რატომ უნდა ვიცოდეთ ფიზიკა

ამოცანა 1 (3). გვაქვს სხვადასხვა ფორმის (საოჯახო) ჭურჭელი. ვიპოვოთ მისი მოცულობა. მათემატიკის მეთოდი. თუ ჭურჭელს აქვს რომელიმე წესიერი სივრცითი გეომეტრიული

მეტის წაკითხვა

რატომ უნდა ვიცოდეთ ფიზიკა

(პირველი ნაწილი) ადამიანს მთელი სიცოცხლის განმავლობაში უხდება ბუნებრივ მოვლენებზე დაკვირვება, მათი მახასიათებელი სიდიდეების გაზომვა, შესწავლა და გაანალიზება. ადამიანს უნდა შეეძლოს

მეტის წაკითხვა

პერკინსის, უზნაძის, ბლუმის თეორიები და აზროვნების განვითარება ფიზიკის გაკვეთილზე

თემის მიზანი: საბუნებისმეტყველო ჯგუფის საგნებში მოსწავლეებს უჭირთ სააზროვნო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება, რის გამოც უძნელდებათ ბუნების კანონზომიერებათა და მოვლენების შეცნობა, მათი პრაქტიკული

მეტის წაკითხვა

ბიჰევიორიზმის კონცეფცია და მისი გამოყენება სწავლებაში

ჯ. უოტსონის, ჯ. ლოკის, ა. თორნდაიკის, ა. სკინერის, ა. ბანდურას მოძღვრებათა მიხედვით თემის მიზანი: შემუშავებულ იქნეს მკაფიო რეკომენდაციები იმის თაობაზე,

მეტის წაკითხვა

აზროვნების  განვითარების  აქტივობები  ფიზიკის  გაკვეთილზე.

როგორ  განვუვითაროთ  მოსწავლეს  აზროვნება?  რა  პროცესებია  საჭირო  აზროვნების  ჩამოყალიბება- განვითარებისათვის?  ეს  საკითხი  ერთ-ერთი  უმნიშვნელოვანესია პედაგოგებისთვის,  ასევე  უპირველესი  ამოცანაა   ფსიქოლოგებისთვის.      სააზროვნო 

მეტის წაკითხვა

ამოცანის პირობის გააზრების მნიშვნელობა

თანამედროვე  პირობებში  თეორია  ნებისმიერი  მეცნიერებისათვის წარმოადგენს  ცოდნის ძირითად და წამყვან  ფორმას. დიდია  თეორიული  მასალის  როლი სასკოლო  ფიზიკის კურსში.  ცოდნის  ძირითადი

მეტის წაკითხვა

ფიზიკის  ამოცანები, როგორც სწავლებისა და აღზრდის საშუალება

ფიზიკის მეცადინეობისას აღძრული ყველა საკითხი მოსწავლეთათვის არსებითად ამოცანას წარმოადგენს, ამოცანების ამოხსნა კი ფიზიკის სწავლების განუყოფელი ნაწილია. შეიძლება ითქვას, რომ სწორი

მეტის წაკითხვა

სწავლების მართვა და უკუკავშირის პრინციპი, როგორც ძირითადი კიბერნეტიკული ცნებები

1. სწავლების მართვა:  უკუკავშირის  განხორციელების გზები გასული საუკუნის პირველი ნახევრის ბოლო წლებში ჩამოყალიბდა მეცნიერება, რომელსაც კიბერნეტიკა ეწოდა (ამერიკული ვინერი და

მეტის წაკითხვა