მულტიმედიური რესურსების გამოყენება დაწყებით  კლასში ონლაინ სწავლებისას

თანამედროვე საკომუნიკაციო საშუალებებმა, მსოფლიო დაიპყრო   და გამოიწვია ინფორმაციის სიჭარბე. აუცილებელია, ადამიანმა თავი დაიცვას მოზღვავებული ინფორმაციისაგან. ამისათვის საჭიროა, იცოდეს: ინფორმაციის მოძიება,

მეტის წაკითხვა

დისტანციურ საკლასო ოთახში განხორციელებული ერთი აქტივობის შესახებ

21-ე საუკუნე ინფორმაციულად დატვირთული საუკუნეა. თანამედროვე საკომუნიკაციო საშუალებებმა მსოფლიო დაიპყრო. ტექნოლოგიების განვითარებამ სკოლები და უნივერსიტეტები ელექტრონული სწავლების აუცილებლობამდე მიიყვანა. საჭირო

მეტის წაკითხვა