პარასკევი, სექტემბერი 30, 2022
30 სექტემბერი, პარასკევი, 2022

ინტეგრირებული გაკვეთილი ფიზიკა/მათემატიკა

„ელექტრული ველის დაძაბულობა, მოქმედებები ვექტორებზე და კოსინუსების თეორემა“
ფიზიკისა და მათემატიკის ინტეგრირებული გაკვეთილი საშუალებას აძლევს მოსწავლეებს დაადგინონ განუყოფელი კავშირი ამ ორ მეცნიერებას შორის და გაიაზრონ, რომ ელემენტარული ფიზიკის საკითხების გაგება  მათემატიკური აპარატის ცოდნას მოითხოვს.
მოგეხსენებათ, ხშირია შემთხვევები, როდესაც ფიზიკის საპროგრამო მასალა წინსწრებაშია მათემატიკის საკითხებთან. ვიმედოვნებ, სამომავლოდ ეს ხარვეზი აღმოიფხვრება. შემოგთავაზებთ ინტეგრირებული გაკვეთილის ფიზიკა-მათემატიკის ჩატარების ჩემეულ ვერსიას. გაკვეთილის თემაა „ელექტრული ველის დაძაბულობა, მოქმედებები ვექტორებზე და კოსინუსების თეორემა.“
გაკვეთილი მოიცავს სამ მნიშვნელოვან თემას: ვექტორების შეკრება, კოსინუსების თეორემა  და ელექროსტატიკის საკითხები, კერძოდ ელექტრული ველის დაძაბულობის გამოთვლა.
ეს გაკვეთილი საშუალებას გვაძლევს მოსწავლემ გაიუმჯობესოს ცონდა მათემატიკაში და დაამტკიცოს, რომ ეს ცოდნა არაა აბსტრაქტული, გაიაზროს  ვექტორების ფიზიკური შინაარსი. გაკვეთილის შემდეგ  მოსწავლეები თავად გამოიტანენ  დასკვნას, რომ ამ ტიპის ამოცანების ამოხსნისას ფიზიკის ცოდნა მათემატიკურ ხაზს მიჰყვება. ასეთი გაკვეთილების ჩატარება ფიზიკის და მათემატიკის მასწავლებლების გუნდური მუშაობის საშუალებას იძლევა და გაცილებით ეფექტურია. მათემატიკის პედაგოგი აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს ისეთი ფიზიკური ამოცანების განხილვაში, რომლის ამოხსნაც ხშირად უჭირთ მოსწავლეებს.

გაკვეთილის მთავარი მიზანია
მოსწავლეებმა შეისწავლონ რამდენიმე წერტილოვანი მუხტით შექმნილი ელექტრული ველის დაძაბულობის გამოთვლა, გაიმეორონ ვექტორების შეკრების წესები, შეისწავლონ კოსინუსების თეორემა, მოახდინონ ფიზიკისა და მათემატიკის  ინტეგრირება, გაიღრმავონ  და სისტემაში მოიყვანონ ცოდნა.

გაკვეთილზე, რომელსაც წარმართავს ორი საგნის (ფიზიკა/მათემატიკის) მასწავლებელი წინარე მასალის გასამეორებელი შეკითხვები შეიძლება ასე ჩამოვაყალიბოთ:

ფიზიკის მასწავლებელი:

 1. რა არის ელექტრული ველის დაძაბულობა?
  2.საითაა მიმართული ელექტრული ველის დაძაბულობის ვექტორი?
  3. დამოკიდებულია თუ არა ელექტრული ველის დაძაბულობის ვექტორი ელექტრულ ძალაზე? მუხტის სიდიდეზე?
  4. როგორ მუხტს ეწოდება წერტილოვანი?
  5. რაზეა დამოკიდებული ელექტრული ველის დაძაბულობა?
  6. როგორ გამოვთვალოთ წერტილოვანი მუხტის მიერ შექმნილი ელექტრული ველის დაძაბულობა?
  7. ჩამოაყალიბეთ ველების სუპერპოზიციის პრინციპი.
  დღეს ჩვენ ვისწავლით რამდენიმე წერტილოვანი მუხტის მიერ შექმნილი ელექტრული ველის დაძაბულობის გამოთვლას, რაშიც დაგვეხმარება მათემატიკის ცოდნა.

  მათემატიკის მასწავლებელი:
  გავიხსენოთ ვექტორები და მათზე მოქმედებები:
  1. რას ეწოდება ვექტორი?
  2.რას ნიშნავს ვექტორები თანამიმართულია? ურთიერთსაპირისპიროა?
  3. რისი ტოლია ჯამი ა) 2 ურთიერთსაწინააღმდეგო ვექტორის ბ) 2 თანამიმართული ვექტორის? გ) ორი ტოლი ურთიერთსაწინააღმდეგოდ მიმართული ვექტორის?
  4. რა შეგვიძლია ვთქვათ ვექტორებზე, თუ

 2. რა შეგვიძლია ვთქვათ ვექტორებზე , თუ


ამ კითხვების ამოწურვის შემდეგ მასწავლებლები მონაცვლეობით სთავაზობენ მოსწავლეებს ამოცანებს ორივე საგნიდან.

 

 

ამოცანების ამოხსნა

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

 ,,არის ერთისა წამისად”

წიგნი საშიში მორევებით  

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი