სასწავლო ვიდეო ფიზიკის სწავლებისთვის

სასკოლო დისციპლინებიდან ფიზიკას განსაკუთრებული ადგილი უკავია. ჩემი, როგორც ფიზიკის მასწავლებლის მიზანია, საშუალება მივცე ჩემს მოსწავლეებს შეიმეცნონ და გაითავისონ სამყარო, გამოიმუშაონ ინტერესი და ცნობისმოყვარეობა მათ გარშემო არსებული მოვლენების მიმართ, განუვითარდეთ კვლევის უნარ-ჩვევები, შეძლონ, დამოუკიდებლად მიიღონ ცოდნა.  ბოლო წლებში მუდმივად დგას საკითხი, რაც შეიძლება მეტად მოხდეს სხვადასხვა მედიასაშუალების გამოყენება სწავლისა და სწავლების პროცესში. მრავალი კვლევა ადასტურებს, რომ ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება ხელს უწყობს სწავლისას მოსწავლეების მოტივაციის ამაღლებას. გარდა იმისა, რომ ისტ-ის საშუალებით უფრო მდიდარი, მრავალფეროვანი და დინამიკური სასწავლო მასალის შექმნა და გამოყენება შეიძლება, ასევე შესაძლებელია ინტერაქტიული გავხადოთ სასწავლო შინაარსი.

ედგარ დეილის „გამოცდილების კონუსის“ მიხედვით, ადამიანები, ზოგადად იმახსოვრებენ წაკითხულის 10 %-ს, მოსმენილის 20%-ს, ვიზუალურად აღქმულის 30%-ს, მოსმენილისა და ვიზუალურად აღქმულის 50% -ს, მათ მიერვე სიტყვიერად ჩამოყალიბებულის ან დაწერილის 70% -ს და თავად შექნილის 90%-ს (ცხადია, სასწავლო პროცესში, კეთებით სწავლების მეთოდი ან მისი იმიტაცია, ყოველთვის შესაძლებელი არ არის).

ადამიანის გონება გაცილებით ადვილად გადაამუშავებს ინფორმაციას, რომელიც გამოსახულებით არის წარმოდგენილი, ვიდრე სიტყვებით ან ციფრებით. Weiss – ვაისის და McGrath – მაკგრატის მონაცემებით, 72 საათის შემდეგ ადამიანებს შეუძლიათ გაიხსენონ:

  • მოსმენილი ინფორმაციის მხოლოდ 10%;
  • თვალით ნანახის მხოლოდ 20%;
  • მთელი 60%, თუ ვიზუალური და აუდიო ინფორმაცია ერთდროულად მიიღეს.

როგორც ზემოთ ნათქვამიდან ჩანს, ვიზუალური და აუდიოინფორმაცია ერთად, ე.ი. ვიდეო, ადამიანის მეხსიერებაში დაახლოებით ინფორმაციის ნახევარს მაინც ტოვებს. როგორ შევქმნათ ინტერაქტიული ვიდეო? ამისათვის არსებობს უამრავი პლატფორმა ინტერნეტ სივრცეში: edpuzzle.com, playposit.com, h5p.org და ა.შ.

მე განვიხილავ playposit.com პლატფორმაზე ინტერაქტიული ვიდეოს შექმნას.

პორტალზე შესასვლელად პირველ რიგში უნდა შექმნათ თქვენი ანგარიში. playposit.com-ის ანგარიშის შექმნა რამდენიმე გზით შეგიძლიათ: თქვენი არსებული Google ან Facebook-ანგარიშით ან ნებისმიერი ელფოსტის გამოყენებით, ლოკალურად პორტალზე.

შედით მისამართზე: playposit.com და დააწკაპუნეთ ღილაკს  „JOIN AS INSTRUCTOR (FREE)“.

აირჩიეთ, როგორ გსურთ რეგისტრაცია: თქვენი არსებული Google ან Facebook თუ ლოკალური ანგარიშით. ლოკალური ანგარიშით რეგისტრაციისთვის უნდა მიუთითოთ თქვენი სახელი, გვარი, ელფოსტა და ახალი პაროლი.

რეგისტრაციის გავლის შემდეგ გადახვალთ სამუშაო გარემოში. ყველა შემდგომი შესვლისას გამოიყენეთ Login ღილაკი.

ინტერაქტიული ვიდეოს შესაქმნელად დააწკაპუნეთ ღილაკზე ADD NEW BULB.

 

გაიხსნება ახალი ფანჯარა, სადაც პროგრამა შემოგთავაზებთ ისნტრუქციებს, რომლის გაცნობის და გამორთვის შემდეგ, გამოჩნდება სამუშაო არე:

 

შეგიძლიათ შეარჩიოთ ვიდეო  YouTube-დან, ან Vimeo-დან, ან ატვირთოთ საკუთარი კომპიუტერიდან და ა.შ.  ვიდეოს ჩასასმელად საძიებო ველში ჩასვით ვიდეოს ბმული.

ბმულის ჩასმისთანავე გამოჩნდება ვიდეო, რომლის წინასწარი დათვალიერება შეგიძლიათ, შემდეგ დააწკაპუნეთ ღილაკზე DONE.

ჩართეთ ვიდეო და გააჩერეთ იქ, სადაც ტესტის ჩასმა გსურთ. დააწკაპუნეთ ღილაკზე ADD AN INTERACTION AT ღილაკზე, სადაც ასევე ჩანს რომელ წუთზეა დაპაუზებული ვიდეო.

შეარჩიეთ შეკითხვის ტიპი, მაგალითად მრავალი არჩევნიდან ერთი (Multiple Choice). ჩაწერეთ შესაბამისი შეკითხვა და სავარაუდო პასუხები, მოინიშნეთ სწორი პასუხი და დააწკაპუნეთ ღილაკს DONE.

შესაძლებელია აგრეთვე ხმოვანი შეკითხვის დამატებაც Audio ღილაკზე დაწკაპუნებით.

როდესაც დაასრულებთ ტესტების შედგენას დააწკაპუნეთ REVIEW ღილაკს.

  Learning objective  ველში ჩაწერეთ სწავლის მიზანი და ბოლოს დააწკაპუნეთ SAVE AND EDIT ღილაკს.

 

ვიდეოს ბმულის გასაზიარებლად დააწკაპუნეთ SHARE ღილაკს.

გამოსულ ფანჯარაში დააკოპირეთ ბმული.

 

დაკოპირებული ბმული შეგიძლიათ გაუგზავნოთ თქვენს მოსწავლეებს.

ასეთი ტიპის ვიდეო გაკვეთილების გამოყენება კარგია, როგორც ახალი მასალის გასაცნობად, ასევე გავლილი მასალის გასამეორებლად.

კომენტარები

comments