სრულფასოვნად ჩაერთოს გაკვეთილებსა და სხვა სასკოლო აქტივობებში.

 

საგანმანათლებლო პორტალი

პორტალზე თავმოყრილი იქნება პროექტის ფარგლებში შექმნილი ყველა საგანმანათლებლო რესურსი ქართულ, აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე. პორტალი ხელმისაწვდომი იქნება ყველასთვის, ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, ონლაინ თუ ოფლაინ ფორმატში, მათ შორის, მობილური აპლიკაციის მეშვეობითაც.

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბიოქიმია და გარემო

მეკობრეების ქალაქი

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი