ციფრული წიგნიერება -ანგელოზის ერთი დღე 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის  სამინისტროს, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის, კომპანია ,,მაიქროსოფტის”, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების ლაბორატორია GeoLab-ის, კომპიუტერულ თამაშებზე მომუშავე ჯგუფ SeeMind-ისადა კომპანია ,,ინტელის” მხარდაჭერით ხორციელდება პროექტი ,,ელექტრონული წიგნები’’.

მისი მიზანია, გააუმჯობესოს სწავლების ხარისხი, საგაკვეთილო პროცესი  გახადოს სახალისო და საინტერესო. სასწავლო მასალა განკუთვნილია დაწყებითი საფეხურის I-III კლასების მოსწავლეთათვის.

პროექტის მენეჯერის, ბ-ნ სანდრო ასათიანისა და მისი გუნდის მიერ შექმნილია ქართული ენისა და მათემატიკის ელექტრონული სახელმძღვანელოები: ,,პეგასი’’, ,,დიდი მოგზაური’’, ,,თამარას წიგნი’’, ,,ანგელოზის ერთი დღე’’, ,,ნაპოლეონი’’, ,,მოპარული ვარსკვლავი’’, ,,რიცხვი 13’’, ,,რიცხვი 20’’, ,,ტესტი’’, ,,ვენის დიაგრამა’’, ,,ციფრები’’, ,,საათები’’, ,,ფული’’ და საგანმანათლებლო თამაშები: Math Balloons, Math Basket, ფაზლი.
როგორ ვისარგებლოთ ელექტრონული სახელმძღვანელოებით?

საძიებო ველში მოვნახოთ ბმული http://learning.geolab.club/.

ვებგვერდზე მოცემულია სახვადასხვა პროგრამისთვის განკუთვნილი ტუტორიალები. ასევ მოცემულია ინტრუქცია – როგორ გავხსნათ ელექტრონული წიგნები და თამაშები.

მინდა, გაგიზიაროთ გამოცდილება, როგორ შეიძლება, ელექტრონული სახელმძღვანელოს დახმარებით, გამორჩეულად საინტერესო და სახალისო გაკვეთილის ჩატარება.

კომპიუტერის სამუშაო მაგიდაზე (desktop) გადმოვწეროთ  წიგნი ,,ანგელოზის ერთი დღე’’. დაარქივებულ ფაილებში მოვძებნოთ ფაილი index.html და გავხსნათ. ეკრანზე ვხედავთ:

 

რუბრიკა ,,უპასუხე’’- მოთხრობის წაკითხვამდე, გაკვეთილის საწყის ფაზაში, შეგვიძლია დავაჭიროთ წითელ ღილაკზე ,,უპასუხე’’ და  შეკითხვების დახმარებით გავააქტიუროთ მოსწავლეთა ცოდნა ანგელოზის საქმიანობის შესახებ, ხოლო ამავე რუბრიკის მეორე გვერდზე მოსწავლეებს წავუკითხოთ საინტერესო ინფორმაცია ანგელოზების სახლებზე.

 

ტექსტში უცხო სიტყვები მუქი ლურჯი ფერით არის გამოყოფილი, მასზე დაჭერის შემდეგ ეკრანზე ჩნდება სიტყვის განმარტება, რაც მეტად საინტერესოს ხდის გაკვეთილს. შეგვიძლია ტექსტის წაკითხვის პროცესში და ბოლოს, მოსწავლეების მიერ მასზე რამდენჯერმე დაჭერით, განვამტკიცოთ ახალი ლექსიკური ერთეულების შესახებ მიღებული ცოდნა და ამავდროულად, დასწავლის პროცესი  უფრო მეტად სახალისო გავხადოთ.

 

რუბრიკა ,,დაწერე’’- წაკითხვის დასრულების შემდეგ, ტექსტის გაგება-გააზრების ფაზაში, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ელექტრონული სახელმძღვანელოს ყვითელი ღილაკი – რუბრიკა ,,დაწერე’’. მოსწავლეებს ვყოფთ ჯგუფებად, ეკრანზე ვაჩვენებთ დავალებას, ვუხსნით, როგორ უნდა შეასრულონ და ვაძლევთ სამუშაო ფურცლებს (იხ. დანართები).

პირველი ჯგუფი წერს თავის მოსაზრებას, ხედავენ თუ არა სიზმრებს ანგელოზები, რა ესიზმრებათ?  მეორე ჯგუფი  ავსებს ანგელოზის ანკეტას: წარმოიდგინე, რომ ანგელოზი ავსებს ანკეტას. როგორ ფიქრობ, რას ჩაწერდა?  მესამე ჯგუფი ხატავს ანგელოზის სახლს.

კომიქსის შექმნა – მესამე ფაზაში, მწვანე ღილაკის – ,,შეავსე’’ –  დახმარებით მოსწავლეებმა უნდა შექმნან კომიქსი: მოცემულ ჩარჩოში თანმიმდევრულად ჩასვან ილუსტრაციები, დააკვირდნენ ნუმერაციას და შეუსაბამონ ტექსტები.

შენიშვნა: შეგვიძლია, აქტივობა განვახორციელოთ მთელი კლასის მონაწილეობით. მასწავლებელი მოსწავლეების კარნახით ავსებს ჩარჩოებს, ან მოსწავლეებმა ინდივიდუალურად უნდა შეასრულონ დავალება პერსონალურ კომპიუტერებთან.

ამგვარად ჩატარებული გაკვეთილი  არის ძალიან სახალისო, ორიენტირებულია თამაშის პრინციპით მოსწავლეთა კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნების, ციფრული წიგნიერების, თანამშრომლობის უნარების განვითარებაზე.

 

სამუშაო ფურცლები:

 

 

 

 

 

 

გამოყენებული ლიტერატურა:

 

ციფრული წიგნიერება – ეროვნული სასწავლო გეგმების პორტალი http://ncp.ge/ge/curriculum/competencies/digital-literacy;

ელექტრონული საგანმანათლებლო რესურსები

http://learning.geolab.club/;

ციფრული წიგნიერების მნიშვნელობა თანამედროვე ეპოქაში

http://mastsavlebeli.ge/?p=11412.

 

 

 

კომენტარები

comments