ორშაბათი, დეკემბერი 4, 2023
4 დეკემბერი, ორშაბათი, 2023

სემინარებად ქცეული გაკვეთილის გეგმები

საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოება ნორჩ გეოგრაფთა საკვირაო სკოლის ფარგლებში ძალიან საინტერესო შეხვედრებს აწყობს. ერთ-ერთ მორიგ სემინარზე, რომელსაც ჩემი მეგობარი, გეოგრაფიის დოქტორი მაია ბლიაძე ატარებდა, მომივიდა იდეა: მოსწავლეებს სკოლაში მეგობრებისთვის თავად ჩაეტარებინათ ანალოგიური სემინარი. მე-9 კლასელები ნუცა, თამარი და ანანო (გეოგრაფობას რომ აპირებს) ორი კვირის განმავლობაში ამზადებდნენ რესურსებს, ხატავდნენ, ჭრიდნენ, აწებებდნენ. მდგრადი განვითარების მიზნების გაცნობა არც თუ ისე მარტივი იყო, განსაკუთრებით მაშინ, როცა უფროსკლასელებიც ესწრებიან. მინდა გითხრათ, რომ გოგონებმა ძალიან კარგად გაართვეს თავი დაკისრებულ მისიას. ინტერაქტიულ აქტივობებს შეჩვეული მოსწავლეები აქტიურად ჩაერთვნენ აქტივობებში. სემინარის ჩატარებისთვის შეგიძლიათ იხილით სტატია „გარე დაკვირვების მოლოდინში“. მხოლოდ ერთი აქტივობა დავამატეთ: თამაში „მიმი“. მოსწავლეებმა ფერად ფურცლებზე დაწერეს შესაბამისი ტერმინები, ცნებები და ტაბუ სიტყვები. ერთ-ერთი მოსწავლე გამოდის და ცდილობს ტაბუირებული სიტყვების გამოყენების გარეშე ახსნას ცნება ან ტერმინი. შემდეგი მოთამაშე იქნება ის, ვინც გამოიცნობს. ეს მარტივი თამაში მოსწავლეს უვითარებს ანალიზისა და შეფასების უნარებს. უფროსკლასელების შეფასებით სემინარი შედგა.

მე-9 კლასელები

მუშაობის პროცესი

ახლა მეათე კლასელებთან ერთად ვგეგმავ მორიგ სემინარს. თემა საინტერესოა, იდეის წყარო კი ჩემი მეგობრის სტატიებია, რომელთა ინტერნეტგვერდები გაკვეთილის რესურსებშია მითითებული.

თემა ეკონაკვალევია. ჯერ გაკვეთილი ჩავატარეთ, შემდეგ კი სემინარისთვის დავიწყეთ მზადება. ამ თემის განხილვა საბაზო საფეხურის თითქმის ყველა კლასშია შესაძლებელი. ამიტომ გადავწყვიტეთ სემინარზე მოგვეწვია მე-8, მე-9 და მე-11 კლასის მოსწავლეები. გთავაზობთ გაკვეთილის გეგმას, რომლის გამოყენების მიზანიც თქვენთვის მომინდვია.

გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლე შეძლებს მისთვის სასურველი ფორმით („რაფთ“ წერითი დავალება, ნახატი, რეკლამა, პროექტი) დაასაბუთოს, რამდენად მნიშვნელოვანია პიროვნების როლი მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულებაში.

N აქტივობის აღწერა გამოყენებული მეთოდი/მეთოდები კლასის ორგანიზების ფორმა/ფორმები სასწავლო რესურსები დრო (წთ)
1. პედაგოგი მოსწავლეებს აცნობს გაკვეთილის თემასა და მიზანს. საერთო საკლასო კომპიუტერი, სლაიდშოუ.

ამობეჭდილი და სლაიდზე გამოტანილი გაკვეთილის მიზანი, შეფასების სქემები.

1 წთ.
2. აქტივობა N 1. წინარე ცოდნის გააქტიურება

აქტივობის მიზანი: მოსწავლეებმა გაიხსენონ საქართველოს ვალდებულებები გლობალური მიზნების მისაღწევად.

აქტივობის აღწერა: წინარე ცოდნის გააქტიურებისა და მოტივაციის ამაღლების მიზნით პედაგოგი მოსწავლეებს აჩვენებს ანიმაციურ ფილმს: ადამიანის ეკონაკვალევი.

კითხვები ფილმისთვის:

1.       რა საქმე გაგიკეთებიათ გარემოს დაცვის კუთხით?

2.       რა არის მდგრადი განვითარება?

3.       რა არის რეციკლინგი?

4.       რას ნიშნავს ეკოცნობიერება?

ფილმის ჩვენება

https://www.youtube.com/watch?v=VcxQjGPDKHE ადამიანის ეკონაკვალევი

საერთო საკლასო კომპიუტერი, ანიმაციური ფილმი – გაერო-ის მდგრადი განვითარების მიზნები.

აღნიშნული რესურსით ხდება წინარე ცოდნის გააქტიურება და მოტივაციის ამაღლება.

 

5 წთ.
3.  აქტივობა N 2. ტექსტზე და რუკაზე მუშაობა.

მასწავლებელი აძლევს მოსწავლეებს რუკას მსოფლიოს ქვეყნები ეკონაკვალევის მიხედვით და ტექსტს „რა არის ეკონაკვალევი“. აგრეთვე ინტერაქტიულ საიტს, რომლის დახმარებითაც შესაძლებელია ეკონაკვალევის ზომის გამოთვლა https://www.earthday.org/plastic-calculator/

   ეკონაკვალევის გამოსათვლელად საჭიროა აირჩიოთ თქვენი ცხოვრების სტილის შესაბამისი მხოლოდ ერთი მსჯელობა და აღნიშნოთ ის ქულა, რომელიც ამ მსჯელობის  მარჯვნივაა მიწერილი. შემდეგ შეკრებთ ქულებს და ჯამური ქულის მიხედვით დაადგენთ თქვენი

ეკონაკვალვის სიდიდეს.

გეოგრაფიულ საშუალებებზე მუშაობა ჯგუფური და ინდივიდუალური კომპიუტერი, ტექსტი, რუკა, ინტერნეტგვერდი https://www.earthday.org/plastic-calculator/

 

სტატიები: https://mastsavlebeli.ge/?p=19149 https://mastsavlebeli.ge/?p=12541

https://mastsavlebeli.ge/?p=17782   https://mastsavlebeli.ge/?p=16768;  https://mastsavlebeli.ge/?p=1361

10 წთ
4. აქტივობა N 3. როლური თამაში – RAFT მეთოდი

აქტივობის მიზანი: მოსწავლეები აანალიზებენ საზოგადოებისა და საკუთარ როლს მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულებაში; გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას.

აქტივობის აღწერა: მოსწავლეებმა უნდა ჩამოაყალიბონ ეკონაკვალევის  შემცირების პროგრამის  ძირითადი მიზნები:

 მასწავლებელი მოსწავლეებთან ერთად ანაწილებს როლებს, განსაზღვრავს აუდიტორიას, პრეზენტაციის ფორმასა და ძირითად იდეებს.  მათ უნდა შეავსონ RAFT ცხრილი

მოსწავლეები ჩამოთვლიან დაინტერსებულ მხარეებს.

როლური თამაში

RAFT მეთოდი

ჯგუფური სამუშაო ფლიფჩარტის ქაღალდები, მარკერები, ფერადი ფურცლები, მაკრატელი, წებო.

 

 

15 წთ.
5. აქტივობა N 4. პრეზენტაცია

აქტივობის მიზანი: არგუმენტირებული მსჯელობა; ნამუშევრის წარდგენის უნარის განვითარება.

აქტივობის აღწერა: სამუშაოს დასრულების შემდეგ  ჯგუფები წარმოადგენენ შესრულებულ ნამუშევრებს. არგუმენტირებულად ასაბუთებენ საკუთარ პოზიციას.

პარალელურად, შეფასების რუბრიკის დახმარებით ახდენენ ურთიერთშეფასებას.

პრეზენტაცია

 

 

 

ურთიერთშეფასება

ჯგუფური შეფასების რუბრიკა 12 წთ.
6. აქტივობა N 7 შეფასება.

რეფლექსიის ეტაპზე შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვადასხვა აქტივობა.

 

შეფასება ინდივიდუალური ფლიფჩარტზე შესრულებული ნახატი. 2 წთ

 

 

 

გაკვეთილზე შესრულებული ნამუშევრები

 

 

 

 

 

 

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი