ხუთშაბათი, თებერვალი 2, 2023
2 თებერვალი, ხუთშაბათი, 2023

დისტანციური „ლაბორატორიული სამუშაო“ ფიზიკაში –   გამტარის წინაღობა

პანდემიამ მე და ჩემი კოლეგები ახალი გამოწვევების წინაშე დაგვაყენა.

როგორ მივაწოდოთ მოსწავლეებს დისტანციურად ფიზიკის ახალი მასალა?

პანდემიის პირობებში  სასწავლო პროცესის მეტ-ნაკლებად გამართულად მართვისთვის აუცილებელი გახდა მასწავლებლის მხრიდან ახალი მასალის ახსნა პრეზენტაციებისა და  ვირტუალური ლაბორატორიების გამოყენებით. ნებისმიერი გაკვეთილისთვის გონებაში იწერებოდა ახალ-ახალი სცენარი – ახლა ამას გავაკეთებ; ახლა ამ ვიდეოს ვაჩვენებ; ახლა ასე ავუხსნი.  ყოველი გაკვეთილისთვის  წინასწარ ვქმნიდი სასწავლო რესურსს,  ტესტებსა თუ „ლაბორატორიული სამუშაოებს“.

შემოგთავაზებთ ჩემ მიერ შექმნილ ელექტრონულ რესურსს „გამტარის წინაღობა“ გამტარის წინაღობა

 

მოსწავლეებს ახალი მასალა მივაწოდე პრეზენტაციის სახით და ვთხოვე, შეევსოთ სამი განსხვავებული ცხრილი სიმულაციის გამოყენებით ცხრილი სიმულაცია

 1. გავარკვიოთ, როგორ არის წინაღობა დამოკიდებული ნივთიერების გვარობაზე, ანუ კუთრ წინაღობაზე.

ინსტრუქცია:

 1. შევიდეთ https://phet.colorado.edu/en/simulation/resistance-in-a-wire-ში;
 2. ვცვალოთ კუთრი წინაღობა, ავიღოთ სამი ანათვალი;
 3. გამტარის სიგრძე და განივკვეთის ფართობი უცვლელად დავტოვოთ;
 4. შევავსოთ ცხრილი;
 5. შევადაროთ გამოთვლილი წინაღობები ერთმანეთს;
 6. გამოვიტანოთ დასკვნა.

 1. გავარკვიოთ როგორ არის წინაღობა დამოკიდებული გამტარის სიგრძეზე

ინსტრუქცია:

 1. შევიდეთ https://phet.colorado.edu/en/simulation/resistance-in-a-wire-ში;
 2. ვცვალოთ გამტარის სიგრძე, ავიღოთ სამი ანათვალი;
 3. კუთრი წინაღობა და განივკვეთის ფართობი უცვლელად დავტოვოთ;
 4. შევავსოთ ცხრილი;
 5. შევადაროთ გამოთვლილი წინაღობები ერთმანეთს;
 6. გამოვიტანოთ დასკვნა.

 1. გავარკვიოთ როგორ არის წინაღობა დამოკიდებული განივკვეთის ფართობზე.

ინსტრუქცია:

 1. შევიდეთ https://phet.colorado.edu/en/simulation/resistance-in-a-wire-ში;
 2. ვცვალოთ გამტარის განვკვეთის ფართობი, ავიღოთ სამი ანათვალი;
 3. კუთრი წინაღობა და გამტარის სიგრძე უცვლელად დავტოვოთ;
 4. შევავსოთ ცხრილი;
 5. შევადაროთ გამოთვლილი წინაღობები ერთმანეთს;
 6. გამოვიტანოთ დასკვნა.

 

მოსწავლეებს მეორე  ჩართვაზე მოსწავლეებს დავუსვი შეკითხვები:

 1. როგორ გამოვთვალოთ მოცემული ნივთიერების გამტარის წინაღობა?
 2. რა სიდიდეებზე არის დამოკიდებული გამტარის წინაღობა?
 3. რა მეთოდით შეგვიძლია განვსაზღვროთ გამტარის წინაღობა?

ამის შემდეგ მოსწავლეები გავანაწილე ჯგუფებად და მივეცი დამოუკიდებელი სამუშაო.

მოსწავლეებს გადავეცი მოცემული სამუშაოსთვის შესასრულებლად საჭირო

 1. ელექტრული წრედის სქემა

 1. გამტარის განივკვეთისა და წინაღობის გამოსათვლელი ფორმულები

 1. ინსტრუქცია:

 

 • მოცემულია 4 სახის მავთული: ნიკელინი, ნიქრომი, ვოლფრამი, თითბერი. ცხრილიდან მოძებნეთ მათი კუთრი წინაღობები და გამოთვლების შესასრულებლად განკუთვნილ ცხრილში

 

 • დაითვალეთ გამტარის განივკვეთის ფართობი d=0.1 მმ და მიღებული შედეგი შეიტანეთ გამოთვლების შესასრულებლად განკუთვნილი ცხრილში;

 • გამოთვალეთ თითოეული გამტარის წინაღობა და მიღებული შედეგები შეიტანეთ ცხრილში;
 • იმსჯელეთ მიღებულ შედეგებზე და წარმოადგინეთ ანგარიში წერილობით.

დანართი.  გამოთვლების შესასრულებელი  ცხრილი

მოსწავლეებს გავუზიარე ელექტრონული წიგნი „გამტარის წინაღობა“ ელექტრონული წიგნი

და შევთავაზე, წარმოედგინათ ანგარიშები https://read.bookcreator.com-ის დახმარებით.

 

 

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი