მასწავლებლის საგნობრივი ცოდნა და ცოდნა საგნის სწავლებისთვის

თავიდანვე ვაცხადებ – ამ სტატიის მიზანი ის არ არის, რომ მასწავლებლებმა თავიანთ საგანში ბევრად მეტი საკითხი ისწავლონ პროფესიული განვითარების კურსებსა

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა სწავლის შეფასების სასკოლო პოლიტიკის გზამკვლევი ( ნაწილი 2)

როგორ უნდა მოხდეს მოსწავლეთა სწავლის შეფასება? პერიოდულად, დროის გარკვეული მონაკვეთის შემდეგ, სხვადასხვა მეთოდების საშუალებით  შეგროვილი ინფორმაცია ეხმარება მასწავლებელს, რომ მან

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა სწავლის შეფასების სასკოლო პოლიტიკის გზამკვლევი ( ნაწილი 1)

მოსწავლეთა სწავლის შეფასების სასკოლო პოლიტიკა სკოლის განვითარებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის კონტექსტში განიხილება. იგი სკოლის განვითარების დაგეგმვის იმ მოდელის მიხედვით იქმნება,

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა საკლასო შეფასება

მოსწავლეთა საკლასო შეფასება, როგორც პროცესი, პირობითად ოთხ ეტაპად შეიძლება დაიყოს: შესამოწმებელი კომპეტენციების შერჩევა და შეფასების მიზნის განსაზღვრა -რას და რისთვის

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა შეფასების სასკოლო პოლიტიკა

შეფასება სასწავლო პროცესის კომპონენტებს შორის სრულიად განსაკუთრებულ როლს იკავებს იმ უზარმაზარი ემოციური ზეგავლენის გამო, რომელსაც იგი მოსწავლეებზე და, შესაბამისად, სასწავლო

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა საჭიროებანი და მიზნები მათემატიკის სწავლის დროს

ნებისმიერ სასკოლო საგანში სასწავლო პროცესის შინაარსის, სწავლების მეთოდებისა და სასურველი შედეგების დადგენაში, როგორც წესი, მონაწილეობენ დაინტერესებული მხარეები – მასწავლებლები, მშობლები,

მეტის წაკითხვა

ბარიერები შეფასების სისტემის რეფორმაში

რატომ არ ხდება ადვილად რეფორმა შეფასებაში, კერძოდ, ნიშნების წერაში, და რა უშლის ხელს პოზიტიურ ცვლილებებს ამ მიმართულებით? ბარიერი 1: მიღებულია,

მეტის წაკითხვა

რატომ, რისთვის და როგორ უნდა დაიწეროს ნიშნები სკოლაში?

ეროვნული სასწავლო გეგმის როგორც 2011 წლის, ასევე 2017 წლის ვერსიებში მოსწავლეებისთვის ნიშნების დაწერის სისტემა ორ-ორ გვერდს მაინც იკავებს, თუმცა უმეტესი

მეტის წაკითხვა

მასწავლებლის წიგნი- შეფასება: მოსწავლე, გაკვეთილი, შიდა სასკოლო

ვრცლად მასწავლებლის წიგნი- შეფასება მოსწავლე, გაკვეთილი და შიდა სასკოლო

მეტის წაკითხვა

როგორ შევქმნათ შემაჯამებელი დავალება და შესაბამისი ანალიტიკური რუბრიკა

კარგი შემაჯამებელი დავალებისა და შესაბამისი ანალიტიკური რუბრიკის შექმნა ადვილი საქმე არ არის. ეს იტერაციული პროცესია, როდესაც ძირითად, საყრდენ კომპონენტებს –

მეტის წაკითხვა