„ბონსაი“, ანუ ნუ დაუწესებ ოცნებას საზღვრებს

მულტისემიოტიკური პრეზენტაციის უნარები (სავარჯიშო)    თუ ენას (როგორც სისტემას) სამი ძირითადი ფუნქციით განვსაზღვრავთ (ურთიერთგაგებინების, ექსპრესიული და დანაწევრების), მეტყველებას კიდევ უფრო

მეტის წაკითხვა

ალუზიები _ გალაკტიონის „მშობლიური ეფემერას“ სწავლებისათვის

გალაკტიონის პოეზიაში ხშირად გვხვდება ალუზიები, რომლებიც ლექსის მხატვრული დრო-სივრცის არეალს აფართოებენ და ხელს უწყობენ პოეტური სათქმელის ღრმა გააზრებას. ამ ლექსშიც

მეტის წაკითხვა

როგორ გავხადოთ „ვეფხისტყაოსნის“ სწავლა–სწავლების პროცესი სახალისო

„ამან ხომ მომინელა!“ „რამ დააწერინა ამდენი?!“ „რაა ეს, ტარიელი სულ რომ ტირის?! ტირილი რა კაცის საქმეა?!“ „აღარ უნდა დამთავრდეს?!“ –

მეტის წაკითხვა

ქართული ენის სწავლების თავისებურებანი

თანამედროვე სკოლის ერთ-ერთი პრობლემაა ქართული ენისა და ლიტერატურის ინტეგრირება. პედაგოგებს უჭირთ გაკვეთილზე ლიტერატურისა და ენის საკითხებზე ერთდროულად მუშაობა. ისინი უჩივიან

მეტის წაკითხვა

ნეტამც არ დაგძინებოდა, ჩიტოვ, ნიბლიავ ნარზედა

ამას წინათ 17-18 წლის თბილისელმა მოსწავლეებმა მკითხეს: – ნიბლია რა არის, მასწავლებელო? – ნიბლია ჩიტია, არ გახსოვთ ბავშვობიდან – “ნეტამც

მეტის წაკითხვა

                      გარდამავალა

ქართული ენის გრამატიკა, გამორჩეულად  კი ზმნა და ზმნური კატოგორიები, განსაკუთრებული სირთულით გამოირჩევა. როგორ მოვახერხოთ, რომ VI-VII  კლასების მოსწავლეებისთვის ადვილად გასაგები,

მეტის წაკითხვა

რატომ ვასწავლით მეშვიდე კლასში დავით გურამიშვილის „სწავლა მოსწავლეთას“

დავით გურამიშვილი და  მისი ბედი ქართულ სინამდვილეში ერთ-ერთი ნათელი მაგალითია იმისა, როგორ შეგვიძლია ქართველებს ვიღაცისთვის თუ რაღაცისთვის ძეგლის დადგმა და

მეტის წაკითხვა

ნიკო ლორთქიფანიძის  `შელოცვა რადიოთი~  _სწავლებისათვის

ნიკო ლორთქიფანიძის მოთხრობის, `შელოცვა რადიოთი~, სწავლებისას მნიშვნელოვანია მოდერნისტული კონტექსტის გათვალისწინება. ქართული მოდერნიზმის ერთ მძლავრ შენაკადს ნიკო ლორთქიფანიძის პროზა ქმნის. მისი

მეტის წაკითხვა

ილია ჭავჭავაძის „განდეგილის“ სწავლებისათვის

ილია ჭავჭავაძის „განდეგილი“ ერთ- ერთი იმ ტექსტთაგანია, რომელიც დღემდე კამათისა და დავის საგანია. არსებობს კითხვები, რომლებზედაც ერთმნიშვნელოვანი პასუხები დღესაც არ

მეტის წაკითხვა

  სულხან-საბა ობელიანის ოთხი იგავის გააზრებისთვის

კლასიკური მწერლობა, რომელიც საუკუნეების წინ შეიქმნა, უამრავ მასალას გვაწვდის თანემედროვეობის უკეთ გასაანალიზებლად.  მწერალი, როგორი დიდიც არ უნდა იყოს, თუ  ახალგაზრდას 

მეტის წაკითხვა