მასწავლებლის წიგნი- ინტერაქტიური მეთოდები პრაქტიკაში

ვრცლად   ინტერატქიური  მეთოდები პრაქტიკაში

მეტის წაკითხვა

ბიოტერორი – ახალი საფრთხე

ბიოლოგიური იარაღი უფრო მეტად გამანადგურებელია, ვიდრე ქიმიური, ბირთვული ან ნებისმიერი სხვა იარაღი, რომელიც ადამიანის ხელითაა შექმნილი. ბიოლოგიური იარაღის გამანადგურებელი შესაძლებლობები

მეტის წაკითხვა

პრობლემური კითხვების გამოყენება ადამიანის ანატომიის სწავლების დროს

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება არის სასწავლო პროცესის ორგანიზების განსაკუთრებული ტიპი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, გავუღვივოთ გაკვეთილზე მოსწავლეებს შემეცნებითი აქტივობა, ხელი შევუწყოთ მათ,

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა კვლევის უნარების განვითარება საგაკვეთილო პროექტების საშუალებით

პროექტგაკვეთილი არის სწავლების განსაკუთრებული ფორმა, რომლის დროსაც მასწავლებლები და მოსწავლეები მიმართავენ ერთობლივად ფორმულირებულ თემას/საკითხს, პრობლემას, მის დასამუშავებლად ადგენენ გეგმას, მონაწილეობენ

მეტის წაკითხვა

გენეტიკური ამოცანების ამოხსნის ნიმუშები

გენეტიკის სწავლების პროცესში ამოცანების გამოყენებას დიდი მნიშვნელობა აქვს – ეს აადვილებს თეორიული კურსის გააზრებას და ათვისებას, ხელს უწყობს ლოგიკური მსჯელობის

მეტის წაკითხვა

სამეცნიერო სტატიის გამოყენება საგაკვეთილო პროცესში

ბიოლოგიის სწავლების პროცესი მოსწავლეთა დაინტერესებისა და გონებრივი განვითარების ხელშეწყობისთვის ფართო შესაძლებლობებს იძლევა. საგნობრივი სტანდარტით გათვალისწინებული თემატიკის განხილვის დროს ბიოლოგიისა და

მეტის წაკითხვა

შემოქმედებითი უნარების განვითარება ბიოლოგიის გაკვეთილზე

სკოლის უმთავრესი ამოცანაა სწავლა/სწავლების ისეთი მეთოდებისა და ხერხების გამოყენება, რომლებიც ხელს შეუწყობს დამოუკიდებლად მოაზროვნე პიროვნების ჩამოყალიბებას. თანამედროვე ადამიანი მხოლოდ ერუდირებული

მეტის წაკითხვა

ადამიანის იზოტოპური შედგენილობა

წინა სტატიაში იმაზე ვისაუბრეთ, რომ საგანთაშორისი პრინციპები მოსწავლეს საშუალებას აძლევს, მთლიანობაში აღიქვას სამყარო, რაც პრობლემის გონივრულად გადაჭრას ემსახურება. ამ ამოცანის

მეტის წაკითხვა

ბიოლოგიის თანამედროვე გაკვეთილი

როგორ უნდა დავგეგმოთ/შევიმუშაოთ გაკვეთილი? რა უნდა ვიცოდეთ ბიოლოგიის ეფექტური გაკვეთილის ასაგებად? რა ფორმით მოვახდინოთ სასწავლო პროცესის ორგანიზება? – ეს კითხვები

მეტის წაკითხვა

კვლევის უნარების განვითარების ხელშეწყობა მარტივი ცდების მეშვეობით

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სწავლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა, მოსწავლეებს მეცნიერული კვლევის უნარ-ჩვევები განუვითაროს. საამისოდ ყველაზე ეფექტური ხერხია ცდა/ექსპერიმენტი (იხილეთ სტატია ჟურნალ „მასწავლებელში”

მეტის წაკითხვა