პრაქტიკული პედაგოგიკა. სასწავლო მიზნებისა და შეფასების კრიტერიუმების ჩამოყალიბება ინტეგრირებული გაკვეთილისთვის

ადრეულ ასაკში მოსწავლეებს უჭირთ აბსტრაქტული აზროვნება, ანალიზი, განზოგადება და კიდევ უფრო მეტად – ცალკეულ დისციპლინებში ნასწავლი კონცეფციების სინთეზი. რაც უფრო

მეტის წაკითხვა

მოსწავლე სასწავლო პროცესის მრავალფუნქციური რესურსია

მასწავლებელთა საერთაშორისო კონფერენციაზე ერთ-ერთმა მომხსენებელმა გამოსვლა იმით დაიწყო, რომ მადლობა გადაუხადა იმ მოსწავლეებს, რომელთაც პრობლემები ჰქონდათ სწავლაში. მან კონფერენციაზე წარმოდგენილი,

მეტის წაკითხვა

პრაქტიკული პედაგოგიკა – ფოკუსირებული დაკვირვების პრაქტიკა

განათლების სპეციალისტები აღიარებენ და კვლევებიც ადასტურებს, რომ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ალტერნატიული გზებიდან ყველაზე პრაქტიკული და შედეგზე ორიენტირებული  სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა

მეტის წაკითხვა

მოსწავლე სასწავლო პროცესის მრავალფუნქციური რესურსია

მასწავლებელთა საერთაშორისო კონფერენციაზე ერთ-ერთმა მომხსენებელმა გამოსვლა იმით დაიწყო, რომ მადლობა გადაუხადა იმ მოსწავლეებს, რომელთაც პრობლემები ჰქონდათ სწავლაში. მან კონფერენციაზე წარმოდგენილი,

მეტის წაკითხვა

პედაგოგიური ამოცანები გადაჭრის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები

მასწავლებლის პროფესიული ოსტატობა განისაზღვრება იმით, თუ რამდენად წარმატებულად შეუძლია მას გადაჭრას მის წინაშე წამოჭრილი პრობლემები, ანუ   პედაგოგიური ამოცანები.  ტერმინი

მეტის წაკითხვა

გაკვეთილის პროცესის წარმართვაში მოსწავლეთა მონაწილეობის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები

რა ბრწყინვალედაც უნდა ასრულებდეს თავის როლს წამყვანი მსახიობი, თუ დანარჩენებმა ცუდად ითამაშეს, სპექტაკლი უფერული გამოვა. სკოლაშიც ასეა: როგორც არ უნდა

მეტის წაკითხვა

მედიაწიგნიერება და ახალი, საინტერესო ტრენენგპროგრამა მასწავლებლებისათვის

უძველეს დროში ადამიანები ინფორმაციას და ცოდნას ზეპირად გადასცემდნენ. შემდეგ მას  დაემატა იეროგლიფები, პიქტოგრამები, ნახატები, ნახაზები და  ნაბიჯ-ნაბიჯ კაცობრიობა მივიდა დამწერლობამდე.

მეტის წაკითხვა

მოსწავლის შეფასება მასწავლებლის ყოველდღიური ფიქრის ნაწილია

„ყველაფერი, რისი დათვლაც შეიძლება, აუცილებელი არ არის ჩაითვალოს; ყველაფერი, რაც ჩაითვლება, აუცილებელი არ არის დაითვალოს”, – ალბერტ აინშტაინის ამ ფილოსოფიური

მეტის წაკითხვა

ჭეშმარიტი სწავლა და მისი პედაგოგიური საფუძვლები

სწავლა საუკეთესოდ ხორციელდება მაშინ, როცა არსებობს ხიდი, რომელიც ძველ ცოდნას ახალთან აკავშირებს. ზოგჯერ არსებული ცოდნა სწავლის პროცესზე ზემოქმედებს და ხელს

მეტის წაკითხვა

ეფექტური კომუნიკაცია საკლასო ოთახში, ანუ გზავნილების პედაგოგიკა

კვლევები ადასტურებს, რომ მასწავლებელთა უმრავლესობა ეფექტურ სასწავლო გარემოს კომუნიკაციის ხელოვნებაზე დაყრდნობით ქმნის. განვიხილოთ კომუნიკაციის პროცესის ორ დონეზე მიმდინარეობა: ·შინაარსის დონეზე;

მეტის წაკითხვა