სწავლა – თამაშით

თამაში სწავლების საკმაოდ ეფექტიან მეთოდს წარმოადგენს სასკოლო სწავლების ნებისმიერ საფეხურზე. უფრო მეტიც, ის თავის მიმზიდველობას ზრდასრულთა სწავლების პროცესშიც ინარჩუნებს, ვინაიდან

მეტის წაკითხვა

დიორამების გამოყენება დაწყებით კლასებში

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ  დაწყებით კლასებიდანვე  დავიწყოთ მოსწავლეების    ფანტაზიისა და  შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებაზე ზრუნვა.   ამისთვის მე, როგორც პედაგოგი მრავალფეროვან მეთოდებს

მეტის წაკითხვა

ისტ -ის გამოყენება სასწავლო პროცესში

პედაგოგები სასწავლო პროცესში ხშირად იყენებენ ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, რათა საინტერესო და მრავალფეროვანი გახადონ საგაკვეთილო პროცესი. ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება დაწყებით კლასებში,

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლების ხელშეწყობა საგაკვეთილო პროცესში

მოტივი ეს არის პიროვნების შინაგანი მიდრეკილება ამა თუ იმ აქტივობის განსახორციელებლად, რომელიც დაკავშირებულია გარკვეული მოთხოვნილების დაკმაყოფილებასთან. სწავლის მოტივების ქვეშ ორი

მეტის წაკითხვა