თანამედროვე უცხოური ენების სწავლება – ერთიანი ევროპული საგანმანათლებლო პოლიტიკის პრიორიტეტი

ევროპული მულტილინგვიზმი ანუ ენობრივი მრავალფეროვნება   უცხოური ენების სწავლებას განსაკუთრებული ადგილი უკავია ევროპის ინტერკულტურული საზოგადოების განვითარებაში, რომელიც ტოლერანტობის, კრეატიულობისა და

მეტის წაკითხვა

ინტერკულტურული საკომუნიკაციო კომპეტენცია, როგორც უცხოური ენის გაკვეთილის მიზანი

ადამიანების შეხვედრა იმ კულტურათა  შეხვედრას გულისხმობს, რომლებსაც ისინი                        

მეტის წაკითხვა

ბილინგვიზმი როგორც მოზარდის განვითარების საწინდარი

დღევანდელ მაღალგანვითარებულ სამყაროში მშობლები, განურჩევლად სოციალური სტატუსისა თუ ეკონომიკური მდგომარეობისა, ცდილობენ, რაც შეიძლება მეტი ცოდნა და უნარი მისცენ შვილებს კონკურენტუნარიან

მეტის წაკითხვა

საერთაშორისო სასკოლო ინტერნეტპროექტები

ინტერნეტის მეშვეობით განხორციელებული საერთაშორისო სასკოლო პროექტები სულ უფრო დიდ ადგილს იკავებს ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში. მათი მიზანი სხვადასხვა ქვეყნის მოსწავლეთა ერთმანეთთან

მეტის წაკითხვა

საკომუნიკაციო მეთოდიკის ძირითადი თეზისები

უცხოური ენის სწავლების ისტორიაში არაერთი მეთოდიკა გვხვდება. ისევე, როგორც მეცნიერების სხვა მიმართულებებში, ამ სფეროშიც მიდგომების შეცვლასAდა სიახლეების დანერგვას, სამოქალაქო საზოგადოების

მეტის წაკითხვა

წარუმატებლობათა მიზეზები უცხო ენის შესწავლისას

მიუხედავად ხანგრძლივი, მრავალწლიანი მცდელობისა, უცხო ენის შემსწავლელთა დიდი ნაწილი ამა თუ იმ ენის შესწავლას ადრე თუ გვიან დაუძლეველ პრობლემათა „საქაღალდეში”

მეტის წაკითხვა

სწავლის მოტივაცია – თეორია და სტრატეგიები

აღარავინ დავობს, რომ სწავლის მოტივაცია მოსწავლის წარმატების უმთავრეს ფაქტორს წარმოადგენს. აღარც ის მოსაზრებაა საეჭვო, რომ სწორედ მასწავლებელზე და არა ცალკეულ

მეტის წაკითხვა

იაპონური განათლების სისტემის თავისებურებანი

ცნობილია, რომ იაპონელები მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე განათლებული ხალხია: საერთაშორისო კვლევების მიხედვით, იაპონიის მოსახლეობა 100-პროცენტიანი წიგნიერების ზღვარს აღწევს. ნიშანდობლივია, რომ, მიუხედავად

მეტის წაკითხვა

სკოლის გამოსაშვები გამოცდების ევროპული გამოცდილება

მარიკა სიხარულიძე სკოლის გამოსაშვები გამოცდები, რომელთა შედეგებზე დამოკიდებულია უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხვაც, ჩვენი მკითხველისთვის აქტუალური თემაა. საგანმანათლებლო სფეროს წარმომადგენლებისთვის სიახლე არ

მეტის წაკითხვა

ინტერკულტურული საკომუნიკაციო კომპეტენცია, უცხოური ენის გაკვეთილის მიზანი

ადამიანების შეხვედრა იმ კულტურათა შეხვედრას გულისხმობს, რომლებსაც ისინი ეკუთვნიან. ტრადიციულად, უცხო ენის გაკვეთილზე ენა ერთიან სისტემად განიხილებოდა. გასული საუკუნის 80-იანი

მეტის წაკითხვა
12