ევროპული პროფილთა ბადე უცხოური ენების მასწავლებლებისათვის

რა არის ევროპული პროფილთა ბადე უცხოური ენების მასწავლებლებისათვის? ევროპული პროფილთა ბადე (ეპბ) წარმოადგენს უცხოური ენების მასწავლებელთა ძირითადი კომპეტენციების აღმწერ ინსტრუმენტს,

მეტის წაკითხვა

ენის კულტურული განზომილების მნიშვნელობა უცხოური ენის სწავლა-სწავლების პროცესში

რა არის ენის ძირითადი ფუნქცია? – კომუნიკაცია, გიპასუხებთ უმეტესობა, ვინც ამ კითხვაზე ერთხელ მაინც დაფიქრებულა. პასუხის მართებულობას განსაკუთრებულად ამყარებს დღევანდელ

მეტის წაკითხვა

სიმღერა, როგორც სასწავლო რესურსი რუსული ენის გაკვეთილზეპირველი ნაწილი

რუსული ენის გაკვეთილზე სიმღერების გამოყენების იდეა ახალი არ არის.  ბევრი სახელმძღვანელოს ავტორი გაკვეთილის ბოლო სტადიაზე გვთავაზობს სიმღერას, როგორც დამატებით გასახალისებელ-შემეცნებითი

მეტის წაკითხვა

მომსახურების სწავლება, როგორც სასწავლო მეთოდი უცხოური ენის გაკვეთილზე

მასწავლებლები ყოველთვის უნდა ცდილობდნენ, გამოიყენონ ინოვაციური პედაგოგიური პრაქტიკა სწავლა-სწავლების ხარისხის ასამაღლებლად და საკლასო ოთახში მისაღწევი შედეგების გასაუმჯობესებლად. ბოლო წლებში განხორციელებული

მეტის წაკითხვა

როგორ ვასწავლოთ წარსული დრო მარტივად

კლასში ფრანგული ენის სწავლებისას  ყველა მასწავლებელი, დამწყები თუ გამოცდილების მქონე, იცნობს იმ თავისებურებებს და სირთულეებს, რომლებსაც ვაწყდებით წარსული დროის, კერძოდ

მეტის წაკითხვა

თანამედროვე უცხოური ენების სწავლება – ერთიანი ევროპული საგანმანათლებლო პოლიტიკის პრიორიტეტი

ევროპული მულტილინგვიზმი ანუ ენობრივი მრავალფეროვნება   უცხოური ენების სწავლებას განსაკუთრებული ადგილი უკავია ევროპის ინტერკულტურული საზოგადოების განვითარებაში, რომელიც ტოლერანტობის, კრეატიულობისა და

მეტის წაკითხვა

ლექსიკის სწავლისა და სწავლების პრობლემატიკა

ახალი სიტყვების სწავლება ერთ-ერთი ურთულესი პრობლემაა სკოლებში უცხო ენების მასწავლებელთათვის. ხშირად ბევრი დრო დაგვიკარგავს მოსწავლეთათვის ახალი სიტყვების გადაცემაში, მაგრამ ამაოდ

მეტის წაკითხვა

ინტერკულტურული საკომუნიკაციო კომპეტენცია, როგორც უცხოური ენის გაკვეთილის მიზანი

ადამიანების შეხვედრა იმ კულტურათა  შეხვედრას გულისხმობს, რომლებსაც ისინი                        

მეტის წაკითხვა

მულტფილმები და ვიდეოკლიპები/სიმღერები რუსული ენის გაკვეთილზე – მეორე ნაწილი

მულტფილმების, ვიდეოკლიპებისა და სიმღერების როლზე საგაკვეთილო პროცესში პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ.  ახლა წარმოგიდგენთ  ცნობილი  რუსული მულტფილმის მიხედვით ჩატარებული გაკვეთილის მოდელს.  გთავაზობთ

მეტის წაკითხვა

მულტფილმები და ვიდეოკლიპები/სიმღერები რუსული ენის გაკვეთილზე- პირველი ნაწილი

ვიდეოფილმების გამოყენება გაკვეთილზე არ ნიშნავს მხოლოდ ინფორმაციის ერთ-ერთი წყაროს გამოყენებას. ადამიანების უმეტესი ნაწილი იმახსოვრებს მოსმენილის 15%-სა და ნანახის  25 %-ს,

მეტის წაკითხვა