„აზროვნების  ექვსი ქუდი“ – მეთოდის ეფექტური გამოყენება ინგლისურის სწავლებაში

კაცობრიობის ყველა მიღწევა ადამიანის აზროვნების შედეგია. აზროვნება იწყება იქ, სადაც ჩნდება პრობლემა და მისი გადაჭრისთანავე მთავრდება. ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში მეცნიერთა

მეტის წაკითხვა

როგორ გავხადოთ  უფრო საინტერესო და სახალისო რუსული ენის გაკვეთილი

(ნაწილი I) განათლების სისტემაში განხორციელებული ცვლილებები, სწავლა/სწავლების პროცესის მოდერნიზება იძულებულს ხდის მასწავლებელს, დაფიქრდეს ისეთი პედაგოგიური ტექნოლოგიების გამოყენებაზე, რომლებიც მოსწავლეს საგნისადმი

მეტის წაკითხვა

ფრანგული ენის სწავლებისთვის

ცნობილია, რომ ფრანგებს თავიანთი ენისადმი განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვთ. მათ პატარაობიდანვე უნერგავენ ფრანგული ენის უპირატესობას. მეტიც – განუწყვეტლივ აღვივებენ მათში საკუთარი

მეტის წაკითხვა

დისკუსია უცხოური ენის გაკვეთილზე

დისკუსია ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მეთოდია, რომელსაც გვთავაზობენ მეთოდისტები მოსწავლეებისთვის მსჯელობის, კრიტიკული აზროვნებისა და პრობლემის გადაწყვეტის უნარის განსავითარებლად. ის ავარჯიშებს მოსწავლეებს

მეტის წაკითხვა

ფრანგული  ენის  ეფექტურად  სწავლების  სხვადასხვა  სტრატეგია   FLE-ს  ფარგლებში

უცხო  ენის  სწავლება,  ჩვენს კონკრეტულ  შემთხვევაში,  ფრანგული  ენის,  ბუნებრივი  გარემოსაგან  მოწყვეტით,  საკმაოდ  დიდ  ძალისხმევას  მოითხოვს როგორც  პედაგოგისგან,  ასევე  მოსწავლის  მხრიდან. 

მეტის წაკითხვა

ავთენტური მასალის გამოყენება უცხოური  ენის გაკვეთილზე

XXI საუკუნის  უცხოური ენის  გაკვეთილი განსხვავდება ტრადიციული გაკვეთილისგან. პირველ რიგში იმით, რომ ორიენტირებულია კომუნიკაციაზე, რაც ენობრივი მასალის დასწავლა-თარგმნისა და მასალის

მეტის წაკითხვა

შემაჯამებელი დავალებები რუსული ენის გაკვეთილზე

გაკვეთილზე მოსწავლის შეფასება ის თემაა, რომელზე საუბარიც უსასრულოდ შეიძლება. ეროვნული სასწავლო გეგმის თანახმად, მოსწავლე სამი კომპონენტით ფასდება. ერთი მათგანი, ძალიან

მეტის წაკითხვა

თამაშის როლი უცხო ენის სწავლებაში

თამაშს ანუ გასართობ მოქმედებას – განურჩევლად იმისა, პედაგოგიურია თუ არა – სამი მიმართულება აქვს: მოტორული, აფექტური და კოგნიტიური. მოტორული თამაშები

მეტის წაკითხვა

PowerPoint პრეზენტაცია და სახალისო გარემო ინგლისური ენის გაკვეთილზე

საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების გამოყენებამ ენის გაკვეთილის დინამიკა ძირეულად შეცვალა. მასწავლებლები სულ უფრო მეტად იყენებენ ტექნოლოგიებს ენის ოთხივე მიმართულების სწავლებისას. ტექნოლოგიების გამოყენება

მეტის წაკითხვა

ზეპირმეტყველების უნარის განვითარება უცხო ენის სწავლების პროცესში.

უცხო ენის სწავლება ძირითადად ოთხი მიმართულებით მიმდინარეობს. მოსმენა, საუბარი, წერა და კითხვა. ოთხივე უნარ-ჩვევა მჭიდრო კავშირშია ერთმანეთთან და იმისთვის რომ

მეტის წაკითხვა