სემიოტიკური კომპეტენციის განვითარება გეოგრაფიის გაკვეთილზე

ახალი სქემის ფარგლებში მასწავლებელს სამოდელო გაკვეთილების დაგეგმვა და ჩატარება ევალება, რომელთა შორის არის გაკვეთილები, რომლებიც გამჭოლი კომპეტენციების განვითარებასა და გამომუშავებას უწყობს ხელს. გეოგრაფიის გაკვეთილზე ხშირად ხდება თითოეულ მათგანზე მუშაობა. პირველობას მაინც სემიოტიკური კომპეტენცი იკავებს, რადგან რუკისა და ილუსტრაციების, სქემებისა და დიაგრამების გარეშე გეოგრაფიის გაკვეთილი წარმოუდგენელია. ინფორმაციის ერთი სისტემიდან მეორეში გადატანა და ინტერპრეტაციაც ყოველ გაკვეთილზე ხდება.

გთავაზობთ გეოგრაფიის გაკვეთილის სცენარს, რომელიც სემიოტიკური კომპეტენციის განვითარებას განაპირობებს.

რუკების ანალიზი

მასწავლებელი მოსწავლეებს აძლევს ტექსტს, რუკებსა და ფერად ბარათებს, რომლებზეც ქვეყნები უნდა ამოწერონ, შეადარონ მეორე რუკაზე არსებულ ინფორმაციას; სახელმძღვანელოში არსებული რუკების დახმარებით აღწერონ მოცემული ქვეყნები განვითარების დონის მიხედვით.

  1. პირველი ჯგუფი – წითელი ბარათი – პირველი რიგის (განსაკუთრებით შემაშფოთებელი) ქვეყნები;
  2. მეორე ჯგუფი – ნარინჯისფერი ბარათი – მეორე რიგის ქვეყნები;
  3. მესამე ჯგუფი – ყვითელი ბარათი – სხვა სახელმწიფოების მონიტორინგის ქვეშ მყოფი ქვეყნები;
  4. მეოთხე ჯგუფი – მწვანე ბარათი – ქვეყნები, სადაც რელიგიის თავისუფლების მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება.

პირველი რიგის ქვეყნებში განსაკუთრებულად შემაშფოთებელი ქვეყნები შედიან, რომელთა მთავრობა რელიგიური თავისუფლების სისტემატურ, მიმდინარე, შეუწყნარებელ დარღვევებს მფარველობს. მათ შორის 9 ქვეყანა გამოიყოფა:

სეხ1

 „განსაკუთრებულად შემაშფოთებელი ქვეყნების“ რიცხვს რელიგიის თავისუფლების შეუწყნარებელი დარღვევების გამო კიდევ 8 ქვეყანა ემატება:

სეხ1 - Copy

მეორე რიგის ქვეყნებია, სადაც ხელისუფლება მინიმუმ ერთ ელემენტს მაინც აკმაყოფილებს „რელიგიური თავისუფლების სისტემატიური, მიმდინარე, შეუწყნარებელი დარღვევების“ სტანრდატებიდან, მაგრამ სრულად არ აკმაყოფილებს „განსაკუთრებულად შეაშფოთებელი ქვეყნების“ სტანდარტებს.

სეხ1 - Copy - Copy

მესამე რიგის ქვეყნები მოიცავს სხვა სახელმწიფოების მონიტორინგის ქვეშ მყოფ სახელმწიფოებს. კომისიას მათ რიცხვში შეჰყავს შემდეგი ქვეყნები: ბაჰრეინი, ბანგლადეში, ბელარუსია, კვიპროსი, ყირგიზეთი, შრი-ლანკა.

სეხ2

შემდეგ თითოეული ჯგუფი ადარებს მეორე რუკას, რომელზეც ასახულია ქვეყნები ტოლერანტობის მაჩვენებლის მიხედვით. მოსწავლეებმა უნდა დაადგინონ, რამდენად ტოლერანტულნი არიან მათი ჯგუფის ქვეყნები და შეავსონ დანარჩენი ბარათები: წითელ ბარათებზე გამოყოფენ პრობლემას, ყვითელ ბარათებზე – გარემო პირობებს, ლურჯ ბარათებზე კი – პრობლემის გადაჭრის გზებს.

სეხ2 - Copy

პრეზენტაცია მეტად ფერადოვანი და საინტერესო იქნება, რადგან ჯგუფების განსხვავებული მოსაზრებები მსჯელობასა და კამათს გამოიწვევს.

რესურსები (ტექსტი და რუკები): USCIRF ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური კომისიაა, რომელიც რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების მსოფლიო უნივერსალური უფლების დაცვაზე მუშაობს. USCIRF – აანალიზებს წლის განმავლობაში რელიგიის თავისუფლების წინააღმდეგ მომხდარ ფაქტებს და მდგომარეობებს, შემდგომ რეკომენდაციების სახით აწვდის აშშ-ის პრეზიდენტს, სახელმწიფო მდივანსა და კონგრესს. USCIRF-ს კომისრები თავად აშშ-ის პრეზიდენტისა და კონგრესის ორივე პარტიის მიერ ინიშნებიან.

2015 წლის ყოველწლიური ანგარიში 33 ქვეყანაში რელიგიის თავისუფლების ბოროტად გამოყენების ფაქტებს აღწერს. USCIRF კონკრეტული ქვეყნებისთვის საჭირო რეკომენდაციებს გასცემს. ანგარიში 2014 წლის იანვრიდან 2015 წლის იანვრის ჩათვლით პერიოდს მოიცავს. ეს ქვეყნები დაყოფილნი არიან სამ რიგად.

სეხ3

ამერიკის შეერთებული შტატების კომისია საერთაშორისო რელიგიის თავისუფლებაზე ასკვნის, რომ ყოველწლიურ ანგარიშში მოტანილი რეკომენდაციების მიღება მნიშვნელოვნად გაზრდის აშშ-ის ძალისხმევას, რათა ხელი შეუწყოს და დაიცვას რელიგიის ან რწმენის თავისუფლების საყოველთაო უფლებები მსოფლიო მასშტაბით.

ყველაზე მეტად ან ნაკლებად ტოლერანტული ერები

სეხ4

ლურჯად გაფერადებული ქვეყნების მოქალაქეებს უკონფლიქტოდ  შეუძლიათ თანაცხოვრება განსხვავებული რასის წარმომადგენლებთან. წითლად შეფერადებული ქვეყნის მოსახლეობა კი ტოლერანტულები არიან.

გამოყენებული ინტერნეტსაიტები: http://kenozisi.ge/www.washingtonpost.com

კომენტარები

comments