ონლაინ რესურსების გამოყენება გერმანული ენის გაკვეთილზე

როცა საუკუნეს, რომელშიც ცხოვრობ, ტექნოლოგიების საუკუნეა და არსებობს ამ საუკუნის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული უნარ-ჩვევები, რომელსაც თანამედროვე, პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანი უნდა ფლობდეს,

მეტის წაკითხვა

სასკოლო კლუბები მდგრადი განვითარებისთვის

2015 წლის 25 სექტემბერს გაეროს 193  წევრი ქვეყანა  შეთანხმდა მდგრადი განვითარების დღის  წესრიგის დოკუმენტზე, სათაურით – „ჩვენი სამყაროს გარდაქმნა: 2030

მეტის წაკითხვა