დასაწყისი-გაკვეთილის მნიშვნელოვანი ეტაპი

,,გამოწვევის ფაზაზე მასწავლებლის მიზანია მოსწავლეებში მოცემულ საკითხზე, საგანზე ან მოვლენაზე არსებული ცოდნის, განცდების, შთაბეჭდილებების გააქტიურება. მოსწავლეები იხსენებენ, რა იციან შესასწავლი

მეტის წაკითხვა

სიტუაციური თამაში – მეტყველების განვითარების ეფექტური საშუალება

უცხოური ენების მასწავლებლები გაკვეთილზე ხშირად იყენებენ თამაშს როგორც ერთ-ერთ საშუალებას სასწავლო მიზნის მისაღწევად. თამაშით ხდება მოსწავლეთა მოტივირება, საგნით დაინტერესება. სიტუაციური,

მეტის წაკითხვა

კითხვის სიყვარული თამაშით

საზოგადოებაში ხშირად გაიგონებთ, რომ დღეს ბავშვები აღარ კითხულობენ, რომ კომპიუტერმა შეცვალა წიგნი, თუმცა აქვე ისმის კითხვა: შეცვალა კი? სასკოლო ასაკის

მეტის წაკითხვა