სამშაბათი, დეკემბერი 5, 2023
5 დეკემბერი, სამშაბათი, 2023

ონლაინ რესურსების გამოყენება გერმანული ენის გაკვეთილზე

როცა საუკუნეს, რომელშიც ცხოვრობ, ტექნოლოგიების საუკუნეა და არსებობს ამ საუკუნის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული უნარ-ჩვევები, რომელსაც თანამედროვე, პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანი უნდა ფლობდეს, ადვილი წარმოსადგენია, რაოდენ დიდია სკოლისა და მასწავლებლის როლი XXI საუკუნის ახალგაზრდის ჩამოყალიბების პროცესში და წარმოუდგენელია საგაკვეთილო პროცესი ტექნოლოგიების ინტეგრირების გარეშე.

უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში კომპიუტერი და მასთან დაკავშირებული ელექტრონული საშუალებები სულ უფრო მზარდ როლს თამაშობს საგანმანათლებლო პროცესის მიმდინარეობისას. „ციფრულმა რევოლუციამ“, ცხოვრების თითქმის ყველა სფეროს მსგავსად, მნიშვნელოვნად შეცვალა სასწავლო გარემოს ლანდშაფტი. თუკი არც თუ ისე დიდი ხნის წინ პირისპირ (Face To Face) სწავლება უალტერნატივო სასწავლო გარემოდ მიიჩნეოდა (სადაც მედია იყო დაფა, ინფორმაციის ცალმხრივად გავრცელებისათვის მეტად მოსახერხებელი საშუალებაა),   ახალი ტიპის სასწავლო გარემოს ფორმირება ბუნებრივად მოითხოვს ახალი საგანმანათლებლო მეთოდების დანერგვას, რომლებშიც ინტეგრირებულია ICT (ინფორმაციული და კომუნიკაციური) ტექნოლოგიები პედაგოგიური და საგანმანათლებლოს ამოცანების შესასრულებლად. იგულისხმება საგანმანათლებლო მეთოდები, რომელთა დამკვიდრებისა და დანერგვისათვის კომპიუტერი გამოყენებულია, როგორც შუამავალი შემსწავლელსა და მასწავლებელს შორის. სწავლება და სწავლა ხდება IT ტექნოლოგიებით. მულტიმედიური საშუალებები და ინტერნეტი ხელმისაწვდომს ხდის მომსახურებასა და რესურსებს, აადვილებს გამოცდილების გაზიარებასა და ურთიერთთანამშრომლობას.

11 წლიანმა პედაგოგიურმა პრაქტიკამ ნათლად დამანახა ის უპირატესობები, რომლებიც ახლავს ტექნოლოგიების გამოყენებას უცხო ენის (გერმანული ენის) გაკვეთილზე.

გასაკვირი არაა, რომ უცხო ენის შესწავლა არც თუ ადვილი და ამავდროულად ხანგრძლივი პროცესია, მით უფრო, როცა გერმანული ენა სკოლაში მეორე ან უმეტეს შემთხვევაში არჩევითი ენის სტატუსით არსებობს. სწორედ ამიტომ, მოსწავლეს უნდა ჰქონდეს მაღალი მოტივაცია, სურვილი, ნება, ენერგია და დრო, არ დაეზაროს გერმანული ენის შესწავლა. სწორედ ეს გავაცნობიერე, როცა დავიწყე საგაკვეთილო პროცესის ონლაინ ინსტრუმენტებით გამრავალფეროვნება, რამაც ერთგვარად გააადვილა სწავლა-სწავლების პროცესი.

დღეს გერმანული ენის მასწავლებლებისთვის უამრავი უფასო ვებ. გვერდი არსებობს, რომელთა გამოყენებითაც შესაძლებელია საგაკვეთილო პროცესის გამდიდრება საინტერესო რესურსებით.  ქვემოთ შემოგთავაზებთ იმ რამდენიმე გვერდის ინტერნეტ მისამართებს, რომლებიც განკუთვნილია გერმანული ენის მასწავლებლებისთვის, რომლებსაც ვიყენებ მე, როგორც მასწავლებელი და რომელთა შესახებაც არაერთმა გერმანული ენის მასწავლებელმა გაიარა შესაბამისი  ტრენინგი:

 1. https://www.onlinewahn.de/wortspiel/play.php?id=AC4714BA

აღნიშნულ მისამართზე შესაძლებელია როგორც უკვე იქ არსებული რესურსების გამოყენება, ასევე ახალი რესურსის შექმნა სასურველ თემაზე (Wort-Ratespiel)

 1.  https://lingofox.dw.com

მოცემული ინტერნეტგვერდი მრავალფეროვანი გრამატიკული სავარჯიშოების შექმნის საშუალებას იძლევა, როგორებიცაა:

 • Verbtabellen generieren;
 • Konjugationsübungen erstellen;
 • Lückentexte anfertigen;
 • Schütteltext erstellen.

 

ეს ორი გვერდი დაგეხმარებათ საგაკვეთილო პროცესში გამოიყენოთ უკვე არსებული რესურსები (ფილმები და მათ გაგებაზე ორიენტირებული  სავარჯიშოები და დავალებები)

 1. https://www.pixton.com/

ეს არის ინოვაციური ინსტრუმენტი, რომელშიც ნებისმიერ ადამიანს პროფესიულ დონეზე  შეუძლია სწრაფად შექმნას ლამაზი და საინტერესო კომიქსები. აქვე შესაძლებელია უკვე შექმნილი კომიქსების დათვალიერება.  Pixton.com  გვთავაზობს შემდეგი სახის შესაძლებლობებს:

 • შაბლონების დიდი არჩევანი;
 • სხვადასხვა გმირები;
 • სხვადასხვა ფონები;
 • ობიექტის დამატება;
 • გმირების მოქმედებების და ემოციები/მიმიკების რედაქტირება.

ვფიქრობ, ზემოთ მოცემული ინფორმაცია მცირედით მაინც დაეხმარება გერმანული ენის მასწავლებლებს  მრავალფეროვანი რესურსებით გაამდიდრონ საგაკვეთილო პროცესი და ამით ხელი შეუწყონ მოსწავლეთა მოტივაციის გაზრდას.

 

გამოყენებული ლიტერატურა:

 1. https://multilingualeducation.org/storage/uploads/articles_contents/150122053812.pdf
 2. ტრენინგ მოდულის მასალები: „ონლაინ ინსტრუმენტების გამოყენება გერმანული ენის გაკვეთილზე“

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი