ოთხშაბათი, აპრილი 24, 2024
24 აპრილი, ოთხშაბათი, 2024

დისტანციური გაკვეთილები გეოგრაფიაში

შევეცდები, გაგიზიაროთ, როგორ წარიმართა ონლაინგაკვეთილები ქართული და რუსული სწავლების მე-9 კლასებში. აქ ხაზს ვუსვამ ქართული და რუსული სწავლების დროს გამოყენებული სახელმძღვანელოების შინაარსობრივ აცდენას, რამაც მაიძულა ქართული და  რუსული სექტორის კლასების გაკვეთილები არსებითად განსხვავებულ თემებზე წარმემართა. მაგალითისათვის განვმარტავ, რომ რუსულენოვანი მე-7 კლასის  სახელმძღვანელო (ავტორი ვ. ნეიძე), ძირითადად, აგებულია ეკონომიკურ-გეოგრაფიული საკითხებით, რომელიც უხვად არის გაზავებული ისტორიული თემებით (ზოგადგეოგრაფიული საკითხები არ არის). წიგნის ბოლო გვერდები კი ეთმობა კონტინენტების გეოგრაფიას. კოლეგები დამეთანხმებით, რომ ეს საკითხები ქართულ სკოლაში ისწავლება მე-8 კლასში. მსგავსი აცდენებია სხვა კლასების გეოგრაფიაშიც.

მინდა მოკლე განმარტება მივცე იმ კოლეგებს, რომლებიც ამ საკითხებში არ არიან გარკვეული. არაქართულენოვანი სექტორის მოსწავლეები დღემდე სარგებლობენ 2010 წელს გამოცემული სახელმძღვანელოებით. მხოლოდ ახლა ხდება შესაძლებელი მომავალი სასწავლო წლიდან არაქართულენოვანი სკოლების/სექტორების მე-7 კლასელებს შევთავაზოთ ახალი გრიფირებული სახელმძღვანელოების თარგმანები მათ ენებზე.

რახან ბავშვებს უხდებოდათ მოძველებული სახელმძღვანელოებით სარგებლობა, ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, მიწევდა თემების თანმიმდევრობის ცვლა და ლავირება, სხვა რესურსების აქტიური შეთავაზება, რათა ესგ-ის შედეგებზე გავსულიყავი. ფაქტობრივად ყველა გაკვეთილის მასალებს/რესურსებს ვეძებდი წინასწარ სხვადასხვა ბეჭდურ- თუ ონლაინწყაროებში. მოსწავლეებსაც, შესაბამისად, ჩამოუყალიბდათ მრავალი წყაროთი სარგებლობის, ინფორმაციის მოძიების, დახარისხების, ანალიზის, ახალი ცოდნის მიღების ჩვევები.

ონლაინსწავლებამ წინა პლანზე წამოწია მოსწავლის დამოუკიდებელი მუშაობა. ონლაინსწავლებისას არ გამოიყენება განმსაზღვრელი შეფასება. მოსწავლეები შესრულებულ ნამუშევრებს მაწვდიან სხვადასხვა, მათთვის ხელმისაწვდომი ონლაინსაშუალებებით. ამჟამად კლასებს აქვთ წვდომა Microsoft Teams-ის ძალიან მოქნილ პლატფორმაზე, თუმცა ტექნიკურმა პრობლემებმა გამოიწვია ის, რომ ჯერჯერობით კლასი სრულად ვერ ერთვება გაკვეთილში და კომპიუტერის პარალელურად ტელეფონით ჩართული მაქვს Fb-ს მესინჯერი, ან Skype და ბავშვები, შესაძლებლობის მიხედვით, ერთვებიან მათთვის ხელმისაწვდომი ფორმით. რესურსებს და წყაროებს, ინსტრუქციებთან ერთად, ასევე ვაწვდი მათთვის ხელმისაწვდომ ყველა ონლაინსისტემაში. ნამუშევრებსაც ვიღებ და  მოსწავლეს უკუკავშირს ვაწვდი იმავე გზით. მართალია, რამდენადმე გართულებულია მასწავლებლის შრომა, მაგრამ ამ ეტაპზე დარწმუნებული ვარ, რომ მთავარია მოსწავლის აქტივობა და არა ის, თუ რომელი პლატფორმით ჩაერთვება ის გაკვეთილში.

მე-9 კლასში ისწავლება საქართველოს გეოგრაფია. გადავწყვიტე ონლაინსწავლების რეჟიმში სწავლებისას ყურადღება გამემახვილებინა რეგიონალურ გეოგრაფიაზე, გრძელვადიანი პროექტებით სწავლების სახით.

მოსწავლეებს შევთავაზე, ჩამოეყალიბებინათ საკუთარი ტურისტული სააგენტო (სახელი, ემბლემა, საკონტაქტო რეკვიზიტები…), რომელიც მოამზადებდა ინფორმაციას საქართველოს კუთხეების შესახებ. სკოლაში გამოსვლის შემდეგ კი მოვაწყობთ ნამუშევრების ღია გამოფენა-კონკურსს – „საუკეთესო ტურისტული სააგენტო“, რომელიც შეფასდება სხვადასხვა კლასის მოსწავლის მიერ მიცემული ხმებით.

სამუშაოს წარმოდგენა შეეძლებათ ნებისმიერი სახით: ბუკლეტები, პოსტერი, სლაიდშოუ, ანიმაციები, ვიდეოფილმები, ელექტრონული ჟურნალი, გვერდი სოციალურ ქსელში და სხვ., სადაც წარმოდგენილი იქნება კონკრეტული ტურისტული მარშრუტები.

სამუშაოს ასეთი სახით მიწოდებამ მოსწავლეთა მაღალი დაინტერესება გამოიწვია. ზოგმა გადაწყვიტა ინდივიდუალურად ემუშავა, ზოგისთვის კი წყვილებში, თუ მცირე ჯგუფის (ასევე ონლაინ) სახით მუშაობა უფრო მიმზიდველი აღმოჩნდა. მოსწავლეების მიერ სამუშაოს ორგანიზების ხასიათმა უფრო კარგად გამაცნო ბავშვები, უფრო ახლო გავიცანი მათი ინტროვერტული თუ ექსტრავერტული ბუნება, მათი ინტელექტი, მათი ინდივიდუალური ინტერესები და შესაძლებლობები.

ჩვეულებრივ საკლასო გარემოში სწავლებისას ბეჭდური ტურისტული რუკები ძალიან კარგი რესურსია მსგავსი აქტივობის ჩასატარებლად. ამჯერად, ონლაინსივრცეში მოსწავლეებს შევთავაზე ბმულები:  https://geotourism.ge/mtskheta-mtianeti-map/mckheta-map, https://geotourism.ge/kakheti-tourist-map/kakheti-map  და მსგავსი ინტერნეტ-გვერდები, რომლებიც დაეხმარებოდათ მათ „ტურისტული სააგენტოს მუშაობის“ სწორად დაგეგმვაში.

პირველ ეტაპზე სამუშაოს შესასრულებლად მივაწოდე  ვიდეოფილმის ანალიზი https://geotourism.ge/kakheti-tourist-map/kakheti-map  ცხრილის მიხედვით:

ვიცოდი გავიგე მინდა ვიცოდე

 

მოსწავლეთა აქტივობა ძალიან მაღალი აღმოჩნდა. მინდა, აღვნიშნო, რომ გააქტიურდნენ ის მოსწავლეებიც, რომლებიც მანამდე აქტიურობით არ გამოირჩეოდნენ.

შემდეგი გაკვეთილისათვის დავალებად მივეცი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და კახეთის ბუნებისა და მეურნეობის შედარებითი ანალიზი მიწოდებული შაბლონის, ცხრილის სახით, შესაბამისი გეოგრაფიული (ფიზიკური, ეკონომიკური) და მხარეთმცოდნეობითი შინაარსის კითხვებით. დავალების შესასრულებლად მითითებული ჰქონდათ სახელმძღვანელო (მ. ბლიაძე, გ. ჭანტურია, გ. კერესელიძე), საქართველოს ატლასის რუკები, ნანახი ვიდეოფილმი.

 

N კომპონენტი აჭარა კახეთი
1 მდებარეობა და საზღვრები
2 რელიეფი (თავისებურება, ძირითადი ფორმები, ბუნების ძეგლები)
3 სასარგებლო წიაღისეული
4 ჰავის თავისებურება (რეკორდული მაჩვენებლები)
5 ჰიდროგრაფიული ელემენტები
6 დამახასიათებელი ფლორა და ფაუნა
7 დაცული ტერიტორიები
8 ადმინისტრაციული დაყოფა
9 სატრანსპორტო საკომუნიკაციო საშუალებები
10 მრეწველობა (სამრეწველო ცენტრები)
11 სოფლის მეურნეობის დარგები
13 კურორტები
14 კულტურული ძეგლები
15 ტურისტული მარშრუტები

(არსებული და/ან თქვენს მიერ დაგეგმილი)

16 სხვა

 

ერთი შეხედვით, თითქოს დიდი მოცულობის ცხრილია, მაგრამ ვინაიდან ეს თემები ცალკეულ კომპონენტებად შესწავლილი აქვთ, ჩავთვალე, რომ ნასწავლი მასალის გამთლიანება ცხრილის სახით უფრო კომპაქტურად „შეკრავდა“ მათ ცოდნას, რასაც გამოიყენებენ ტურისტული მარშრუტების დასაგეგმად. ამ ეტაპზე მოეთხოვებათ მხოლოდ მარშრუტების დაგეგმვა.

მომდევნო ონლაინგაკვეთილისათვის უნდა ამოირჩიონ რეგიონში, მათი აზრით, ყველაზე საინტერესო მარშრუტი და შექმნან ამ მარშრუტის დეტალური დახასიათება, ანუ გიდობა გაგვიწიონ თავიანთ მარშრუტზე. ეს მარშრუტი უნდა დაიტანონ კონტურულ რუკაზე. აქვე უნდა დაიტანონ ამ მარშრუტზე არსებული ბუნებრივი, თუ კულტურული ღირსშესანიშნაობები, მათი აღწერილობით, მომსახურების ობიექტებით, მანძილებით და სხვ.

მინდა აღვნიშნო, რომ მოსწავლეებმა გაიხსენეს ტურიზმის სახეობები, რომლებსაც შემდეგ მოარგებენ  რეგიონებს.

ამის შემდეგ გადავალთ სხვა რეგიონების წყვილზე.

ვფიქრობ, ამ სახით რეგიონების შესწავლა მათთვის არა მარტო საინტერესო იქნება, არამედ ამავე დროს გააძლიერებს მათ ინტერესს საქართველოს ბუნების, მეურნეობისა და ისტორიის მიმართ და აამაღლებს თვითშეფასებას საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მოგზაურობის დროს, ვინაიდან ბევრი ობიექტი მათთვის მართალია თეორიულად და ონლაინ, მაგრამ მაინც ნაცნობი იქნება.

 

 

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი