ინტერკულტურული საკომუნიკაციო კომპეტენცია, როგორც უცხოური ენის გაკვეთილის მიზანი

ადამიანების შეხვედრა იმ კულტურათა  შეხვედრას გულისხმობს, რომლებსაც ისინი                        

მეტის წაკითხვა

მულტფილმები და ვიდეოკლიპები/სიმღერები რუსული ენის გაკვეთილზე – მეორე ნაწილი

მულტფილმების, ვიდეოკლიპებისა და სიმღერების როლზე საგაკვეთილო პროცესში პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ.  ახლა წარმოგიდგენთ  ცნობილი  რუსული მულტფილმის მიხედვით ჩატარებული გაკვეთილის მოდელს.  გთავაზობთ

მეტის წაკითხვა

მულტფილმები და ვიდეოკლიპები/სიმღერები რუსული ენის გაკვეთილზე- პირველი ნაწილი

ვიდეოფილმების გამოყენება გაკვეთილზე არ ნიშნავს მხოლოდ ინფორმაციის ერთ-ერთი წყაროს გამოყენებას. ადამიანების უმეტესი ნაწილი იმახსოვრებს მოსმენილის 15%-სა და ნანახის  25 %-ს,

მეტის წაკითხვა

ტრადიციული ქვეყანათმცოდნეობიდან ინტერკულტურულ სწავლებამდე

უცხო ენის ათვისებისას ქვეყანათმცოდნეობას მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება. ის შესასწავლი ენის ქვეყნის, ანუ, როგორც ხშირად უწოდებენ, ”უცხო” ქვეყნის შესწავლას ემსახურება. ტერმინი

მეტის წაკითხვა

გერმანულის, როგორც მეორე უცხო ენის სწავლების პერსპექტივები

ინგლისური ენის პირველ უცხო ენად დამკვიდრებამ და მისმა ბოლოდრონდელმა პოპულარიზაციამ თავისთავად მოახდინა გავლენა გერმანული ენის აქტუალურობაზე. წინამდებარე სტატია ეხება გერმანულის,

მეტის წაკითხვა

ვიდეოპოდკასტის გამოყენება უცხო ენის გაკვეთილზე

ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით, უცხოური ენის სწავლების ერთ–ერთი პრიორიტეტული მიზანი გახლავთ, მოსწავლეს ორ უცხოურ ენაზე განუვითარდეს საკომუნიკაციო უნარები (მოსმენა, კითხვა,

მეტის წაკითხვა

როგორ გვეხმარება ბიოგრაფიული ტექსტი ენობრივი კომპეტენციების განვითარებაში (სამოდელო გაკვეთილი)

ყველასთვის ცნობილია თამაში “Puzzle”, სადაც პატარა ფრაგმენტებისგან ერთი შეკრული სურათი, პორტრეტი თუ პეიზაჟი უნდა შედგეს. სწავლების ეს მეთოდიც ამ პრინციპით

მეტის წაკითხვა

დიალოგები რუსული ენის გაკვეთილზე

მას შემდეგ, რაც რუსული ენის სწავლება უცხოური ენის სწავლების ფარგლებში მოექცა, სახელმძღვანელოებსა თუ დამხმარე ლიტერატურაში უფრო ხშირად ვხვდებით დიალოგებს. დიალოგები

მეტის წაკითხვა

მოსმენის უნარ-ჩვევაზე მუშაობის სავარჯიშოთა ტიპოლოგია

ენის სრულყოფილად ათვისებისათვის მოსმენა ლაპარაკთან, კითხვასა და წერასთან ერთად სასწავლო პროცესის უმნიშვნელოვანესი ელემენტია. უცხო ენების დიდაქტიკაში მოსმენა გულისხმობს ენის შემსწავლელებში

მეტის წაკითხვა

როგორ ვიმუშაოთ ტექსტზე (სამოდელო გაკვეთილი)

გაკვეთილის ამ ვარიანტში თემას არ ვცვლით, მაგრამ გთავაზობთ ტექსტის შინაარსის შედარებას რეალურ ამბავთან, ამ შემთხვევაში –მოსწავლის ოჯახის ისტორიასთან.   Тема:

მეტის წაკითხვა