ორშაბათი, აპრილი 22, 2024
22 აპრილი, ორშაბათი, 2024

სწავლება – კეთებით 

მასწავლებლობის ექვსწლიანი გამოცდილება დამიგროვდა. ჩემი ფორმალური საგაკვეთილო პრაქტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება კეთებით სწავლებაა. ამ მეთოდის უპირატესობაში არაერთხელ დავრწმუნებულვარ. სწორედ დაგეგმვისას იზრდება მოსწავლეთა მოტივაცია და ჩართულობა, ვითარდება მათი თანამშრომლობითი, შემოქმედებითი და კრიტიკული აზროვნება. იმავდროულად, მოსწავლეები ხედავენ უშუალოდ შრომის შედეგს. მეთოდი შესაძლებელს ხდის თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას.

ტრადიციული (ღია და დახურული კითხვებით) ტესტირება მხოლოდ დაგროვილი ცოდნის წარმოჩენის საშუალებას იძლევა. კეთებით სწავლებას როგორც კომპლექსურ შემაჯამებელ სამუშაოს აქტიურად ვიყენებ საბაზო საფეხურზე გეოგრაფიის სწავლებისას, რადგან დავალებები ცოდნასთან ერთად მოსწავლეებს სხვადასხვა უნარ-ჩვევის წარმოჩენის საშუალებას აძლევს.

ჯერ კიდევ მოქმედი გეოგრაფიის საბაზო საფეხურის საგნობრივი სტანდარტისა და სახელმძღვანელოს მიხედვით, მე-8 კლასში კონტინენტების შესწავლა იწყება. მოსწავლეები ეცნობიან მათ ნომენკლატურას, მდებარეობას, რელიეფს, კლიმატს, შიდა წყლებს, საზღვრებს, ბუნებრივ რესურსებს, მოსახლეობას, პოლიტიკურ რუკას… როგორც ხედავთ, ასათვისებელი მასალა საკმაოდ ვრცელი და არცთუ იოლია. მასალის აღქმა-გააზრება უჭირთ ქართული სექტორის იმ მოსწავლეებს, რომლებისთვისაც ქართული ენა მშობლიური არ არის. სამწუხაროდ, სახელმძღვანელოს შექმნისას ამ პრობლემაზე ყურადღებას იშვიათად ამახვილებენ.

ამჯერად მოგიყვებით, როგორ მოვახერხეთ სამი კონტინენტის უფრო კარგად შესწავლა კეთებით.

პროცესი პირობითად სამ ნაწილად დავყავი.

მოსამზადებელი პერიოდში ვიყოფით მცირე სამუშაო ჯგუფებად, შემდეგ მოსწავლეებთან ერთად ვარჩევ კონკრეტულ თემატიკას, ჩამოვწერ საჭირო რესურსებს. მნიშვნელოვანია, მოსწავლეებს მივცეთ იდეების გაზიარების საშუალება. მოსამზადებელი პერიოდის აუცილებელი ელემენტია შეფასების რუბრიკის შედგენა. გირჩევთ, ერთ-ერთ კრიტერიუმად ტექნოლოგიის გამოყენება შესთავაზოთ. თანამედროვე ანდროიდის ტიპის მობილური ტელეფონები აღჭურვილია ვიდეოსამონტაჟო აპლიკაციებით, კლასში კი ყოველთვის მოიძებნება 3-4 მოსწავლე, რომლებიც ამ სფეროთი არიან გატაცებულნი. ერთი კონტინენტი, მაგალითად, აზია, თემატიკის მიხედვით შეიძლება გაუნაწილდეს ორ ჯგუფს. ეს მოსწავლეების რაოდენობასა და შესაძლებლობებზეა  დამოკიდებული.

კეთების პროცესი მოიცავს როგორც საგაკვეთილო, ასევე არასაგაკვეთილო, პერიოდს. მოსწავლეებს ძალიან მოსწონთ ჯგუფებთან ინდივიდუალური შეხვედრების სისტემა. პრეზენტაციისთვის დღემდე ცალ-ცალკე ვხვდები ჯგუფებს. ჯგუფის წევრები მიზიარებენ მიღწევებს, საუბრობენ შემაფერხებელ ფაქტორებზე. გარკვევა იმისა, თუ როგორ გაიგეს დავალება ჯგუფის წევრებმა ან რამდენად მიჰყვებიან ინსტრუქციას, შესაძლებელია საკლასო ოთახში, გაკვეთილის რომელიმე მონაკვეთში.

ერთი მნიშვნელოვანი რამ: მოსწავლეებს უნდა მივცეთ გონივრული ვადა. მათ სხვა საგნებშიც აქვთ შესასრულებელი ბევრი დავალება.

საბოლოოდ, კეთების პროცესში სხვადასხვა რესურსის გამოყენებით, ჯგუფები ამზადებენ მაკეტებს, წერენ ვიდეოებს და ემზადებიან პრეზენტაციისთვის.

პრეზენტაციის დროს ჯგუფები წარმოადგენენ საკუთარ ნამუშევრებს. შეფასების რუბრიკებს ვაძლევ სხვა ჯგუფებსაც. იმავე რუბრიკით ვხელმძღვანელობ თავად. პრეზენტაციის ბოლოს ერთად ვახდენთ შეფასებას. შედეგებს ერთმანეთს ვადარებთ.

როგორც ზემოთ აღვნიშნე, მოსწავლეებმა იმუშავეს სამი კონტინენტის: ევროპის, აზიისა და ჩრდილოეთ ამერიკის, – ირგვლივ. მათ პრეზენტაციებში წარმოდგენილი იყო ინფორმაცია კონტინენტების ქვეყნების, რელიეფის, მდინარეებისა და გეოგრაფიული მდებარეობის შესახებ.

 

კეთებით სწავლის დროს მოსწავლეებს ეძლევათ შემოქმედებითი უნარის წარმოჩენის შესაძლებლობაც. ორმა ჯგუფმა ორი საინტერესო ვიდეო წარმოადგინა:

ინტერნეტგაზეთი www.mastsavlebeli.ge საქართველოში თითქმის ერთადერთი ინტერნეტგამოცემაა, რომლის საშუალებითაც მასწავლებლები და განათლების სფეროთი დაინტერესებული ადამიანები ერთმანეთს საკუთარ პრაქტიკას ვუზიარებთ. გამიხარდება, თუ ჩემი სტატია იქცევა ერთგვარ ინსპირაციად და მსგავს აქტივობას თქვენც განახორციელებთ. ველი გამოხმაურებას.

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი