ტექსტურ მასალასთან მოსწავლეთა დამოუკიდებლად მუშაობის ორგანიზება სათამაშო სტრატეგიების გამოყენებით

თანამედროვე საგანმანათლებლო მოთხოვნები და სასწავლო პროცესში უწყვეტი განათლების პრინციპების განხორციელება მოსწავლეთა მხრივ მზარდ პასუხისმგებლობას და კრიტიკულ და შემოქმედებით საქმიანობაზე ორიენტირებული

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა დამოუკიდებელი სამუშაოს ორგანიზების ფორმები

ტრადიციულ მეთოდიკაში ჰუმანიტარული ციკლის სწავლებისას მოსწავლეთა დამოუკიდებელი სამუშაო დაახლოებით 5-7 წუთს მოიცავს. ასეთი სამუშაო, წესისამებრ, გულისხმობს მასწავლებლის ან სახელმძღვანელოს დავალებების

მეტის წაკითხვა

 „ბლუმის კუბიკის“  გამოყენება გაკვეთილზე                                                                                                        

ბ. ბლუმის  პედაგოგიური თეორია („ტაქსონომია“) საგანმანათლებლო მიზნებს კოგნიტურ, ფსიქომოტორულ და აფექტურ ნაწილებად ჰყოფს. სხვაგვარად იგი შეიძლება ასეც განისაზღვროს – „ვიცი“

მეტის წაკითხვა

სტრატეგია  „იდეალი“ და მოსწავლეთა კრიტიკული აზროვნების განვითარება

თანამედროვე საგანმანანთლებლო მიზნების მიღწევის ერთ-ერთი ყველაზე ოპტიმალური გზა პრობლემის გადაჭრასა და კრიტიკული აზროვნების განვითარებაზე ორიენტირებული  სწავლებაა. ეყრდნობა რა იდეების შემოქმედებითად

მეტის წაკითხვა

მსოფლიოს ქვის მატიანეები – თანამედროვეობაში შემონახული წარსული   I ნაწილი

აღმოსავლური არქიტექტურული სტილის ისტორია   ისტორიის შესწავლაში ძალიან დიდია კულტურულ-ისტორიული მასალის როლი. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სწავლების საბაზო და საშუალო საფეხურებზე,

მეტის წაკითხვა

   ახალი ტერმინის  სწავლის  სტრატეგიები

თანამედროვე სასწავლო პროცესი მასწავლებლებს გაკვეთილზე ისეთი გარემოს შექმნასა და ისეთი სავარჯიშოების გამოყენებას სთავაზობს, რომელიც ხელს შეუწყობს  მოსწავლეს დამოუკიდებლად ჩაწვდეს შესასწავლი

მეტის წაკითხვა

ყურადღების მართვის სტრატეგიების გამოყენება გაკვეთილზე

ჩვენ ყოველწამიერად გვჭირდება გარე სამყაროსთან კავშირი და შემეცნებითი, ფსიქიკური პროცესების: აზროვნების, მახსოვრობის, წარმოსახვის, ყურადღების, შეგრძნების, აღქმის, – გარეშე მას ვერ

მეტის წაკითხვა

      ადამიანთა საზოგადოების ისტორია ეკოლოგიური კრიზისების დაძლევის ისტორიაა

კლასი -VII კლასი. საგანი – გეოგრაფია, ისტორია. სასწავლო მიზნები – მოსწავლემ უნდა შეძლოს ახსნას გარემოსდაცვითი ღონისძიებების აუცილებლობა; ბუნებრივი პირობების გავლენა

მეტის წაკითხვა

სისტემატიზაციის პრინციპების გამოყენება გაკვეთილზე

გაკვეთილი მოსწავლის განვითარების გზაზე გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, რომლის მიზანია სპეციფიკური, გაზომვადი შედეგის მიღება – ისეთი უნარ-ჩვევისა და ცოდნისა, რომელიც მიიღწევა

მეტის წაკითხვა

     დავალებები   დებატების   ელემენტებით                                                                                                                         

თანამედროვე საგანამანათლებლო სივრცეში  აქტიურად გამოიყენება დებატების ტექნიკა, რომელიც წარმოადგენს ერთგვარ შეჯიბრებას არგუმენტებით ორ გუნდს, ან ორ ადამიანს შორის, თუმცა გარდა

მეტის წაკითხვა