მასწავლებლის წიგნი-განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებისთვის

ვრცლად განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლისათვის  

მეტის წაკითხვა

ძალადობა ონლაინ სამყაროში

ციფრულმა ტექნოლოგიებმა შეცვალა და გარკვეულ წილად გააიოლა ადამიანთა შორის კომუნიკაცია. მოზარდების წრეში ძალზედ მნიშვნელოვანია, ბევრი მეგობარი ჰყავდეთ როგორც ონლაინ, ისე

მეტის წაკითხვა

ციფრული წიგნიერების მნიშვნელობა თანამედროვე ეპოქაში

1980 წლის შემდეგ დაბადებულ ბავშვებს ლიტერატურაში ციფრული ეპოქის აბორიგენებად მოიხსენიებენ. ბავშვები ადრეული ასაკიდანვე იწყებენ ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებას, ამიტომ აღარ გვიკვირს,

მეტის წაკითხვა

გარდატეხის ასაკისთვის დამახასიათებელი სირთულეები/სარისკო ქცევა

მოზარდობა არის პერიოდი ბავშვობასა და მოწიფულობას შორის. მისი ხანგრძლივობა თანამედროვე ეპოქაში სულ უფრო და უფრო იზრდება, ვინაიდან მოწიფულობის მიღწევამდე ძალიან

მეტის წაკითხვა

ტემპერამენტის ტიპები

ადამიანები ქცევის თავისებურებით განვსხვავდებით ერთმანეთისგან. ზოგი ჩვენგანი ემოციურია, ენერგიული და მოუსვენარი, ზოგი – გაწონასწორებული, დინჯი და აღუშფოთველი, ზოგიც – გულჩათხრობილი

მეტის წაკითხვა

სკოლამდელთა სიუჟეტური თამაშის თავისებურებანი

სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მშობლებსა და მასწავლებლებს კარგად მოეხსენებათ, რომ თამაში ბავშვის არა მხოლოდ საყვარელი საქმიანობა, არამედ წამყვანი ქცევაცაა, რომლის მეშვეობითაც

მეტის წაკითხვა

როგორ დავძლიოთ ტყუილი

ტყუილის თქმა – ეს არის ქცევის ფორმა, რომლის დროსაც ხდება რეალობის განზრახ დამახინჯება სასურველი მიზნის მისაღწევად თუ უსიამოვნო შედეგის თავიდან

მეტის წაკითხვა

განმავითარებელი შეფასების საშუალებები

განმავითარებელი შეფასება ხელს უწყობს მოსწავლეთა მოტივირებას, აწოდებს მოსწავლეებს ინფორმაციას, თუ როგორ არის შესაძლებელი სწავლის შედეგის გაუმჯობესება, ეხმარება მათ ადეკვატური თვითშეფასების,

მეტის წაკითხვა

კლასში ბავშვის სტატუსზე მოქმედი ფაქტორები და სოციალური კომპეტენციის მნიშვნელობა უმცროს სასკოლო ასაკში

სკოლაში შესვლისთანავე პატარა მოსწავლისთვის მნიშვნელოვანი ხდება თანატოლებთან ურთიერთობა. დადგენილია, რომ სოციალური კომპეტენტურობით გამორჩეული ბავშვები უფრო იოლად ეგუებიან სასკოლო გარემოს და

მეტის წაკითხვა

აქტივობა „სასაცილო კაცუნები“

ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების თანახმად, სკოლამ უნდა განუვითაროს მოსწავლეებს ურთიერთპატივისცემის, ურთიერთგაგებისა და ურთიერთშემეცნების ჩვევები, გამოუმუშაოს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და პიროვნების

მეტის წაკითხვა
123