ანიმაციის გამოყენება დისტანციური სწავლა-სწავლების პროცესში

გლობალური პანდემიის  გამო სწავლა-სწავლების პროცესმა დისტანციურ, ელექტრონულ სივრცეში გადაინაცვლა. როგორც მასწავლებელთა უმრავლესობა აღნიშნავს, მოსწავლეთა შინაგანმა და გარეგანმა მოტივაციამ იკლო. მნიშვნელოვანია, 

მეტის წაკითხვა

დედამიწის დღე, გაკვეთილი ცნობიერების ამაღლებისთვის

22 აპრილს დედამიწის დღე  აღინიშნება. ამ დღესთან დაკავშირებით სხვადასხვა საგნის პედაგოგები მრავალფეროვან აქტივობებს გეგმავდნენ და ატარებდნენ. აწყობდნენ წარმოდგენებს, გამოფენებს, ასუფთავებდნენ

მეტის წაკითხვა